Kategoria: fikipedia


20 kwietnia 2024 (sobota), 19:23:23

Definicja dobra

Znowu zapomniałem tej świetnej definicji Tomka, wiec przypominam SMS-em 

Definicja światowa:

Dobro to to co spełnia oczekiwania moje (człowieka).

Definicja Tomka:

Dobro to to co spełnia oczekiwania Boga Ojca.

Moja definicja będąca syntezą:

Dobro - stan rzeczy spełniający oczekiwania Stworzyciela (Boga).

Moja definicja z przed lat (pewnie 2003):

Dobro - stan rzeczy zgodny zamierzeniami Boga.

Kategorie: _blog, fiki, fikisłowa, fikipedia


Słowa kluczowe: dobro


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
15 listopada 2023 (środa), 15:31:31

Paradoks

Paradoks to czesto prawda postawiona na glowie, by zwrocić na coś naszą uwagę.
(G.K. Chestorton)

Paradoksalne stwierdzenia wydają się sprzeczne z logika, np. głupcy mogę być madrzy.


Kategorie: zabawa w słowa, fiki, fikipedia, _blog


Słowa kluczowe: Paradoks


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
27 grudnia 2022 (wtorek), 20:55:55

Ideologia (Zabawa w słowa)

Definicja:
Ideologia to racjonalizacja nieracjonalnego systemu.

Kategorie: _blog, zabawa w słowa, fikisłowa, fikipedia


Słowa kluczowe: ideologia, racjonalizacja


Komentarze: (1)

Robert, December 30, 2022 17:30 Skomentuj komentarz


Mi się przypomina (luźny, z pamięci) cytat z Mariana Mazura, czym się różni naukowiec od ideologa...

Naukowiec, poznając fakty zaprzeczające wyznawanym poglądom, modyfikuje poglądy, tak żeby uwzględniały nowe fakty. Ideolog, poznając fakty zaprzeczające wyznawanym poglądom, modyfikuje lub pomija fakty.

Skomentuj notkę
10 września 2021 (piątek), 17:24:24

Państwo (v. 2021)

Chyba zmienia mi się myślenie o państwie

Definicja 2017:

Państwo - zorganizowana w jakiś sposób społeczność mieszkająca na danym terenie.

 

Definicja 2021:
Państwo - organizacja organizująca życie społeczności na określonym terenie.

Dopisek 2022:

Czy Państwo to terytorialny monopol przymusu i przemocy?


Kategorie: zabawa w słowa, fiki, polityka, _blog, fikisłowa, fikipedia


Słowa kluczowe: państwo, ustrój, królestwo, demokracja


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
16 lutego 2021 (wtorek), 10:46:46

Ateista (zabawa w słowa)

Czasem się przydaje

Definicja:

Ateista to ktoś, kto wierzy, że nie wierzy, ale jednak wierzy, i zaprzecza.

A teistę można określić tak

Czasem się przydaje

Definicja:

Teista to osoba wyznająca istnienie Boga.


Ariusz wysłał mi to SMS-em zapisane tak:

Ateista - definicja
Ateista to ktoś, kto wierzy, że nie wierzy,
Ale jednak wierzy, a zaprzecza :)

Kategorie: _blog, zabawa w słowa, fiki, fikipedia


Słowa kluczowe: ateista, światopogląd, materialista, naturalista, wiara


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
15 lutego 2021 (poniedziałek), 19:16:16

Odwaga (Zabawa w słowa)

Definicja:
Odwaga – postawa wobec niebezpieczeństwa charakteryzująca się dużą umiejętnością przezwyciężania strachu z nim związanego.

Kategorie: fiki, fikipedia, _blog, zabawa w słowa


Słowa kluczowe: odwaga, zabawa w słowa


Komentarze: (1)

wojtek, November 20, 2021 09:36 Skomentuj komentarz


Odwaga – postawa wobec niebezpieczeństwa charakteryzująca się dużą umiejętnością przezwyciężania strachu z nim związanego.

* * * * *

Strach jest emocją, ale w życiu (w odwadze w szczególności) chodzi o to aby się nie kierować emocjami tylko robić swoje, zgodnie z wcześniej podjętymi decyzjami.

Skomentuj notkę
25 stycznia 2021 (poniedziałek), 21:09:09

Bezpieczeństwo (zabawa w słowa)

Drugie podejście.

Definicja:
Bezpieczeństwo to stan umysłu, w którym dominuje przekonanie o naszej kontroli sytuacji; oczekujemy, że może się wydarzyć tylko to co jesteśmy w stanie przewidzieć.

Kategorie: zabawa w słowa, _blog, fikipedia


Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, filozofia, piecza


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
9 stycznia 2021 (sobota), 23:13:13

Światopogląd (Zabawa w Słowa)

Od połowy 2020 bardziej pasuje mi taka definicja:

Definicja:
Światopogląd to rzadko zmieniany, często wartościujący ale wystarczający zbiór przekonań człowieka odnośnie otaczającej go rzeczywistości.

Taki światopogląd odpowiada na podstawowe pytania, pewnie odpowiada też na inne pytania bo co do zasady składa się z wiedzy i wiary.


Kategorie: fiki, fikipedia, fikisłowa, zabawa w słowa


Słowa kluczowe: światopogląd, wiara, wiedza, rzeczywistość, prawda


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
W:2
8 lutego 2020 (sobota), 11:12:12

Pragnienia i potrzeby

Punkt wyjścia do rozważań biorę z Listu apostoła Jakuba:

Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz (ηδοναις, hēdonais - żądza, namiętność). (Jak 4:3 bt)

 Oj, jakie straszne rzeczy zapisano! Zapisano, że skoro nie otrzymuję to znaczy, że troszczę się tylko o zaspokojenie własnych żądz, hēdonais. No tak. Rozumiem. A może nie żądz a potrzeb? A co to jest potrzeba? A co to jest żądza? Jak się ma żądza do pożądania?

A co to jest to hēdonais, żądza?

Muszę zająć się od definicji:

Definicja #1:
Emocja - stan umysłu. (a może: stan pobudzenia umysłu; stan pobudzonego umysłu?)
Definicja #2:
Żądza, namiętność (ηδοναις, hēdonais) - działanie pod wpływem emocji.
Definicja #3:
Pożądanie - chęć działania wywołana pod wpływem emocji.
Definicja #4:
Pragnienie - wywołane emocjami rozważania na temat działań te emocje wywołujące (???? popracować !!!).
Definicja #5:
Potrzeba - przejaw zależności człowieka od otoczenia.

Uwagi:

 • Na temat hierarchii potrzeb Maslowa nie będę się wypowiadał, bo się nie znam. Napiszę tylko, że ciekawy jest ten model, przydatny do pewnych rozważań, ale chyba niepełny, albo zbyt płaski. Ale jest i to dobrze.
 • Na Wiki pragnienie jest fajnie zdefiniowane:
  Pragnienie – jedna z najbardziej podstawowych potrzeb biologicznych organizmu, przejawiająca się w popędzie ku pobraniu odpowiedniej ilości wody.
  Co prawda do definicji używa trudnego słowa popęd ale definicja jest.
 • Jak sobie z tym radzić? Odpowiedź w Gal 5:16 - "Żyjcie w Duchu, a na pewno pokonacie żądzę ciała
 • Jak to będzie w przyszłości? Otóż jeszcze się nie okazało kim będziemy! Drodzy, teraz jesteśmy dziećmi Boga, a kim będziemy, to się jeszcze okaże. Choć już wiemy, że gdy się okaże, będziemy podobni do Niego, gdyż zobaczymy Go takim, jaki jest.
  (1J 3:2-7 eib)
 • Przy okazji pojawia się jeszcze jedno ładne słowo: okiełznać. Chyba dość stare jest. Sprawdzam w PWN:
  okiełznaćokiełznywać
  1. «założyć kiełzno koniowi lub innemu zwierzęciu jucznemu»
  2. «zmusić kogoś do posłuszeństwa»
 • A skoro jestem w PWN to jeszcze
  żądza
  1. «niepohamowane pragnienie posiadania lub doznawania czegoś»
  2. «silny pociąg fizyczny»
 • I jeszcze
  pożądanie
  1. «silny pociąg fizyczny»
  2. «wielka chęć posiadania czegoś»
 • I jeszcze
  pragnienie
  1. «uczucie suchości w jamie ustnej i przełyku doznawane wówczas, gdy się chce pić»
  2. «gorąca chęć, życzenie sobie czegoś»
 • Ale uczuciami i emocjami to ja się dopiero kiedyś zajmę.
 • A całe to rozważanie bierze się z problemów małżeństwa. Po co jest małżeństwo? Różnie mówią, ale ja przyjmuję roboczą tezę, że celem małżeństwa nie jest uszczęśliwienie ale uświęcenie.

Kategorie: _blog, fiki, fikipedia, fikisłowa, zabawa w słowa, zabawa w greckie słowa


Słowa kluczowe: pożądanie, potrzeba, żądza, namiętność, emocje


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
29 stycznia 2020 (środa), 15:20:20

Uczniostwo

Definicja:

Uczniostwo to styl życia wynikający z decyzji o naśladowaniu Pana Jezusa.

Uwagi:

 • Piotr definiuje to tak: Uczniostwo to styl życia będący konsekwencją decyzji o naśladowaniu Jezusa.
  Poprzez (długofalowy) proces budowania głębokich relacji prowadzi do przemiany życia osoby (osób) na wzór Jezusa w oparciu o własny przykład. Konsekwencją osiągniętej dojrzałości jestprzekonaie do czynienia tego co czynił Jezus w życiu innych osób.

 I jeszcze dłuższa definicji stworzona przez Piotra K. w dniach ostatnich: 

Definicja:

Uczniostwo to intencjonalna i głęboka, bazująca na ewangelii relacja, której celem jest uczenie posłuszeństwa Słowu Bożemu i dzielenie się przykładem życia z uczniami, aby stali się dojrzali i przekonani do naśladowania Chrystusa oraz oddani misji czynienia tego samego w życiu innych osób.


Kategorie: _blog, zabawa w słowa, fiki, fikisłowa, fikipedia


Słowa kluczowe: ucznostwo, ewangelizacja, styl życia


Komentarze: (2)

Bogdan, February 10, 2021 16:29 Skomentuj komentarz


Uczniostwo to polskie słowo opisujące relację między mistrzem cechowym a uczniem. To proces przygotowania mający na celu dojście ucznia do mistrzostwa oraz nabycie umiejętności przekazania wiedzy cechowej kolejnym pokoleniom uczniów - przyszłych mistrzów.

Uczniostwo zostało redefiniowane w XX wieku w kręgach amerykańskich ewangelicznych chrześcijan z "czynienia uczniami" na "styl życia wynikający z decyzji o naśladowaniu Pana Jezusa". Był to zabieg mający na celu zmianę celu z widocznego zewnętrznego - czynienia uczniami (łatwego do weryfikacji - pokaż mi kogo czynisz uczniami) na wewnętrzny nieokreślony "styl życia". W efekcie na pytanie jak wygląda uczniostwo w Waszej społeczności - liderzy mogli odpowiedzieć z uśmiechem - "Bardzo dobrze!". Tymczasem wg amerykańskich ogólnokrajowych badań “Top Trends in Disciple Making in 2020” okazało się, że znacznie mniej kościołów w tym kraju pomnaża uczniów i czyniących uczniami, niż autorzy badania się spodziewali. Niby wszyscy żyją "stylem Jezusa", ale jak się okazało nie oznacza to dla nich wcale, że czynią uczniami -  dzieje się to bowiem w mniej niż 5% kościołów w USA.
Wydaje się, że trend ten jest konsekwencją procesu oddzielania uczniostwa od czynienia uczniami (choć w literaturze przez dekady były to synonimy). 

Bogdan, February 10, 2021 16:32 Skomentuj komentarz


Jeszcze uwaga odnośnie autorstwa cytowanej definicji uczniostwa:

Uczniostwo to intencjonalna i głęboka, bazująca na ewangelii relacja, której celem jest uczenie posłuszeństwa Słowu Bożemu i dzielenie się przykładem życia z uczniami, aby stali się dojrzali i przekonani do naśladowania Chrystusa oraz oddani misji czynienia tego samego w życiu innych osób.

Definicja ta nie została stworzoną przez Piotra K. Definicja ta została wypracowana w 2019 roku poprzez roczną pracę kilkudziesięciu osób z różnych środowisk  ewangelicznych (wielu denominacji i jeszcze większej ilości organizacji chrześcijańskich). W czasie tych prac zdecydowano się zdefiniować uczniostwo bezpośrednio z przykładu Jezusa i jego uczniów. Z tego co wiem Piotr K. brał udział w przygotowaniu tej definicji jako jedna z osób. 

Skomentuj notkę
26 stycznia 2020 (niedziela), 13:50:50

Darowizna (zabawa w słowa)

Darowizna – rodzaj umowy nazwanej prawa cywilnego, która ma na celu nieodpłatne przysporzenie obdarowanemu korzyści (wzbogacenie obdarowanego) kosztem majątku darczyńcy.


Kategorie: _blog, fiki, fikipedia, fikisłowa


Słowa kluczowe: Darowizna, fundacja, podatek


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
26 stycznia 2020 (niedziela), 09:55:55

Zabawa w słowa: Łaska

Bardzo ździwiło mnie, że nie określiłem tego słowa aż do 2020 roku. Naprawiam ten błąd i wpisuję dwie definicje, używane w różnych kulturach religijnych a przy tym bardzo podobne.

