Kategoria: _biblia


3 czerwca 2024 (poniedziałek), 15:47:47

Jezus o sobie w Ap 22:16

Jezus mówi o sobie, że jest "αστηρ ο λαμπρος καιορθρινος" gwiazdą świecąca, poranną. Mówi też, że jest "ριζα και το to γενος του δαβιδ” - odroślą z korzenia (z rodu) Dawida.   Ap 22:16 TRO (16)  ...


29 maja 2024 (środa), 19:23:23

Ludzie mający "piętnem wypalone własne sumienie"

Jarek pokazał mi dziś ten fragment: (1)  A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary, zwracając się ku duchom zwodniczym i naukom demonów, (2)  w obłudzie mówiący kłam...


20 lutego 2023 (poniedziałek), 17:34:34

1Tes5:1-11

Uwagi: Ten tekst jest klamrą domykającą 1Tes4:13-18 więc nie powinno się tych treści rozdzielać. 1Tes4:13-18 - o zmarłych, i o tym co w niebie 1Tes5:1-11 - o żyjących na ziemi, do póki żyją na ...


20 lutego 2023 (poniedziałek), 16:11:11

O czym są listy do Koryntian?

O czym są listy do Koryntian? Jaki jest główny temat? Aby wspólnota wierzących, w szczególności zgromadzenie był jednomyślne. Zapisane to jest w wersecie 10 pierwszego z listów A wzywam was, brac...


10 grudnia 2022 (sobota), 18:07:07

Kto z nami czy przeciwko nam? Łk 11:23, Łk 9:49-50

Temat do przestudiowania, a właściwie do przeczytania. Łk 11:23 Jezu mówi, że (…) "Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, ten rozprasza". Wnioski: Jak nie jesteś ...


30 października 2022 (niedziela), 09:24:24

Studium 3J dla IPP-KTW, na koniec października '2022

Studium osob i relacji  Tekst: 3J wg przekładu toruńskiego (TPNT) (1) Starszy, do umiłowanego Gajusa, którego miłuję w prawdzie.  (2) Umiłowany! Przede wszystkim modlę się, aby ci się dobrze powo...


8 października 2022 (sobota), 10:31:31

Studiowanie tożsamości na podstawie Listu do Efezjan

Wiele razy z wieloma osobami studiowałem już początek (tożsamość) na podstawie tego list. Tym razem spróbuję zrobić to bardziej formalnie i zapisać sobie aby następnym razem było łatwiej. * Grażyna K...


4 kwietnia 2022 (poniedziałek), 16:13:13

Pszenica i kąkol

Na początek zostawienie symboli zebrane w wyjaśnieniu przypowieści zapisanej poniżej jej treści: siewca - Syn Człowieczy polem - świat (κοσμος - wiek, świat) dobre ziarno - synowie królestwa kąk...


5 grudnia 2021 (niedziela), 15:29:29

Struktura ewangelii Jana dla IPP KTW

stan na 5 grudnia 2021 1:1-18 Prolog 1:19-34 Jan Chrziciel i Jezus, Baranek Boży1:35 Historia o pierwszych uczniach 1:43-51 Kolejni uczniowe2:1-11 Cud na wesele w Kanie 2:12 w Kafarnau2:13 W Jerozoli...


18 października 2017 (środa), 22:48:48

Gdzie w Biblii o łamaniu chleba - praca nad Eucharystią

Praca nad Euchrystią, albo chleba łamanie   *** 2020 ************************   1Kor 10:16-17: "Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie jest wspólnotą krwi Chrystusa? Chleb, któr...


Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.