Definicja (wersja katolicka):
Łaska to dar darmo dany. 
Definicja (wersja Świadków Jehowy):
Łaska to niezasłużona życzliwość.

Uwagi:

 • Po grecku χαρις Xáris a nasz słownik wyjaśnia jako: życzliwość, przysługa, przychylność.
 • Przekład Biblii Świadków Jehowy (PNŚ) jest konsekwentny i słowo χαρις zawsze tłumaczy na niezasłużoną życzliwość. Bardzo ładnie.
 • Ciekawostką jest, że wśród katolików panuje powszechne wierzenie, że "na łaskę to sobie trzeba zasłużyć" i da się to wierzenie wyjaśnić - wszak nie znają Boga łaskawego i łaski zbawienia, a więc tej najważniejsze nie przeżywają.
 • Łaska nie jest rzeczą, a już na pewno nie jest cieczą, co sugerują frazy "łaskami płynąca" lub "łaski pełna". Przy okazji zauważam, że kult maryjny wykrzywia pojęcie łaski o którą należy uczynkami (paciorkami) wybłagać.

 


Kategorie: zabawa w słowa, _blog, fiki, fikipedia, fikisłowa


Słowa kluczowe: łaska, dar, dar darmo dany, niezasłużona życzliwość, życzliwość


Komentarze: (2)

Robert, August 27, 2020 08:48 Skomentuj komentarz


1. czytanie (1 Kor 1, 1-9)

Pozdrowienie Koryntian i dziękczynienie

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Paweł, z woli Bożej powołany na apostoła Jezusa Chrystusa, i Sostenes, brat, do Kościoła Bożego w Koryncie, do tych, którzy zostali uświęceni w Jezusie Chrystusie i powołani do świętości wespół ze wszystkimi, co na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego, Jezusa Chrystusa, ich i naszego Pana.

Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa! Bogu mojemu dziękuję wciąż za was, za łaskę daną wam w Chrystusie Jezusie. W Nim to bowiem zostaliście wzbogaceni we wszystko: we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, bo świadectwo Chrystusowe utrwaliło się w was.

Nie doznajecie tedy braku żadnej łaski, oczekując objawienia się Pana naszego, Jezusa Chrystusa. On też będzie umacniał was aż do końca, abyście byli bez zarzutu w dzień Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

Wierny jest Bóg, który powołał was do współuczestnictwa z Synem swoim, Jezusem Chrystusem, Panem naszym.

Proszę o uważne przeczytanie tego fragmentu. Łaska pochodzi i od Boga Ojca i od Jezusa Chrystusa. Jest taka sama, równoważna. O czym to świadczy? Na każdym miejscu należy wzywać imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, to też tu mamy, a gdzie tu jest że mamy wzywać imienia Jehowy? Starotestamentowe imię Boga jest przez Chrystusa uzupełnione nowym przymiotem które najpełniej wyraża słowo Ojciec czyli miłość, miłosierdzie i łaska którą tu ładnie definiujecie, tylko co z tego jak niewiele z tego rozumiecie. My dobrze wiemy co to jest łaska i właśnie Maryja która jest pełna Łaski w którą obdarzył ją Bóg jest właśnie wyjątkowa bo nikt oprócz Niej nie miał pełni tej Łaski. Jest dziewicą która urodziła Jezusa i dziewicą pozostała po Jego urodzeniu, jest Panną Nienaruszoną bo takie było proroctwo i to jest potwierdzone w Ewangelii. 

Mat(W71), August 27, 2020 18:39 Skomentuj komentarz


Siema,

W zasadzie zgadzam się z tym co napisałeś, ale które słowa jednoznacznie wskazują na równowartość łask?

Skomentuj notkę
21 sierpnia 2019 (środa), 15:02:02

Kuratela (zabawa w słowa)

Trudne słowo: kuratela.

Wg Fiki:
Kuratela – instytucja opieki osoby nad osobą, która sama nie jest wstanie dobrze swoich spraw prowadzić.

Wiem - w tym określeniu pojawia się kolejne trudne słowo: opieka, bo czymś kuratela od opieki się różni. Otóż różni się ustanowieniem. Kuratelę ustanawia ktoś ważniejszy - w państwach sąd albo ktoś od sądu ważniejszy, w szczególności kuratelę nad dzieckiem ustanowił Bóg dając ją rodzicom.

Jest jeszcze drugie trudne słowo: dobro. Ale czy trudne? Tak - dla bezbożników bardzo trudne, bo takiego słowa nie znają. Za to teiści mają łatwiej:
Dobro to stan rzeczy, w których Bóg (Stwórca) chce je widzieć.

Wg. Wiki:
Kuratela – instytucja zbliżona do opieki. Jest to ustanawiana sądownie forma ochrony osób bądź praw majątkowych osób, które nie mogą same prowadzić swoich spraw (dziecka poczętego, małoletniego, osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, osoby niepełnosprawnej lub osoby nieobecnej).


Kategorie: _blog, _robocze, fiki, fikisłowa, fikipedia


Słowa kluczowe: kuratela, opieka, władza rodzicielska


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
17 kwietnia 2019 (środa), 16:03:03

Faszyzm (zabawa w słowa)

Dwie istotne do dysput politycznych definicje

Definicja:

Faszyzm - (wł. fascismo, od łac. fasces – wiązka, związek) – doktryna polityczna głosząca kult państwa (statolatrię), totalitarne silne przywództwo, terror państwowy i solidaryzm społeczny.

Definicja (prosta):
Faszyzm  – doktryna polityczka, w której państwo jest absolutem dominującym w stosunku do człowieka.
Definicja:
Statolatria (z wł. stato - państwo i łac. latria - oddawanie czci boskiej) – kult scentralizowanego państwa i wszechpotężnej władzy państwowej.

Ale zupełnie nie pamiętam kiedy, i gdzie je stworzyłem.


Kategorie: zabawa w słowa, fiki, fikisłowa, fikipedia, _blog


Słowa kluczowe: Statolatria, faszyzm, państwo, ustrój państwa


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
17 kwietnia 2019 (środa), 16:03:03

Apokalipsa (zabawa w słowa)

Gdy bada się Apokalipsę to warto wiedzieć co się bada:

Definicja:

Apokalipsa (z gr. ἀποκάλυψις apokalypsis 'odsłonięcie, zdjęcie zasłony, objawienie') – opis szczególnego rodzaju proroctwa, dotyczącego tego, co ma się wydarzyć w dniach ostatecznych, przekazywanego przez Boga wybranemu prorokowi..

.


Kategorie: zabawa w słowa, fiki, fikisłowa, fikipedia, _blog


Słowa kluczowe: apokalipsa, objawienie, proroctwo, koniec świata


Komentarze: (2)

hammoleket, April 18, 2019 12:38 Skomentuj komentarz


Pewnej niedzieli na pewnym nabozenstwie ludzie spiewali piesn o tym ze chca pragna zyc tak jak Jezus. w tym czasie do kosciola wszedl mezczyzna.Wloczega. brudny nieogolony.Przerwal nabozenstwo i zapytal zdumionych zszokowanych ludzi czy naprawde chca zyc jak Jezus. Po czym stracil przytomnosc.Pastor zabral go do domu gdzie po kilku dniach mezczyzna zmarl.Nastepnnej niedzieli kazanie pastora bylo inne niz zazwyczaj.Wszyscy to zauwazyli.Po skonczonym nabozenstwie pastor poprosil zeby wierni jeszcze chwile pozostali..Powiedzial ze slowa wypowiedziane przez tego wloczege wstrzasnely nim do glebi. Zwraca sie do tych  ktorzy  zobowiaza sie do tego zeby przez caly rok nie zrobic czegokolwiek zanim najpierw  nie zapytaja co zrobilby jezus. Zapanowala niezreczna cisza. Powoli ludzie rozchodzili sie.Zostala garstka ktora razem z pastorem uklekla do modlitwy. O tym jest ksiazka kttora czytalam  dawno dawno temu. Z tej garstki ludzi nie wszyscy wytrwali.ci co wytrwai byli postrzegani jako niespelna rozumu.ale oni wytrwali i nigdy nie zalowali swojej decyzji choc poniesli koszty.A jak to jest z nami ...

Henryk Suchecki, April 29, 2019 18:11 Skomentuj komentarz


Apokalipsa jeśli ktoś jest zainteresowany rzeczywistością duchową i prosi pana Boga , to on mu odsłania, to co jest dookoła nas w tej niewidzialnej dla fizycznych oczu rzeczywistości, która nas otacza. To co jest niewidzialne jest wieczne , a to co jest tu i teraz przeminie. Pierwsze co zobaczy taki człowiek to Pana Jezusa żyjącego, a nie historyczną postać z przeszłości.

Skomentuj notkę
17 kwietnia 2019 (środa), 16:03:03

Pornografia (zabawa w słowa)

Była potrzeba zdefiniować więc definiuję:

Definicja:

Pornografia (od gr. γραφός, graphos – piszący; πόρνη, porne – nierządnica) – wizerunek osób lub przedmiotów o cechach jednoznacznie seksualnych utworzony z zamiarem wywołania pobudzenia seksualnego lub podniecenia u osób oglądających.

Przypuszczam, że inni widzą to inaczej.


Kategorie: zabawa w słowa, fiki, fikisłowa, fikipedia, _blog


Słowa kluczowe: pornografia


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
9 kwietnia 2019 (wtorek), 13:16:16

Strategia, operacyjność, taktyka w przedsiębiorstwach (Zabawa w słowa)

Zebrane definicje pewnych potrzebnych mi dziś pojęć:

 • Przedsiębiorstwo(Wikipedia) to wyodrębniona prawnie, organizacyjnie i ekonomicznie jednostka, prowadząca działalność gospodarczą.
 • Przedsiębiorstwo(Wikipedia od 2016) – wyodrębniona prawnie i ekonomicznie jednostka gospodarcza. (...) Najczęściej definiowanym celem działalności przedsiębiorstwa jest osiąganie zysku poprzez zaspokajanie potrzeb konsumentów. Z perspektywy finansowej celem przedsiębiorstwa jest wzrost jego wartości rynkowej w średnim i długim okresie z korzyścią dla jego właścicieli.
 • Przedsiębiorstwo(kodeks cywilny, art. 55.1) to zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Elementy przedsiębiorstwa(wg k.c.):
 1. firma (marka) rozumiana jako oznaczenie przedsiębiorstwa
 2. majątek
 3. relacje z dostawcami
 4. relacje z odbiorcami (rynek, baza klientów)
 5. relacje z pracownikami
 6. wiedza
 7. koncesje, licencje i zezwolenia
 • Planowanie strategiczneto planowanie działań w możliwie najdłuższym horyzoncie, w horyzoncie, w którym zakładamy niezmienność warunków prowadzenia działań.
 • Działania operacyjne- przygotowanie i przekształcanie zasobów do używania ich w celu osiągania celów strategicznych poprzez działania taktyczne.
 • Taktyka- teoria i praktyka posługiwania się dostępnymi zasobami w celu osiągania celów.

 

 

Słowo „ekonomia” wywodzi się z języka greckiego οικονομία i tłumaczy się jako οἰκος (oikos), co znaczy „dom” i νόμος (nomos), czyli „prawo, reguła". Starożytni Grecy stosowali tę definicję do określania efektywnych zasad funkcjonowania gospodarstwa domowego.

 

 


Kategorie: fikipedia, fikisłowa, _blog


Słowa kluczowe: strategia, taktyka, przedsiębiorstwo, ekokomia


Komentarze: (1)

hammoleket, April 10, 2019 17:10 Skomentuj komentarz


Niedawno robil mi masaze kolega mojego syna. Zapytalam jakie ma plany na wakacje-ma rodizine zona i dziecko-Odpowiedzial ze od 5 lat nigdzie nie byli.Kiedy on moglby jechac zona ma klientow a kiedy ona moglaby jechac on ma pacjentow. Dzis rozmawialam chwile z wlascicielem kamienicy w ktorej mieszkam.Powiedzial mi ze dal sie wciagnac w taki kierat.Praca 24 godziny na dobe. Jest przerazony ale nie potrafi sie zatrzymac.Mlodzi ludzie przerazliwie zmeczeni.Jakis obled.

Skomentuj notkę
18 października 2018 (czwartek), 13:41:41

Sąd, sądzenie, osądzanie - zabawa w słowa

Jako motto do notki użyję kilku wersetów:

 • Nie sądźcie abyście nie byli sądzeni. (Mt7:1)
 • Raz człowiek umiera, a potem czeka go sąd. (Heb 9:27)
 • Jezus powiedział, że kto słucha Jego słowa i wierzy Temu, który Go posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, ale przeszedł ze śmierci do życia. (J5:24)
 • Nie sądźcie z pozoru, ale sądźcie sprawiedliwie. (J 7:24 bw)

A dlatego te, bo zajmuje się sądami w Biblii i widzę, że słowo sąd i sądzić ma co najmniej 4 znaczenia:

Definicja #1
Sąd (osąd, rozsądzanie) to rozpoznanie stanu rzeczy aby widzieć co jest dobre, co złe i względem tego stanu postępować mądrze.
Definicja #2
Sąd to rozliczenie z powierzonego zadania kogoś nad kim ma się władze (pan-sługa, pracodawca-pracownik, dowódca-żołnierz zleceniodawca-wykonawca).
Definicja #3
Sąd to wydanie wyroku za złamanie ogłoszonego prawa (w szczególności potępienie złego postępowania).
Definicja #4
Sąd to rozstrzyganie sporów gdy osoby będące w konflikcie muszą uznać autorytet osoby rozstrzygającej, powołanego sądu.

No i fajnie.


Kategorie: fiki, fikisłowa, fikipedia, _blog


Słowa kluczowe: sąd, sądzenie, osąd


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
25 czerwca 2018 (poniedziałek), 16:58:58

Piękno

Michał Ż. z Krakowa podaje mi jedną piękną definicję.

Definicja:
Piękno to obraz doskonałości Boga w stworzeniu.

Inne definicje:

 1. W słowniku PWN:
  piękno - zespół cech, który sprawia, że coś się podoba.
 2. W Wiki:
  piękno – pozytywna właściwość estetyczna bytu wynikająca z zachowania proporcji, harmonii barw, dźwięków, stosowności, umiaru i użyteczności, odbierana przez zmysły. Istnieje piękno idealne, duchowe, moralne, naturalne, cielesne, obiektywne i subiektywne.

Rozważania:

 • Od dawna uważam, że etyka i estetyka są w stosunku do siebie ortogonalne. W tej definicji udaje się je jednak połączyć poprzez osobę Stwórcy, co sugeruje, że ortogonalne nie są.
 • Przypomnę: dobro to stan rzeczy, w którym Bóg chce aby się one znajdowały.
 • Szatan jest ponoć najpiękniejszym z wszystkich stworzeń. Najpięknieszy, a mimo to (a może dlatego) upadł chcą wejść na miejsce Stwórcy, które jako stworzeniu się nie należy.

Kategorie: fiki, zabawa w słowa, fikipedia, fikisłowa


Słowa kluczowe: piękno, estetyka, dobro


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
29 marca 2018 (czwartek), 13:29:29

Słowo

I znowu zdziwnienie, że tak ważne słowo jak słowo określane jest dopiero teraz:

Definicja:
Słowo to symbol języka określający jakiś byt byt. 

Inne definicje:

 1. W słowniku PWN:
  słowo
  1. «znak językowy mający jakieś znaczenie»
  2. «wypowiedź ustna lub pisemna»
  3. «obietnica złożona przez kogoś»
  4. daw. «czasownik»
 2. W Wiki (jak na Wiki to wyjątkowo słaba):
  Słowo – elementarna część mowy. Jego pisanym odpowiednikiem jest wyraz. Za pomocą słów określa się wszelkie pojęcia, np. obiekt lub klasę obiektów rzeczywistych i pojęcia abstrakcyjne.
 3. Doroszewski:
  Słowo to znak językowy, przedmiot myśli mogący sygnalizować każdy jednostkowy przedmiot materialny, pewną treść psychiczną lub relację między elementami rzeczywistości.

Rozważania:

Przy okazji może jeszcze jakieś robocze określeni otwierające zupełnie nowy obszar eksploracji:

Definicja robocza:
Zdanie to ciąg słów.
Zdanie to logiczny ciąg słów.
Zdanie to logiczny (w danym języku) ciąg słów.
Język to..... 

Kategorie: zabawa w słowa, _blog, fiki, fikipedia, fikisłowa


Słowa kluczowe: słowo, prawda, wypowiedź, zdanie


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
26 marca 2018 (poniedziałek), 19:05:05

Światopogląd

Dziwne jest to, że dopiero dziś definiuję słowo, które tak czesto używam:

Definicja:
Światopogląd to osobisty opis rzeczywistości oraz Boga i Jego relacji z nią.

Myśli nieuczesane:

 1. W kwietniu 2018 znowu zmieniam. Poprzednia definicja brzmiała tak:
  Światopogląd to osobisty opis Boga i rzeczywistości.
 2. Moja pierwsza wersja:
  Światopogląd to rzadko zmieniany komplet przekonań człowieka (lub grupy ludzi) odnośnie rzeczywistości.
 3. Wg mnie światopogląd to suma wiedzy i wiary danej osoby.
 4. Wiki ('2017):
  Światopogląd – względnie stały zespół przekonań i opinii (często wartościujących) na temat otaczającego świata, czerpanych z rozmaitych dziedzin kultury, głównie z nauki, sztuki, religii i filozofii.

Kategorie: fiki, fikipedia, fikisłowa


Słowa kluczowe: światopogląd, wiara, wiedza, rzeczywistość, prawda


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
23 marca 2018 (piątek), 13:02:02

Gwałt

Definicja:
Gwałt to użycie mocy w celu przełamania woli innej osoby.
Definicja stara:
Gwałt to stan osoby, w którym ktoś wbrew mojej woli, przełamując moją moc podejmuje działania w obszarze moich kompetencji.

Myśli nieuczesane:

 1. Uwaga: wojna jest podobnym pojęciem.

Kategorie: fiki, fikisłowa, fikipedia


Słowa kluczowe: gwałt, wola, wolność, moc


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
21 sierpnia 2017 (poniedziałek), 15:02:02

Państwo

Dziwię się, że dopiero teraz zajmuję się tak podstawowym pojęciem jak państwo. Taki Arystoteles to chyba od tego zaczął swoje filozofowanie, a ja dopiero teraz.

Definicja:
Państwo - zorganizowana w jakiś sposób społeczność mieszkająca na danym terenie.
Definicja:
Ustrój [ państwa ] - sposób zorganizowania państwa.

Dyskusja:

 • Państwo potrzebuje terytoriumspołeczności, choć współcześnie trwają próby organizowania państw naruszając tą zasadę (np. planeta Simsy, facebook).
 • Znane mi ustroje (materiał do dyskusji):
  • Królestwo - ustrój jest określony przez osobę króla, a więc szczególną osobę w państwie.
  • Republika - ustrój jest określany przez obywateli państwa.
  • Anarchia - na tym terytorium nie ma zasad.
  • Utopia - nie ma takiego państwa (z greckiego - państwo nigdzie).

Kategorie: zabawa w słowa, fiki, polityka, _blog, fikisłowa, fikipedia


Słowa kluczowe: państwo, ustrój, królestwo, demokracja


Komentarze: (1)

wojtek, September 10, 2021 17:23 Skomentuj komentarz


Chyba zmienia mi się myślenie o państwie

2017:
Państwo - zorganizowana w jakiś sposób społeczność mieszkająca na danym terenie.

2021:
Państwo - organizacja organizująca życie społeczności na określonym terenie.

Skomentuj notkę
31 lipca 2017 (poniedziałek), 10:47:47

Chwała (z cyklu: Zabawa w słowa, nowość)

Chwała to bardzo trudne słowo, trudne pojęcie.

Chwała to trudne słowo, ale jak tłumaczył mi dziś kolega czujący ten cały hebrajski, w którym to języku pojęcie to jest określone chwała to reakcja na odciśnięcie ciężarem. Przynajmniej tak można to określić analizując źródłosłów.

Chwała to reakcja osoby na odciśnięcie ciężarem.

Chwałę można oddać, w chwale można trwać, można chwalić, można tez chwały nie oddać - nie zareagować.

Próba definicji:
Chwała to reakcja osoby na odciśnięcie ciężarem.

Uwagi:


Kategorie: zabawa w słowa, _blog, fikisłowa, fikipedia


Słowa kluczowe: chwała


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
31 lipca 2017 (poniedziałek), 10:47:47

Chwała (z cyklu: Zabawa w słowa)

chwała
1. «powszechne uznanie, cześć»
2. «chluba, ozdoba»
3. «zaszczyt, honor»

Źródło: słownik języka polskiego PWN, patrz: chwała


Próbuję moją definicję (marzec 2018):

Próba 1 definicji:
Chwała to właściwa (dobra) relacja pomiędzy dwoma podmiotami.
Próba 2 definicji:
Chwała to relacja pomiędzy dwoma podmiotami, która obserwowana przez inne podmioty wzbudza w nich uznanie, cześć, zachwyt gdyż jest relacją dla tych podmiotów właściwą.

Kategorie: zabawa w słowa, _blog, fikisłowa, fikipedia


Słowa kluczowe: chwała, słownik języka polskiego pwn


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
15 stycznia 2017 (niedziela), 11:13:13

Post truth - postprawda

Nowe słowo, nowe pojęcie, nowa rzeczywistość.

Definicja:
Postprawda to ...

Przemyślenia:

Pojawienie się nowego słowa wskazuje na punkt, gdy jakieś zjawisko jest już na tyle zaawansowane, że można je opisać, zdefiniować, określić a chwile potem zacząć badać. A więc mamy post-truth.

Jak definiuję? Jeszcze nie wiem, ale spróbuję popracować:

 • post-truth - kolejna probą lepszego opisania postmodernizmu. Każdy modernim wymagał swojej prawdy, definiował prawdę, swoją prawdę narzucał, swojej prawdy używał. Wielkie konflikty modernizmu to były konflikty tych prawd. Wiem, że źle używam tu słowa prawda, ale w moderniźmie prawda i idea a którą się wierzy była tożsama.
 • w post-truth prawda, a nawet idea nie ma znaczenia. Ważne są uczucia, odczucia, co mi się chce, co myślę, co czuje moje działo, jaki jest tu i teraz impuls do mojego działania.

... oj, chyba muszę na tym popracować, ale jakoś teraz mi się nie chce.


Kategorie: zabawa w słowa, _blog, fikipedia, fikisłowa


Słowa kluczowe: postprawda, post-truth, prawda


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
15 stycznia 2017 (niedziela), 11:05:05

Wartość

Na Wikipedii definiują to tak:

Definicja:
Wartości – przedmioty i przekonania, determinujące względnie podobne przeżycia psychiczne i działania jednostek. W rozumieniu kulturowym wartości to powszechnie pożądane w społeczeństwie przedmioty o symbolicznym charakterze oraz powszechnie akceptowane sądy egzystencjonalno-normatywne (orientacje wartościujące).

Myśli nieuczesane:

 1. Czuję, że też muszę nad tym pojęciem popracować, ale póki co (2017) definicja z Wiki musi wystarczyć.
 2. Dziś (2018) wkurza mnie ta definicja, ale nie mam lepszej.

Kategorie: zabawa w słowa, fiki, _blog, fikisłowa, fikipedia


Słowa kluczowe: wartość


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
18 listopada 2016 (piątek), 11:20:20

Wiedza i wiara

Robocze zabawy słowami:

 • Wiara (światopogląd) - dopełnienie swojego światopoglądu o to co jest w nim niezbędne a nie jest wiedzą.
 • Wiara (ufność) - zaufanie innej osobie, że ma ona moc (możliwość) lepszego wpływania na nasze życie niż jesteśmy wstanie zrobić to sami.

Problemy w tej mikrodyskusji:

 • Światopogląd - ???
 • Wiedza - ???

Kategorie: filozofia, zabawa w słowa, _blog, fiki, fikisłowa, fikipedia


Słowa kluczowe: wiara, wiedza, światopogląd, ufność, zaufanie


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
9 maja 2016 (poniedziałek), 11:13:13

Magia

No i dorobiłem się kolejne definicji:

Definicja:
Magia to określone działanie słowem i przedmiotem (materią) w celu wywołania jakiejś zmiany w świecie duchowym.

Komentarze:

 • Może się to wydawać dziwne, ale sakramenty w katolickim znaczeniu, zwłaszcza po uzgodnieniu ex opere operate to wg. mnie magia, i nie będę się magicznie zastanawiał czy jest to czarna magia, czy magia biała.
 • powyższa obserwacja potwierdza, że po Soborze Trydenckim KRK jest magiczny, czyli praktykuje magię. Niektórzy księża (np. kard. Wyszyński - piszę o tym w notce "Władza nad Bogiem") uważają, że pewnymi czynnościami kapłani KRK mają władzę nie tylko nad światem duchowym ale nawet nad samym Bogiem.
 • Copy z fejsa:

Tomasz Brol
Ja nie jestem przesądny, bo to przynosi pecha ;-)
Lubię to! · Odpowiedz · 1 · 3 godz.

Wojciech Apel
I wiesz Tomku, że to co napisałeś jest świetnym streszczeniem teologicznej prawdy: wiara w magię (możliwość wejścia w interakcje ze światem duchowym) daje światu duchowemu prawo do ingerowania w nasze życie, również materialne. I dlatego lepiej trzymać się tego z daleka.
Lubię to! · Odpowiedz · Przed chwilą


Kategorie: filozofia, zabawa w słowa, _blog, fikipedia


Słowa kluczowe: magia, katolicyzm, ex opere operate, wyszyński


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
18 lutego 2015 (środa), 12:36:36

Bełkot (zabawa w słowa)

Definicja:

Bełkot to niezrozumiała, niewyraźna mowa, używanie w wypowiedzi nieartykułowanych dźwięków, którym trudno nadać sens.

Bełkot to również pozbawiony sensu, niezrozumiały tekst, zawiła lub nawet sprzeczna wypowiedź.


Przemyślenia i obserwacje:

 1. Diabeł lubi bełkot. Pomaga mu to w osiąganiu przez osoby pozornego porozumienia, w czyli nieporozumienia.
 2. Unia Europejska posługuje się w swoich dokumentach bełkotem. Bardzo wiele osób zaangażowanych w projekty unijne, w zarządzanie, w politykę ma tego świadomość, akceptuje to i co gorsza nauczyła się z tym żyć.
 3. Pamiętam, że przed przystąpieniem Polski do Traktatu Lizbońskiego ściągnąłem ten dokument chcąc go przeczytać. Oczywiście był po polsku. Ściągnąłem. O ile pamiętam składał się z ponad 150 plików PDF, z których wiele miało więcej niż 300 stron, ale zdarzały się też takie krótsze, po stron 30. Z jednego z nich dowiedziałem się, że Grecja, w dziedzinie jakiegoś sera ma jakieś specjalne prawo i że jest to tak ważne, że Wysokie Układające się Strony, zważywszy że ... - Nawet jeżeli było to ważne, to dla mnie, który miał się opowiedzieć - za lub przeciw całość stanowiła bełkot!
 4. Bełkot, przez swoją niejednoznaczność uniemożliwia stosowanie sprawiedliwości. I to jest ważne!
 5. Bełkot utrudnia poznanie prawdy, dochodzenie do niej, a już na pewno utrudnia wspólne poznanie prawdy i wspólne do niej dochodzenie.

Kategorie: obserwator, polityka, ue, zabawa w słowa, _blog, fiki, fikisłowa, fikipedia


Słowa kluczowe: unia, dofinansowania, poig, bełkot, słowa, fiki


Komentarze: (1)

wojtek, May 10, 2017 19:03 Skomentuj komentarz


I jeszcze "dar języków". Niektóre osoby używają bełkotu w modlitwie (?) wspólnej lub publicznej uważając, że to jest dar od Pana Boga podczas gdy ja odbieram to jako diabelstwo.
Skomentuj notkę
13 października 2013 (niedziela), 23:23:23

Pycha

Tak jadę sobie autkiem i zastanawiam się czym jest pycha. Pierwsza definicja niech będzie taka:

Definicja:
Pycha to postawa osoby w której chce ona zająć nienależne jej miejsce.

W swej pysze Diabeł chciał zająć miejsce Boga. Czytamy o tym u proroka Izajasza. Podpuszczeni przez szatana w swej pysze ludzie też stają na miejscu Boga. Niektórzy twierdzą że Go nie ma, inni dają sobie prawo określania co jest dobre a co złe kwestionując dekalog. Pycha bardzo przeszkadza w lekturze Księgi Rodzaju. Wyjaśnię. Odczytując ją nie zadają pytania: kim jest Ten który wszystko stworzył? Czego oczekuje ode mnie? Jak mogę Go lepiej poznać? Zamiast tego ludzie (głównie naukowcy) zadają pytania jak, kiedy, w jaki sposób, tak aby ocenić działania Boga i móc je skrytykować, bo przecież sami mają pomysł jak ten świat stworzyć lepiej.

W swej pyszne również ja, zamiast zastanawiać sie czego Bóg oczekuje ode mnie zaczynam kombinować i robić to, co uważam za dobre, przy czym dobre bardzo szybko okazuje sie dobrym dla mnie kosztem innych.


Modlitwa:
Panie Jezus. Ucz mnie pokory. Chce zawsze być na właściwym miejscu, tzn. na taki, jakim Ty chcialbyś abym był. Wszak to Ty jesteś Panem. Amen.


Kategorie: zabawa w słowa, filozofia, modlitwy, _blog, fikipedia


Słowa kluczowe: pycha, diabel, szatan


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
24 sierpnia 2007 (piątek), 19:34:34

Samotność

Definicja:
Samotność to stan osoby, w którym nie realizuje ona relacji międzyosobowych (interpersonalnych) z innymi osobami.

Powiązane słowa:

 1. Osoba - to bardzo trudne słowo, ale już je zdefiniowałem.
 2. Potrzeba zdefiniowana tego słowa pojawiła przy przy analizie pojęć wspólnota, razem, bliskość, intymność - pojęcia te muszą jednak poczekać na zdefiniowanie.

Kategorie: zabawa w słowa, fiki, _blog, fikisłowa, fikipedia


Słowa kluczowe: samotność


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
19 października 2004 (wtorek), 21:48:48

Kultura

Definicja:
Kultura to całokształt materialnego i niematerialnego (duchowego) dorobku ludzkiej zbiorowości, a także ogół wartości, zasad, stylów życia i norm współżycia przez nią przyjętych; wszystko to, co powstaje dzięki pracy człowieka, co jest wytworem jego myśli i działalności.

Myśli nieuczesane:

 1. W Wikipedii przedstawiono takie definicję kultury: http://pl.wikipedia.org/wiki/Kultura#Definicje_kultury
 2. Cytat:

  "W 1912 roku Bronisław Malinowski napisał, że nie ma kultur wyższych i niższych, są tylko kultury inne, lecz równorzędne; tzn. ze każda kultura w ramach swojej struktury w pełni zaspokaja potrzeby człowieka - duchowe, społeczne itd. W 1912 r. brzmiało to jak wystrzał armatni w ciszy, było to uderzenie w cala koncepcje kolonializmu, która głosiła, ze niesie oświatę, religie, technikę. Malinowski powiedział, że nie mamy prawa mówić, iż tworzymy kulturę wyższą - tworzymy taką jak każda inna."
  (Bronisław Malinowski, ale chyba za Kapuścińskim, ale nie pamiętam z czego cytowane)

 3. Jednym z efektów ubocznych ewolucjonizmu jest wiara Europejczyków (i Amerykańców chyba też) w wyższość kultury zachodu nad innymi kulturami. Podobną wiarę dotyczącą własnej kultury można znaleźć też u Chińczyków (wszak to oni tworzyli Państwo Środka), Żydów, wyznawców Proroka oraz słuchaczy Radia Maryja choć w tych wypadku trudno mówić iż źródłem jej jest darwinizm a raczej należy upatrywać tego źródła w normalnej dla człowieka pysze.

Kategorie: kultura, zabawa w słowa, _blog, fikipedia


Słowa kluczowe: kultura, Bronisław Malinowski, Malinowski, Kapuściński


Komentarze: (3)

khan-goor, September 5, 2003 15:55 Skomentuj komentarz


no to czym się różni "kulturwa" od "kultury"??

Piotr Krysik, February 24, 2005 22:32 Skomentuj komentarz


Autor chyba nie zadał sobie trudu by zapoznać się z poglądem ewolucjonistów na kulturę. A ich pogląd jest taki, że kultura podlega również ewolucji, co więcej uważają przeważnie, że nie można stwierdzić iż istnieje jakiś obiektywny wskaźnik, który mógł by stawiać jedną kulturę nad inną. Wystarczyło chwilę poszukać po internecie, zapoznać się pobieżnie z pracami Richarda Dawkinsa ("Samolubny Gen" ostatni rozdział) czy Susan Blackmore ("Maszyna memowa"). Zauważalnym jest, że ewolucjoniści zadają sobie więcej trudu by wypowiadać MERYTORYCZNE argumenty, a nie zwykłe przekręcanie faktów. To, że "europejczykom" może przychodzić do głowy taki pogląd na podstawie teorii ewolucji, to nie wina tej teorii, a ewentulnego niedostatku wiedzy "europejczyków".
Może odwróćmy i powiedzmy, dlaczego katolikom wydaje się, że ich wiara jest w czymś lepsza od jakiejkolwiek innej?

E, October 20, 2004 18:23 Skomentuj komentarz


Skoro kultura to m.in. całokształt działalości danych jednostek tworzących społeczeństwo to niestety,z wielkim bólem obalę teorie B. Malinowskiego..i stwierdze,że jednak istnieje kultura wyższa;reprezentuje ją Szanowny Przełożony Radio Maryja bo nie dość ze rydzykowe wykształcenie jest wyzsze to i stopa zyciowa równiez.Nie ukrywajmy:Radio o kulturze wyzszej....;)
Skomentuj notkę
23 marca 2004 (wtorek), 17:50:50

Modernizm

To nawet nie jest bardzo robocza definicja, bo to nie jest definicja tylko notatka:

D.f.n.c.a:
Modernizm to okres pewien okres ... ale się już skończył.

Myśli nieuczesane:

 1. Patrz na notki w tej kategorii: postmodernizm
 2. Cytat:
  (...) W dziedzinie poznania modernizm charakteryzuje się racjonalizmem, gromadzeniem wielkiej ilości danych statystycznych, opieraniem się na precyzyjnej logice faktów. Natomiast w dziedzinie działania modernizm kieruje się zasadą skuteczności i dążeniem do maksymalizacji osiąganych rezultatów. W konsekwencji modernizm umożliwia wzrost ekonomiczny, doskonalenie narzędzi produkcji i organizacji pracy, skuteczne działanie mediów. W modernizmie dominuje kryterium zysku i władza pieniądza, której podporządkowane jest nie tylko życie ekonomiczne i polityczne, ale nawet osobiste, rodzinne i artystyczne człowieka. Zupełnie inna jest logika postmodernizmu.
  Modernizm ignoruje pojedynczego człowieka, jego sytuację życiową, jego podmiotowość. Podporządkowuje życie ludzkie prawom ekonomii, techniki i skuteczności działania.
  Tymczasem postmodernizm jest wyrazem uprzywilejowania subiektywności pojedynczej osoby. W postmodernizmie wszystko jest subiektywne, dowolne, relatywne, indywidualne a najważniejszą wartością staje się tolerowanie wszelkich subiektywnych postaw i zachowań. (...)
  Źródło: ks Marek Dziewiecki, Człowiek o obliczu wolności, https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TM/czl_wolnosci.html

Kategorie: _blog, fikipedia


Słowa kluczowe: postmodernizm, modernizm


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
4 marca 2004 (czwartek), 10:20:20

Hedonizm

Definicja:
Hedonizm to system etyczny, według którego przyjemność jest dla człowieka najwyższą wartością, celem życia i motywem działania.

Luźne myśli:

 • W oparciu o hedonistyczny światopogląd nie da się zbudować społeczeństwa innego niż hierarchiczne (a może bardziej niewolnicze, przy czym niewolnictwo było by warstwowe - ważniejszy niewolnik jest posiadaczem mniej ważnego).

  Osoba znajdująca się na szczycie takie piramidy realizowała by w pełni swój hedonizm, wszyscy poniżej troszkę mniej, ktoś kto jest na dole albo będzie w 100% w niewoli albo musi przestać być hedonistą i mieć nieco inną filozofię.

  Dlaczego tak uważam? Ano na podstawie obserwacji wnioskuję, że do realizacji wielu przyjemności człowiek potrzebuje drugiego człowieka, przy czym temu drugiemu wcale nie muszi sprawiać przyjemności to, co chce z nim zrobić ten pierwszy.

 • Hedonizm bierze swą nazwę od greckiego słowa hedone oznaczającego rozkosz.
 • Czasami listy, które przychodzą na moje konto z nikąd tez mogą być źródłem ciekawych inspiracji. Zupełnie nie wiem dlaczego ktoś zeskanował kilka kartek z zeszytu i przysłał te potężne pliki prawie do mnie. Przeczytałem więc 3 lekcje nie wiem jakiego przedmiotu - może wiedza o społeczeństwie, bo religia to raczej nie była. Sądząc po piśmie - gdzieś 1 klasa gimnazjum.
 • Niemożliwość zbudowania społeczeństwa hedonistycznego, czyli de facto sprzeczność tego systemu etycznego w wymiarze socjologicznym nie powoduje jeszcze jego odrzucenie; wręcz przeciwnie - wiele jednostek przyjmuje go jako swój światopogląd. Niektóre się hamują, niektóre dobrze maskują, a niektóre w końcu popadają w konflikt z resztą społeczności (czyli w prawem) i kończą w niewoli, gdzie pewnie też hedonizm da się praktokować tylko trochę trudniej.
 • Ale mi się dziś ciężko myśli.

Kategorie: etyka, światopogląd, filozofia, _blog, fikisłowa, fikipedia, fiki


Słowa kluczowe: hedonizm, światopogląd, etyka, filozofia


Komentarze: (3)

olorien, March 4, 2004 23:05 Skomentuj komentarz


mnie się marzy taki hedonizm, który możnaby praktykować nie krzywdząc, a przynajmniej nie wchodząc w drogę innym...

podobno elfy są zawodowymi hedonistami ;)...

mortella, March 4, 2004 20:40 Skomentuj komentarz


mnie też

Kasienia, November 30, 2006 17:09 Skomentuj komentarz


Osobiście uważam, że istnienie hednonizmu jako filozofii życia jest nieprawdziwe!Bo przecież życie w 'idealnym' świecie, w którym robimy tylko to, co chcemy, by odczuwać same przyjemności jest niemożliwe!Szczęście ma ten, któremu wydaje się, że nie mam racji...
Skomentuj notkę
18 stycznia 2004 (niedziela), 12:06:06

Sprawiedliwość

Definicja:
Sprawiedliwość to cecha działania osoby polegająca na konsekwentnym stosowaniu obowiązującego prawa.

Myśli nieuczesane:

 1. W przypadku osób posiadających władzę (rząd, władca, król, Bóg, itp) cecha ta dodatkowo polega na zgodnej z prawem ocenie postępowania osób podlegających władzy, w szczególności nagradzania za postępowania za które należy się nagroda i bezwzględnego karania za postępowanie przewidziane karą.
 2. Patrz: władza, miłosierdzie, usprawiedliwienie.
 3. Usłyszane w radiu:
  Sprawiedliwość to mocna, stała wola oddawania każdemu tego, co mu się należy.
  (Święty Tomasz z Akwinu).

Kategorie: zabawa w słowa, filozofia, _blog, fiki, fikisłowa, fikipedia


Słowa kluczowe: Sprawiedliwość, Tomasz z Akwinu, filozofia, prawo, władza, systemy filozoficzne


Komentarze: (4)

ireo, July 7, 2005 09:49 Skomentuj komentarz


a mnie się najbardziej podoba następujące:
jeśli szukasz sprawiedliwości - szukaj w słowniku na literę S

krisper, January 23, 2004 19:22 Skomentuj komentarz


Problem polega na tym, że w konfrontacji z samą sprawiedliwością ani ja ani TY ani nikt na świecie nie ma szans...

red/wl (pepegi.blog., January 19, 2004 14:47 Skomentuj komentarz


krisper> może i gówno warta, ale byłaby najprawdziwszą sprawiedliwością chyba, nieskażoną czymś, co jest dobre, ale niekoniecznei sprawiedliwe... a przecież nie chodzi o to, czy dobre czy niedobre, tylko czy sprawiedliwe...

krisper, January 18, 2004 20:07 Skomentuj komentarz


Ja się zetknąłem z definicją Arystotelesa i dość mi się ona podobała, a brzmiała mniej więcej tak, że sprawiedliwość to rozum wyzbyty miłosierdzia. I tak w środku czuję, że sprawiedliwość bez miłosierdzia jest gówno warta.
Skomentuj notkę
29 października 2003 (środa), 13:59:59

Rzeczywistość

Ważne słowo, pojawia się w definicji prawdy, w definicji stworzenia też. Należy się więc nim zająć. Ja rzeczywistość rozumiem szeroko, najszerzej jak się da, czyli że...

Definicja:
Rzeczywistość to wszystko wszędzie i zawsze.

Dyskusja:

 1. Jak widać, dla mnie Rzeczywistość wg mnie to Bóg i jego stworzenie. Te dwa byty dopełniają się tworząc wszystko, a jednocześnie będąc rozdzielnymi.
 2. Czasem wszechświat określa się jako rzeczywistość. Robią tak materialiści, nie potrzebujący pojęcia Boga. Dla mnie jednak wszechświat to stworzenie.
 3. Rzeczywistość można podzielić na tą widzialną (świat) i niewidzialną (duchową), nie zbudowaną z materii.
 4. Czy rzeczywistość to suma wszystkich bytów? Dobre pytanie. Skłaniam się do odpowiedzi, ze tak.

Dalsza dyskusja i przemyślenia:

 1. Inna definicja może brzmieć tak:
  Definicja robocza:
  Rzeczywistość to wszystko co istnieje.

  Definicja też ładna, zwłaszcza że unikając słowa zawsze uciekamy od czasu od którego rzeczywistość powinna abstrahować.

 2. Czasami wszechświat określa się pojęciem rzeczywistości, ja jednak wolałbym tak nie robić gdyż wszechświat należy jednak do rzeczywistości fizycznej a osobiście wierzę jeszcze w rzeczywistość duchową, która również istnieje, choć nie jest poznawalna za pomocą metod poznawania wszechświata.

  W zasadzie można by powiedzieć, że wszechświat to rzeczywistość fizyczna, że te dwa pojęcia są tożsame.

 3. Izaak Asimow napisał kiedyś, że "rzeczywistość to wszystko to, co nie zniknie gdy tylko przestaniemy w to wierzyć". Ładne jest to zdanie.
 4. O ile wiele osób nie ma problemu z wsadzeniem do rzeczywistości aniołow, duchów, ludzi zmarłych (wszak te byty wpływają jakoś na ich życie) to problemem jest wsadzenie w rzeczywistość diabła (zbuntowanego anioła) bo kto by w niego wierzył w dzisiejszych czasach.

  Problemem jest też wsadzenie w rzeczywistość Boga-Stwórcy, od którego wszystko zależy i który jako ktoś większy może coś od nas chcieć.

  Nie ma za to problemu z umieszczeniem w rzeczywistości boga (lub nawet bogów), działającego jak ten Dzin z lampy Alladyna, który na życzenie (albo w zamian za coś co mu damy) będzie realizował nasze potrzeby typu: zdrowie dla chorej cioci, dobry mąż, wygrana w totka czy też przekręcenie się psa od sąsiada.

 5. Nie ulega wątpliwości, że jestem kawałkiem rzeczywistości i to chyba nie tylko tej rzeczywistości fizycznej. Mało tego: nie mam też wątpliwości, że mogę na nia kawałkami wpływać robiąc to czy owo, czy też wchodząc w relacje z innymi osobami, które również w tej rzeczywistości są.

  A co do mojej obecności w tej rzeczywistości duchowej to nie mam wątpliwości choćby dlatego, że anatomom ciagle nie udało się znaleźć organu pt. dusza (nie znaleziono też sumienia), nie wiadomo do końca co to jest życie i czym tak naprawdę różni się człowiek od najmądrzejszej małpy czy też najszybszego komputera.

 6. Pierwsze słowa Biblii brzmią: Na początku Bóg stworzył niebo i ziemie. Próbuję się tymi słowami pobawić:
  ---> Tabelka 1
  Bóg stworzył
  na początku
  niebo
  ziemia
  ---> Tabelka 2 
  Bóg stworzył fizyka bada
  na początku czas
  niebo przestrzeń
  ziemia materia
  ---> Tabelka 3
  Bóg stworzył fizyka bada moja definicja
  na początku czas zawsze
  niebo przestrzeń wszędzie
  ziemia materia wszystko
  No i wychodzi mi, że w mojej rzeczywistości nie zmieszczę Boga. On mi wystawie: bo nie jest zawsze tylko bardziej niż zawsze, nie jest wszędzie tylko ponadwszędzie, no i nie jest też wszystkim tylko wszystko stworzył. Fajna zabawa, ale nie przyniosła żadnego efektu.
 7. .....

Dopisek 2021:

Definicja:
Rzeczywistość to wszystkie byty, widzialne i niewidzialne.

Kategorie: zabawa w słowa, _blog, fikisłowa, fikipedia, fiki


Słowa kluczowe: rzeczywistość, filozofia


Komentarze: (2)

anonim, October 30, 2003 06:04 Skomentuj komentarz


Jedyne co mamy to Teraz.. Sami tworzymy swoją rzeczywistość...Szkoda tylko, że czasami jest ona tak brutalna, tak nie do wytrzymania...:(((

mary, October 29, 2003 17:56 Skomentuj komentarz


mnie tez sie bardzo podoba to zdanie Asimova..
madre i chyba najpelniej wyraza to czym jest rzeczywistosc..
Skomentuj notkę
8 września 2003 (poniedziałek), 11:22:22

Porozumienie

Słowo to określam na podstawie definicji jaka padła w czasie spotkań z Alkiem G. i jego ekipą.

Definicja:
Z porozumieniem (komunikacją) mamy doczynienia, gdy jakaś osoba wypowiada swoje idee (myśli) a inne osoby odczytując jej wypowiedź poznają jego idee (myśli).

Szukając innego określenia odnotuję jeszcze:.

Definicja:
Porozumienie to efekt dobrej (prawidłowej) komunikacji.

I jeszcze zachowuję sobie komentarz Bartka:

Definicja Czara:
Porozumienie to komunikacja skuteczna (z punktu widzenia komunikującego) - występuje ono wtedy i tylko wtedy gdy nadający komunikat wie ze 100% pewnością, ze odbierający komunikat odebrał go poprawnie i poprawnie zinterpretował.

Dokładniej proces komunikowania można opisać za pomocą czterech podprocesów tak:

 • Werbalizacja - ubranie przez pierwszą osobę idei (myśli w słowa);
 • Wypowiedź autora (słowna, spisana itp);
 • Odbiór przez odbiorcę (czytanie, słuchanie itp);
 • Interpretacja - nadawanie znaczenia wypowiedzi przez odbiorcę.

Oczywiście, na każdym poziomie może dojść do przekłamań. Środki techniczne (papier, telefony, maile) powodują, że coraz mniej mamy przekłamań w procesach przesyłania informacji ale zmiany kulturowe powodują, że coraz trudniej zwerbalizować tak aby interpretacja była prawidłowa albo (co gorsza) zinterpretować tak, jak to zwerbalizował autor.

Dlatego tak istotne jest właściwe rozumienie słów w danym kontekście.


Kategorie: zabawa w słowa, _blog, fikipedia


Słowa kluczowe: komunikacja, porozumienie, filozofia


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
1 września 2003 (poniedziałek), 12:44:44

Wolność

Definicja:
Wolność to możliwość podejmowania decyzji (aktów woli).

Myśli nieuczesane:

 1. Wolność jest cechą (atrybutem) osoby.
 2. Inne powiązane słowa: niewola, władza
 3. Chłopcy z placu broni śpiewali: "Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem".

Todo:

 • Popracować nad relacjami pomiędzy pojęciami: wola, wolność, niewola, osoba

Kategorie: zabawa w słowa, _blog, fiki, fikipedia, fikisłowa


Słowa kluczowe: wolność, filozofia, decyzja, akt woli, podejmowanie decyzji


Komentarze: (3)

PAchuś, May 27, 2007 15:33 Skomentuj komentarz


Wolność to coś więcej niż tylko możliwość podejmowania decyzji. Nie do końca pasująca definicja, przecież można podjąć decyzje przez która przestajemy być wolni.

w34, May 28, 2007 22:00 Skomentuj komentarz


Jakoś w możliwości podjęcia wolnej decyzji ograniczającej swoją wolność nie widzę sprzeczności definicyjnej. Więcej - widzę tu dwa przykłady tą definicje dobrze obrazującą:

Pierwszy to PeCet, który ma możliwość wyłączenia się softwarowego, np. przez system Windows. Po wyłączeniu się systemu operacyjnego wyłączane jest zasilanie i koniec - już się nie ma szans włączyć.

Drugi przykład jest bardziej drastyczny, ale każdy może aktem swojej woli strzelić sobie w łeb - myślę, że nie kończąc życia (bo raczej żyje się dłużej niż tylko do śmierci cielesnej) ale poważnie ograniczając swoją wolność przebywania w ziemskiej rzeczywistości.

Wolność to możliwość podejmowania decyzji. I już.

anonim, May 4, 2014 21:13 Skomentuj komentarz


Wolność - stan osoby, w którym może ona podejmować decyzję.
Skomentuj notkę
23 sierpnia 2003 (sobota), 16:20:20

Etyka

Definicja:
Etyka to dział filozofii zajmujący się badaniem i tworzeniem systemów moralnych (moralności) rozumianych jako systemy określania tego co jest dobre a co złe.

Kategorie: _blog, fikipedia, fikisłowa


Słowa kluczowe: filozofia, etyka


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
11 sierpnia 2003 (poniedziałek), 15:42:42

Bezpieczeństwo

Definicja:
Bezpieczeństwo to stan, w którym kontrolujemy sytuacje i czujemy, że może się wydarzyć tylko to co jesteśmy w stanie przewidzieć.

Myśli nieuczesane:

 1. Definicja bardzo robocza.
 2. Mój system napisany jest w PHP więc muszę poprawić jego bezpieczeństwo: w pliku php.ini albo w .htacces wsadzić zaklęcie openbasedir czy jakos tak. No i koniecznie przeczytać w php.net - kawalek o bezpieczeństwie.
 3. W staropolskim jest takie słowo jak "piecza" i z niego pochodzi bezpieczeństwo, oznaczające posiadanie pieczy. 
 4. A dziś w słowniku PWN
  piecza «opieka nad kimś lub nad czymś»
  A u Doroszewskiego:
  doroszewski-piecza

Kategorie: zabawa w słowa, _blog, fikipedia


Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, filozofia, piecza


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
31 lipca 2003 (czwartek), 11:46:46

Moc

Jak już wiem, co to wola to czas zdefiniować to słowo:

Definicja:
Moc to możliwość realizacji własnych decyzji, a w przypadku osób posiadających władzę przywilej egzekwowania wprowadzonego prawa.

Myśli nieuczesane:

 1. W fizyce moc to możliwość wykonania pracy.
 2. Słowa powiązane: władza, wolność, wola.

Kategorie: zabawa w słowa, _blog, fikisłowa, fikipedia, fiki


Słowa kluczowe: moc, wolność, władza, decyzja, decyzje, podejmowanie działań


Komentarze: (1)

wojtek, January 12, 2021 23:43 Skomentuj komentarz


TB > moc to praca wykonana w czasie.

W34> Tak.
W34> To definicja fizyczna, stworzona gdzieś w oświeceniu i od tego czasu niezbędna
W34> aby liczyć silniki, transformatory itp. Ale pojęcie to istniało wcześniej, jest ogólniejsze.
W34> Zwróć uwagę, że grecy mieli na to pojęcie co najmniej 3 słowa (tyle znam):
W34> - δυναμις (dynamis)
W34> - κρατος (kratos) - to bardziej siła, ale też i moc
W34> - εξουσια (eksousia) - to może być również w znaczeniu władza, albo siła władcy, siła woli.
W34>
W34> Bogactwo języka daje możliwość szerszego myślenia, nie tylko o fizyce (co jest ważne),
W34> ale również o polityce (która to polityka (od polis - miasto, zarządzanie miastem) jest
W34> wg. Arystotelesa "najwyższą formą miłości", "działaniem ku dobru wspólnemu".
W34>

Skomentuj notkę
30 lipca 2003 (środa), 12:46:46

Niewola

Jest już zdefiniowana wolność, więc teraz czas na niewolę.

Definicja:
Niewola to stan osoby w którym jest ona zdeterminowana (przymuszana) do podejmowania działań niezgodnych ze swoimi decyzjami.

Myśli nieuczesane:

 1. Co z moją wolnością? Tak często muszę się nad tym zastanawiać.
 2. Współczesne państwa bardzo ograniczają nam wolność. Zabierają wypracowaną własność (opodatkowanie to prawie 50%), wpływają na rodzinę, narzucają poglądy, ingerują na silę w nasze zdrowie. Gdzie nasze umiłowanie wolności? A pisał o tym apostoł Paweł „Znosicie też, gdy was ktoś zniewala, gdy was ktoś objada, gdy ktoś wykorzystuje, gdy się nad wami wynosi, gdy po twarzy bije”. (2Kor11:20)

Kategorie: zabawa w słowa, _blog, fiki, fikisłowa, fikipedia


Słowa kluczowe: niewola, wolność, filozofia, podejmowanie decyzji


Komentarze: (1)

PaNikt, July 30, 2003 17:54 Skomentuj komentarz


Zostałe zniewolona :)
Skomentuj notkę
29 lipca 2003 (wtorek), 00:06:06

Władza

Proste, łatwe, czytelne:

Definicja:
Władza to atrybut stanowienia i egzekwowania prawa.

Użyte pojęcia:

 • prawo - to chyba trudne słowo, muszę nad nim popracować
 • atrybut - cecha osoby wyróżniająca ją od innych
 • stanowienie - tworzenie, ogłoszenie
 • egzekwowanie - używanie mocy aby było zgodnie z prawem - obawiam się, że to może dotykać woli innych osób, zwłaszcza tych popadających w konflikt z prawem
 • sprawiedliwość - to już definiowałem

Przemyślenia:

 • wszelka władza pochodzi od Boga (Rz 13) - i to jest ważna, przemyślana ale i objawiona (Rz 13) prawda
 • modnie niedawno słowo to suweren
 • król - ładne słowo, mało używane, bo albo przenosi nas w świat bajek, albo sugeruje despotę - a przecież rzeczywistość jest zbudowana jako Królestwo Boże, bo Bóg mając wszelką władzę jest królem.
 • w 2019 roku poprawiam zastępując słowo przywilej słowem atrybut, które w tym wypadku jest lepsze. Przywilej sugeruje nadanie przywileju przez kogoś, więc nie da się zastosować do Boga, który nie ma przywilejów a jedynie atrybuty. Do 2019 definicja więc brzmiała: "Władza to przywilej stanowienia i egzekwowania prawa". Teraz brzmi lepiej.

Poprzednie rozważania:

Władza to atrybut osoby, pozwalający jej wpływanie na swoje otoczenie, w szczególności na inne osoby.

 

W systemach, w których działa prawo (wszystko jest ustalone) władza to atrybut pozwalający na stanowienie i egzekwowanie prawa.

W systemach, w których nie działa się poprzez prawo władza realizowana jest poprzez przemoc.


Władza jest atrybutem władcy, czyli osoby która wpływa na życie innych osób.

Kiedyś (R.1) napisałem tu, że władza jest przywilejem ale ten przywilej źle się kojarzy.

W definicji R.2 nie było mowy o przemocy. Definicja ta brzmiała: "Władza to przywilej stanowienia i egzekwowania prawa." gdyż wydawało mi się, że wszędzie obowiązuje prawo. Ale władza przecież może być realizowana również poprzez siłę i moc (przemoc) stosowaną względem innych osób.

Względem rzeczy (nieosób) władza zawsze jest realizowana poprzez prawo.

 


Kategorie: zabawa w słowa, _blog, fikipedia, fiki, fikisłowa


Słowa kluczowe: władza, władca, filozofia


Komentarze: (1)

Wiki, April 12, 2018 14:57 Skomentuj komentarz


Wiki (2018):
Władza – możliwość wywierania przez jednostkę bądź grupę rzeczywistego wpływu na istotne okoliczności życia przez ukierunkowywanie własnego lub cudzego postępowania.

Skomentuj notkę

Afera Rywina

 
Definicja:
Afera Rywina to %^@/**/*&# ! $$$? 17 000 000,- *&(##! @&^^#&@* !

Myśli nieuczesane:

 1. Patrz: Grzech
 2. Dlaczego powstał ten wpis? Po prostu, w czasie tworzenia Fiki przysłuchiwałem się pracy sejmowej komisji ds. zbadania Afery Rywina (Wiki), więc nie mogłem się nie odnieść do opisanej przez komisję rzeczywistości.

Kategorie: fiki, _blog, fikipedia, polityka


Słowa kluczowe: afera rywina, grzech, gazeta wyborcza, polska, polityka


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
21 lipca 2003 (poniedziałek), 06:33:33

Poznań

Filozofowie mieszkają czasem kategorie. Czasem by się cieszyć, czasem by kłamać. Cieszmy się więc.

Definicja:
Poznań to miasto w Wielkopolsce.

Obserwacja:

 • W drugim liście do Tymoteusza, w rozdziale 3, w wersecie 7 zapisano:
  ... takie, co to zawsze się uczą, a nigdy nie mogą dojść do poznania prawdy.
  To nauczanie apostoła Pawła ponoć sprawiło, że Biblijne Seminarium Teologiczne (obecnie EWST) zlokalizowano we Wrocławiu.
 • Epistemologia - teoria poznania. Werytologia - rozważania nad naturą prawdy.
 • Patrz: wiara


Kategorie: fiki, _blog, fikisłowa, fikipedia


Słowa kluczowe:


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
9 lipca 2003 (środa), 06:34:34

Podatki

Definicja:
Podatek to przymusowe, bezzwrotne, nieodpłatne i powszechne świadczenie na rzecz państwa, ustalone przez władcę a egzekwowane za pomocą mocy państwa (środków przymusu bezpośredniego).

Myśli nieuczesane:

 1. Połączyć ze słowami: państwo, władza, moc, przemoc.
 2. Podatki są konsekwencją istnienia państwa jako organizacji społecznej, która o coś ma dbać.
 3. Nie lubię podatków. Ale jak już muszą być to niech będą dwa: pogłowne (równy dla każdego dorosłego) i kominowe (jako podatek lokalny).

Kategorie: fiki, _blog, fikipedia


Słowa kluczowe: podatek, podatki, państwo, pogłówne, pogłowne, podatek pogłówny, kominowe


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
5 lipca 2003 (sobota), 11:23:23

Miłość

Kolejne słowo, tak często używane przez nas w świecie:

Definicja #1:
Miłość to relacja między osobami, zakładająca czynienie drugiej osobie dobra. Czasami miłość wymaga ofiary.

Problemy:

W definicji pojawiają się dwa niebezpieczne słowa:

 • Relacja - w zasadzie można je olać, bo w matematyce (i pewnie w logice też) jest to pojęcie pierwotne. Ale w życiu?
 • Dobro - tego już olać nie można bo kto wie co to znaczy dobro? Ale jest coś takiego w moim FiKisłowniku.
 • Ale głównym problemem jest to, że naszym języku słowo to ma dwa znaczenia, i nie wolno lekcewarzyć faktu istnienia tego drugiego, oraz totalnego pomieszania obu tych określeń.

Druga definicja:

Definicja #2:
Miłość to pozytywny stan emocji wywołany bliskością drugiej osoby.

Mamy więc dwie definicje bo i miłości są co najmniej dwie. Jest miłość - chcę twojego dobra (dobra obiektywnego) ale jest też miłość -  jest mi z tobą dobrze (przyjemnie - pojęcie subiektywne). I na tym zderzeniu subiektywizmu z dobrem obiektywnym często iskrzy i wybucha.


Kategorie: zabawa w słowa, _blog, fikipedia, fikisłowa, fiki


Słowa kluczowe: miłość, dobro, filozofia


Komentarze: (7)

senny_m, January 31, 2005 12:25 Skomentuj komentarz


Moim zdaniem niebezpieczne jest odniesienie do "ofiary".
Myślę, że miłość charakteryzuje się pięknem i szacunkiem, a co za tym idzie szczerością, a to z kolei jest powodem do tego, aby zaufać tej drugiej osobie.
Jestem zdania, że miłość jest zjawiskiem czysto "psychicznym".

dominisia, November 8, 2003 21:12 Skomentuj komentarz


dobro jest wtedy kiedy wiemy ze nie jest to zlem. mozemy tez nazwac to dobrem kiedy lubimy co robic i nie wyrzadamy sobie i innym krzywdy.
a tak o propos milosci to mysle ze to mozna odebrac inaczej, aby jej/jemu z Toba bylo dobrze i zeby Tobie z nia/nim bylo dobrze..a te dobrze to mozemy sobie podumac. moze fizycznie dobrze, a moze psychicznie:P

Brawo, August 12, 2009 14:24 Skomentuj komentarz


Miłość może być również do Ojczyzny, nie tylko do osoby. Można przy okazji rozbudować ją.

wojtek, April 12, 2018 14:37 Skomentuj komentarz


Miłość może być do ojczyzny na ile ojczyzna da się uosobić. Zapewne się da, i to całkiem sporo, wszak ojczyzna to grupa ludzi połączona jakoś z terenem.

sznyt, December 6, 2009 02:02 Skomentuj komentarz


Zgodzę się z Twoją definicją, ale dołożę swoje 3 grosze.

Miłość- niekończąca się, dobrowolna ofiara z siebie, dla dobra innej osoby (osób).

1: "niekończąca się" = trwała
2: "dobrowolna" oznacza podejmowanie czynności bez przymusu, nie ma czynników wpływających na wolę: jak planowany zysk
decyzja podejmowana jest jednokrotnie (choć "codziennie wybierać muszę")
3: "ofiara": coś co wymaga wysiłku, wkładu własnego, może być cierpieniem, może być wyrzeczeniem, przekraczaniem siebie i swoich słabości ( to chyba najtrudniejszy element tej definicji, ale najbardziej niezbędny, [por. 1 Kor 13], bo jakże ciężko nie zazdrościć, nie unosić się pychą, nie dopuszczać się bezwstydu, wszystko znosić, wszystkiemu wierzyć, itd.)
4: "z siebie" oznacza,że nie czyimś kosztem, ale moim, własnym, moje ja
5:"dla dobra" - dla szczęścia, dla rozwoju, dla wzrastania
(nie zawsze musi to być dobro, szczęście chwilowe, niekiedy wręcz odwrotnie, często dopiero spojrzenie z perspektywy pozwla to realnie ocenić)
6: "dla osoby" - niby oczywiste, ale niektórzy wydaja się miłować przedmioty, chwile, wrażenia. Ja nazywam to wtedy zniewoleniem.

Definicja myślę trudna, ale warta rozważenia

wojtek, April 9, 2018 12:36 Skomentuj komentarz


Z dyskusji na fejsie wnoszę:

Miłość to relacja między osobami, zakładająca czynienie drugiej osobie dobra nawet kosztem utraty jakiejś swojej wartości.

wojtek, April 12, 2018 17:50 Skomentuj komentarz


Rozważania o miłości:

Miłość to władza służącą. Dobre!
Miłość wyraża się tym że
tworzy,
dzieli się władzą,
tworzy nową przestrzeń,
przekazuję ją do zarządzania osobie kochanej,
jest kreatywna,
tworzy nowe obszary do rządzenia.
Bardzo błędne jest współczesne rozumienie miłości (troszkę hipisowskie) jako najwyższej formy tolerancji, jako przyzwolenie na róbcie sobie co chceta i pozostawienie pełnej wolności.

Takie rozważanie:
Bóg jest miłością.
Miłość jest miłością gdy jest się królem.
Znaczenie semantyczne słów: pan i król jest jednak różnice. Niby jeden i drugi ogranicza wolność ale Pan to może mieć niewolnika, a król ma poddanych, bo jego władze bazuje na autorytecie (może ustanowiony na zewnątrz ale jednak) a władza pana już tylko na sile i pozycji.
Król jest ojcem, rządzi z miłością.
ponieważ Jezus jest panem panów i królem królów to tylko król, który korzysta z władzy Jezusa jest królem. Każdy inny, który Jezusa nie uznaje i z Jego autorytetu nie korzysta jest uzurpatorem i gdy Jezus się pojawi będzie uciekał. No tak - wszak wszelka władza pochodzi od Boga i warto tą myśl rozwinąć.
Władcy działający w autorytecie Boga dzielą się swoją władzą i tworzą nowe obszary, aby nowe osoby mogły też władzę sprawować - robią tak rodzice! Przeciwieństwem jest korpo i wojsko ….
W korpo i w wojsku często bywa inaczej - tam trzyma się władzę, nie daje się jej, co najwyżej używa się wykonawców, którzy będą wykonywać rozkazy.

Skomentuj notkę
4 lipca 2003 (piątek), 06:33:33

Grzech

W polityce mamy wielką aferę, więc ja zastanawiam się nad takim słowem:

Definicja:
Grzech to postawa lub działanie sprzeczne z charakterem Boga.

Myśli nieuczesane:

 1. Patrz: bezbożność, Afera Rywina
 2. Ale fajnie. Udało się uciec od uczynkowej definicji pojęcia.
 3. Widzę potrzebę popracowania nad pojęciem zła.
 4. Przy okazji powstaje fajny dogmat, pewien element mojej wiary:
  Dogmat #1:
  Grzech jest przyczyną oddalenia człowieka od Boga - oddalenia, które powoduje iż człowiek Boga nie widzi i nie ma z nim społeczności podobnej do tej, jaką miał po stworzeniu i jakiej pragnął z nim mieć Bóg.
 5. Przy założeniu innym niż teizm dyskusja o grzechu nie ma sensu.

Kategorie: fiki, _blog, fikipedia, fikisłowa


Słowa kluczowe: grzech, bezbożność, zło


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
3 lipca 2003 (czwartek), 15:04:04

Dobro

Lato '2023, po krytyce Tomka i kolegów przyjmuję takie coś:

Definicja:
Dobro stan rzeczy oczekiwany przez Boga.

To bardzo trudne słowo, ale nie ma innego wyjścia, też muszę się z nim zmierzyć, bo często się go używa. Używa się go zarówno jako absolutu (to jest dobre), jak i wskazania kierunku w relacji (lepszy).

Definicja:
Dobro to stan rzeczy w jakim Bóg chce aby się one znajdowały.

Uwagi:

 • Taką wymyśliłem i chyba lepszej szybko nie wymyśle.
 • Z takiej definicji płynie prosty wniosek, że to Bóg określa co jest dobrem. I koniec dyskusji, bo nie dyskutuje się z Bogiem-Strówcą a już na pewno nie dyskutuje się z Nim o tym co jest dobrem. Dlaczego? To proste: stworzenie nie ma potencjały etycznego aby oceniać Stwórcę.
 • Patrz: zło. ????? !!!!
 • Z tego wynika też, że Bóg mając zamiary względem nas nas kocha, gdyż te zamiary są dobre. -> miłość.
 • Niedawno ta definicja wyglądała tak:
  Dobro to stan rzeczy w jakim Bóg chciał aby się one znajdowały.
  Bóg chciał w miejsce Bóg chce. Jest różnica? Tak.....
 • Ateistów, sceptyków, agnostyków bardzo przepraszam, ale nie potrafię stworzyć definicji dobra bez pojęcia Stwórcy, Boga, który wszystko stworzył.
 • No i jeszcze garść dogmatów:
  Dogmat #1:
  Wolne osoby, w wyniku swoich decyzji (aktów woli) sprzeciwiły się Bogu przez co zakłócony został porządek wszechświata - w miejsce wszechobecnego dobra lokalnie tego dobra może nie być, czyli obecne jest zło.
  Dogmat #2:
  Przeciwko Bogu wystąpił Szatan.
  Dogmat #3:
  Pierwsci ludzie: Adam i Ewa złamali prawo ustawione przez Boga.
  Dogmat #4:
  Szatan miał swój udział w grzechu pierwszych ludzi, ale to wcale nie zdejmuje z nich odpowiedzialności za ich decyzje, której konsekwencje obejmują od momentu upadku cały świat.

  ...

 • ...
 

Kategorie: Zabawa w słowa, _blog, fikisłowa, fikipedia, fiki


Słowa kluczowe: dobro, Bóg, filozofia


Komentarze: (1)

wojtek, May 18, 2018 14:24 Skomentuj komentarz


Dziś na fejsie......
No i mam kolejną, fajną, praktyczną definicję.

Dobro := coś, co daje mi korzyść.

Rzeczywiście, często jest używana w naszym społeczeństwie. Ja jednak będę się starał używać innej, bo to przyniesie mi korzyść :-)
Bo to co przyniesie nam korzyść jest lepsze :-)

Skomentuj notkę

Wojna

Mocne słowo:

Definicja:
Wojna to użycie wobec osoby przemocy, mające na celu przełamanie jej woli.

Myśli nieuczesane:

 • W polityce (a głównie tam funkcjonuje wojna) pojęcie to definiuje się tak:
  Definicja wg. Clausewitz'a
  Wojna to jedno z narzędzi prowadzenia polityki, w którym akceptuje się użycie przemocy.
 • Bardzo podobne słowo to gwałt.

Kategorie: fiki, _blog, fikisłowa, fikipedia


Słowa kluczowe: gwałt, wojna, Clausewitz


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę

Miłosierdzie

Filozofowie uwielbiali bawić się tym słowem, ale co w nim takiego jest to ja nie wiem.

Definicja:
Miłosierdzie to postępowanie eliminujące karę względem osoby winnej, tj. osoby wg. której dokonano sprawiedliwej oceny z zastosowaniem obowiązującego prawa.

Myśli nieuczesane:

 • Miłosierdzie to jakby zaprzeczenie sprawiedliwości, choć nie bo zaprzeczenie byłoby niesprawiedliwością, czyli postępowaniem niezgodnym z prawem. Miłosierdzie to prawo osoby, która ma prawo karać do tego, aby nie ukarać.
 • Patrz: sprawiedliwość.

Kategorie: fiki, _blog, fikipedia, fikisłowa


Słowa kluczowe: sprawiedliwość, miłosierdzie, łaska, prawo


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
3 lipca 2003 (czwartek), 02:33:33

Osoba

To dość trudne pojęcie.

Definicja:
Osoba to byt o rozumnej naturze, cechujący się odrębnością od innych bytów, posiadający umysł, charakter, wolę, świadomość własnego istnienia i własny systemem wartości.

Można też podejściem enumeratywnym:

Definicja:
Osoba to Bóg, innych duch lub człowiek.

Dyskusja:

 • Osoba może przyjmować oświadczenia woli od innej osoby i zaciągać zobowiązania wobez innych osób. Osoba może też komunikować (tzn. wymieniać myśli i idee) z innymi osobami.
 • Osoba ma (albo powinna mieć) charakter.

Dogmaty:

Dogmat #1:
Bóg jest osobą. '(z def.)'
Dogmat #2:
Człowiek jest osobą bo tak (tzn. na swoje podobieństwo) uczynił go Bóg.

Todo:


Kategorie: fiki, _blog, fikisłowa, fikipedia


Słowa kluczowe: osoba


Komentarze: (1)

Liberty, July 22, 2007 13:50 Skomentuj komentarz


Dogmaty to aksjomatny dla filozofow i teologow ;)
Skomentuj notkę
2 lipca 2003 (środa), 10:34:34

Teizm

Czas zając się też światopoglądami.

Definicja:
Teizm to system filozoficzny zakładający istnienie jednego, osobowego Boga będącego przyczyną wszystkiego co stworzone, znajdującego się poza i ponad stworzeniem a wpływającym na jego losy.

Myśli nieuczesane:

 1. Psalm 16:2
  "Mówię do Jahwe: Tyś jest Panem moim; nie ma dla mnie dobra poza Tobą."
 2. Teizm, zakładający, że źródłem wszystkiego jest Bóg stoi w opozycji do humanizmu, wskazującego na człowieka jako najwyższą wartość. O materializmie też należałoby wspomnieć ale mi się nie chce.
 3. O ateizmie można krótko: "Rzekł głupiec w sercu swoim: nie ma Boga".

Kategorie: fiki, _blog, fikisłowa, fikipedia


Słowa kluczowe: Bóg, teizm, humanizm, ateism


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę

Wiedza

Ważne słowo, i muszę się z nim zmierzyć aby wejść w epostemologię

Definicja:
Wiedza to znajomość prawdy

Myśli nieuczesane:

 • Kluczowe, dla tej pracy będzie wyjaśnienie relacje pomiędzy pojęciami: wiedza, wiara, poznanie, Poznań, światopogląd. Każdemu z tym słów należy poświęcić czas.
 • Przy okazji mogę za pomocą Biblii sformułować jeden ważny dogmat:
Dogmat #1:
Bóg wszystkim ludziom objawił to co o Bogu wiedzieć można. Umysłem, poprzez jego dzieła widać jego potęgę i bóstwo. (Rz 1.18n)

Kategorie: fiki, _blog, fikisłowa, fikipedia


Słowa kluczowe: wiedza, światopogląd


Komentarze: (1)

kalarepa, July 1, 2008 10:12 Skomentuj komentarz


...i nieprawdy.
Skomentuj notkę
2 lipca 2003 (środa), 01:33:33

Byt

Filozofowie uwielbiali bawić się tym słowem, ale co w nim takiego jest to ja nie wiem.

Definicja:
Byt to coś :-)

Myśli nieuczesane:

 1. Wszystkie byty ("cosie") tworzą rzeczywistość.
 2. Po polsku: pojęcie :-)
 3. Byt to coś, na co nie ma zaprzeczenia bo niebyt jest niemożliwy. Jeżeli coś można nazwać, to niezależnie od tego czy istnieje czy też nie istnieje to jest już bytem - tylko dlatego, że zostało nazwane.

Kategorie: fiki, _blog, fikisłowa, fikipedia


Słowa kluczowe: byt, pojęcie, filozofia, niebyt


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
2 lipca 2003 (środa), 00:33:33

Wiara

Filozofowie uwielbiali bawić się tym słowem, ale co w nim takiego jest to ja nie wiem.

Definicja:
Wiara to dopełnienie wiedzy w poznaniu o to, czego wiedzieć się nie da.

Myśli nieuczesane:

 • Inne określenia:
  • Wiki:
   Wiara – nadawanie dużego prawdopodobieństwa prawdziwości twierdzenia w warunkach braku wystarczającej wiedzy.
  • PWN:
   Wiara - przekonanie, że coś jest słuszne, prawdziwe, wartościowe lub że coś się spełni.
  czyli moja definicja bardzo przypomina tą z Wiki.
 • W miejsce tego poznania może zdefiniuję pojęcie światopogląd.
 • Drugi list do Tymoteusza 3:7
  ... takie, co to zawsze się uczą, a nigdy nie mogą dojść do poznania ...

Kategorie: fiki, _blog, fikisłowa, fikipedia


Słowa kluczowe: prawda, wiara, wiedza, światopogląd


Komentarze: (1)

anonim, September 16, 2007 22:10 Skomentuj komentarz


Robocza definicja Marka P:

Wiara jest jak wiedza, człowiek wie/wierzy w coś ale nie może tego udowodnić a mimo wszystko jest dla niego pewne jak fakt ze to coś istnieje.
Wiedza jest wtedy jak sie to da udowodnić, dotknąć, potwierdzić.
A reszta to przypuszczenia.
Skomentuj notkę
1 lipca 2003 (wtorek), 06:34:34

Głupota

Definicja:
Głupota to cecha działania, myślenia, albo postawy charakteryzująca się brakiem wiedzy lub błędnym wnioskowaniem z wiedzy posiadanej.

Myśli nieuczesane:

 1. To trudne słowo a więc i definicja kiepska.
 2. Dobre chęci, szczerość intencji, miłość (chęć czynienia dobra) nie likwidują głupoty.
 3. Doroszewski: https://sjp.pwn.pl/doroszewski/glupota;5430678.html
 4. PWN: https://sjp.pwn.pl/szukaj/głupota.html
 5. WiKi: https://pl.wikipedia.org/wiki/Głupota

Kategorie: fiki, _blog, fikisłowa, fikipedia, zabawa w słowa


Słowa kluczowe: głupota, mądrość


Komentarze: (1)

wojtek, April 9, 2018 14:11 Skomentuj komentarz


Głupota to rozkosz unikania wątpliwości.

Skomentuj notkę
1 lipca 2003 (wtorek), 06:33:33

Odpowiedzialność

Definicja:
Odpowiedzialność to gotowość do ponoszenia wszelkich konsekwencji własnych decyzji (aktów swojej woli) i działań.

Obserwacja:

 1.  osoby zniewolone zwolnione są z odpowiedzialności, gdyż (wieczne?) konsekwencje ich działań przechodzą na osobę to działanie wymuszające.
 2. ...

 


Kategorie: fiki, _blog, fikipedia, fikisłowa


Słowa kluczowe: odpowiedzialność, wolność, osoba


Komentarze: (1)

kalarepa, July 1, 2008 10:02 Skomentuj komentarz


Osoby zniewolone z własnej woli, ponoszą odpowiedzialność za swoje czyny i za oddanie sie w niewole... Spychologia tu nie działa...
Skomentuj notkę
1 lipca 2003 (wtorek), 06:33:33

Wola

Kręcenie się koło pojęcia osoba wymaga zajęcia się tym pojęciem.

Definicja:
Wola to jeden z podstawowych atrybutów osoby stanowiący o możliwości podejmowania przez nią decyzji (aktów woli).

Dyskusja:

 • Raczej nie - zbyt podobne do to jest do wolności. Wola to raczej jakiś aparat wewnątrz osoby, który służy do podejmowania i artykułowania decyzji wypracowanych w umyśle (rozumie), ale co to jest umysł?
 • Patrz: wolność, odpowiedzialność

Kategorie: fiki, _blog, fikipedia, fikisłowa


Słowa kluczowe:


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
1 lipca 2003 (wtorek), 06:33:33

Nienawiść

Definicja:
Nienawiść to relacja do innej osoby mająca na celu doprowadzenie do jej nieistnienia.

Dyskusja:


Kategorie: fiki, _blog, fikisłowa, fikipedia


Słowa kluczowe: nienawiść, osoba


Komentarze: (4)

ky, April 27, 2011 17:01 Skomentuj komentarz


No to pięknie...mamy obowiązkową nienawiść każdego prawdziwego Polka i Katolika do nieprzyjaciół. "Nieprzyjaciel jest po to by go zlikwidować".
Jezus mówił o miłowaniu nieprzyjaciół... ale może nie to tak na prawdę miał na myśli, a może nie doczytałem?
Coś mi się zdaje, że jakoś tak strasznie łatwo zostać tym nieprzyjacielem.
Rozumiem, że jest to nienawiść w imię prawdy, bo kłamstwo to korzeń wszelkiego grzechu...
Jezus mówił o sobie, że jest "drogą, prawdą i życiem", ale pewnie się przejęzyczył... bo prawda ma na imię TU-154...

Prawda-Jezus nawołuje do miłości nieprzyjaciół, a prawda-TU-154, wymaga nienawiści do nich jako czegoś koniecznego do życia w tej prawdzie.

To było by nawet śmieszne pokręcenie, gdyby nie było takie straszne. I to jak straszne...
Istotą każdego bałwochwalstwa jest odrzucenie prawdziwego Boga jakim on jest i stworzenie sobie własnego, takiego jaki jest wygodny. Czasami trudno odróżnić prawdę od kłamstwa, ale po to jest słowo boże, aby to było możliwe. Czasami trudno jest porównać coś co ludzie mówią ze słowem bożym, bo nie widać jawnej sprzeczności, ani jawnej zgodności. A co widać w tym przypadku?

ky, April 28, 2011 00:21 Skomentuj komentarz


Myślę, że każdy kraj ma takich polityków na jakich zasługuje. Politycy kłamią i na wielu nie robi to żadnego wrażenia. Nie ma szukania co jest prawdą, ale raczej szukanie kto mówi prawdę jaką chcę słyszeć... Zastanawiam się gdzie jest granica tej nienawiści. Noce z pochodniami już kiedyś były i smutno się skończyły dla wszystkich uczestników... Po raz kolejny myślę sobie, że skoro nie jestem fanem nienawiści w imię prawdy, jestem nieprzyjacielem. Nazwanie takich jak pożytecznymi idiotami już minęło - teraz jest czas nienawiści. Za chwilę będzie czas krwi...

wojtek, October 2, 2021 09:49 Skomentuj komentarz


Wisława Szymborska
NIENAWIŚĆ

Spójrzcie, jak wciąż sprawna,
Jak dobrze się trzyma
w naszym stuleciu nienawiść.
Jak lekko bierze wysokie przeszkody.
Jakie to łatwe dla niej - skoczyć, dopaść.

Nie jest jak inne uczucia.
Starsza i młodsza od nich równocześnie.
Sama rodzi przyczyny, które ją budzą do życia.
Jeśli zasypia, to nigdy snem wiecznym.

Religia nie religia -
byle przyklęknąć na starcie.
Ojczyzna nie ojczyzna -
byle się zerwać do biegu.
Niezła i sprawiedliwość na początek.
Potem już pędzi sama.
Nienawiść. Nienawiść.
Twarz jej wykrzywia grymas
ekstazy miłosnej.

Ach, te inne uczucia -
cherlawe i ślamazarne.
Od kiedy to braterstwo
może liczyć na tłumy?
Współczucie czy kiedykolwiek
pierwsze dobiło do mety?
Porywa tylko ona, która swoje wie.

Zdolna, pojętna, bardzo pracowita.
Czy trzeba mówić ile ułożyła pieśni.
Ile stronic historii ponumerowała.
Ila dywanów z ludzi porozpościerała
na ilu placach, stadionach.

Nie okłamujmy się:
potrafi tworzyć piętno.
Wspaniałe są jej łuny czarną nocą.
Świetne kłęby wybuchów o różanym świcie.
Trudno odmówić patosu ruinom
i rubasznego humoru
krzepko sterczącej nad nimi kolumnie.

Jest mistrzynią kontrastu
między łoskotem a ciszą,
między czerwoną krwią a białym śniegiem.
A nade wszystko nigdy jej nie nudzi
motyw schludnego oprawcy
nad splugawioną ofiarą.

Do nowych zadań w każdej chwili gotowa.
Jeżeli musi poczekać, poczeka.
Mówią, że ślepa. Ślepa?
Ma bystre oczy snajpera
i śmiało patrzy w przyszłość
- ona jedna.

wojtek, October 2, 2021 09:52 Skomentuj komentarz


Zamieszczam tu ten wiersz Szymborskiej z mieszanymi uczuciami. Rzadko przekonują mnie poglądy autorki, przeraża jej światopogląd, a za dobry uważam tylko wiersz o kocie "Kot w pustym mieszkaniu".

Do tego dowiedziałem się, że wiersz ten pojawił się na pierwszej stronie Wyborczej dzień po odwołaniu Rządu Olszewskiego czyli 5 czerwca 1992, a więc był użyty aby pogłębić zakłamanie.

A to wszystko dlatego, że dalej czytam biografię Michnika i sobie przypominam. Przypominam jaki to byłem niedoinformowany, zwodzony i zwiedzony, jaki byłem głupi. A dziś chcę być mądry więc sobie przypominam aby się nauczyć.

Skomentuj notkę
1 lipca 2003 (wtorek), 06:33:33

Usprawiedliwienie

Filozofowie uwielbiali bawić się tym słowem, ale co w nim takiego jest to ja nie wiem.

Definicja:
Usprawiedliwienie to zastosowanie miłosierdzia w konkretnym przypadku.

Myśli nieuczesane:


Kategorie: fiki, _blog, fikisłowa, fikipedia


Słowa kluczowe: usprawiedliwienie, odkupienie, zbawienie, prawo, sprawiedliwość


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę

Stworzenie

Kontrowersyjna definicja

Definicja:
Stworzenie to ta część rzeczywistości, która jako stworzona przez Boga jest od Niego różna.

Dyskusja:

  1. Chyba mam tu sprzeczność w systemie !!! do poprawy !!!
  2. Stworzenie to rzeczowsnik, ale też czasownik, opisujący akt stworzenia. Popracować nad tym !!!!
  3. Patrz: rzeczywistość.
  4. ...

Przy okazji kilka dogmatów:

Dogmat #1:
Pan Bóg stworzył świat bo chciał. Może poprawniej było by wszechświat ale nie chce mi się wydłużać i straszyć tym wszech... Nie wiem dlaczego chciał go stworzyć, ale chciał a ponieważ mógł to stworzył.
Dogmat #2:
Stworzył go takim jakim chciał go stworzyć i powiedziane jest, że to co stworzył było dobre. Dobre więc były wszystkie stworzone byty jak i dobre były wszystkie relacje (związki) pomiędzy tymi bytami. Tak było na początu, gdy wszystko to było dobre, gdyż tak Bóg to stworzył.

Kategorie: fiki, _blog, fikipedia, fikisłowa, zabawa w słowa


Słowa kluczowe: stworzenie, bóg, rzeczywistość


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
1 lipca 2003 (wtorek), 06:33:33

Bóg

Definicja:
Bóg to osobowy absolut, istota konieczna.

Dyskusja:

 • Proszę się nie śmiać, że zdefiniowałem. Nie zdefiniowałem (choć napisałem, że definicja). Po prostu w moim systemie filozoficznym (Fiki) tak to pojęcie rozumiem.
 • Patrz: teizm, stworzenie

Kilka pożytecznych dogmatów o Bogu:

Dogmat #1:
Bóg jest.
Dogmat #2:
Bóg jest wszechmocny.
Dogmat #3:
Bóg jest stworzycielem wszystkiego.
Dogmat #4:
Bóg jest miłością.

Listę tych dogmatów pewnie kiedyś nieco rozwinę.


Kategorie: fiki, _blog, fikisłowa, fikipedia


Słowa kluczowe: bóg, fiki, stworzyciel, stwórca


Komentarze: (1)

Grzegorz, March 21, 2021 15:30 Skomentuj komentarz


Nie da  się określić w słowach Boga,

A już na pewno w tak krótkich

Skomentuj notkę
1 lipca 2003 (wtorek), 02:33:33

Zło

Traktatu o pochodzeniu zła nie napiszę, ale definicję spróbuję.

Definicja:
Zło to brak (nieistnienie lub nieobecność) dobra.

Myśli nieuczesane:

 • Zło nie jest przeciwieństwem dobra jak mówią niektórzy ale jego nieobecnością w miejscu, w którym powinno być.
 • Zło to stan rzeczy, który nie jest zgodny z zamysłem Boga.
 • Po stworzeniu nieba i ziemi Bóg rzekł: Niechaj się stanie światłość! I stała się światłość. Wtedy Bóg, widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności. (Gen 1:1-4)

Kategorie: fiki, _blog, fikisłowa, fikipedia


Słowa kluczowe: zło, dobro, etyka


Komentarze: (1)

wojtek, May 1, 2018 15:36 Skomentuj komentarz


Mirek Gawenda, 1 maja 2018:
Zło to robienie czegoś, co sprawia komuś przykrość.

Wojtek:
Czyli zabranie dziecku dostępu do piły tarczowej jest złem?

Skomentuj notkę
1 lipca 2003 (wtorek), 01:54:54

Prawda

Muszę zająć się chyba najważniejszą definicją w całym moim systemie filozoficznym.

Definicja #1:
Prawda to opis rzeczywistości.

Użyte pojęcia to:

 • opis - pojęcie związane z wypowiedzią, zdaniem, zapisem, przekazem, słowem i obrazem.
 • rzeczywistość - chyba kolejne pojęcie pierwotne, które rozpisał bym jako "wszystko co było, jest i będzie tu i wszędzie" albo krócej "wszystko wszędzie". A może to nie jest pojęcie pierwotne i właśnie tak można je zdefiniować? Muszę to przemyśleć.

Ale w języku polskim pojęcie to ma jeszcze inne znaczenie:

Definicja #2:
Prawda to wynik operacji porównania jakiegoś opisu z rzeczywistością.

Mamy więc prawdę jako opis (zdania) i prawdę jako ocenę opisu (zdań)


Myśli nieuczesane:

 • Znowu wyszła mi bardzo sucha, bardzo prosta definicja do której ani nic dodać ani nić ująć, nie ma więc też za bardzo co tego komentować.
 • Można popracować nad słowem kłamstwo.
 • Muszę poszukać też związku pomiędzy Słowem (Logos) - Jezusem przez którego zostało stworzone. Przecież Bóg powiedział i jest to co jest, a więc Logos - słowo stwarzające - w chwili stworzenia było prawdą. I pewnie dlatego Jezus nie tylko zna prawdę, ale jest też prawdą.

 • Przy okazji dwa dogmaty:

  Dogmat #1:
  Człowiek nie jest wstanie poznać całej prawdy, która jest zarezerwowana jedynie dla Boga.
  Dogmat #2:
  Człowiek jest wstanie umysłem dojść do prawdę o istnieniu Boga, gdyż niewidzialna jego istota widoczna jest w jego dziełach (w stworzeniu). (Rz 1.18n)
 • Werytologia - mało znane w Polsce pojęcie określające zagadnienia związane z rozważaniem o naturze prawdy.


Kategorie: zabawa w słowa, _blog, fikipedia, fikisłowa, fiki


Słowa kluczowe: prawda, filozofia


Komentarze: (3)

frogus, August 31, 2004 20:29 Skomentuj komentarz


no i BACH...masz babo placek, całe piękne zdanie pytające w wykonaniu Piłata poszło sobie precz... teraz juz wiem "Co to jest prawda?"

;-)

anonim, August 17, 2016 13:58 Skomentuj komentarz


Komentarz z początku 2016

Prawda to opis rzeczywistości.

A Krzysiu dziś pomógł mi posunąć się nieco w rozważaniach o prawdzie wskazując na niewątpliwy fakt, że opis tworzą osoby.

Ale opisy tworzą osoby. Po co tworzą te opisy? Motywacje są różne, jedną z nich może być chęć manipulowania innymi osobami, a wtedy osoby mogą opisywać nierzeczywistość (bo ktoś w to uwierzy), mogą nieopisywać (czyli zakłamywać opis) rzeczywistość. Jedno i drugie sprowadza się do mniej lub bardziej świadomego kłamania.

Ale motywacje mogą być też inne. Niektóre osoby chcą pomóc innym, poprzez ubogacenie ich o własne przeżycia, obserwacje, wyjaśnienie tego co już zrozumiały. To świadkowie i nauczyciele, przy czym czasem, gdy pojawi się zła motywacja możemy mieć doczynienia z fałszywymi świadkami (mówią o tym, czego nie widzieli), albo złymi nauczycielami (mówią nie tak jak jest).

wojtek, June 15, 2017 19:42 Skomentuj komentarz


Od Daniela przyszło takie coś:

1. Prawda to opis rzeczywistości - wykorzystywana w humanistycznych naukach.

2. Prawda to stwierdzenie, że dany opis jest zgodny z rzeczywistością - wykorzystywana w matematyce czy programowaniu.

Skomentuj notkę
21 czerwca 2003 (sobota), 11:17:17

Bezbożność

Nad bezbożnością pracowałem w Zakopanem? Dlaczego tam? Bo była piękna zima, A. jeździła na nartach, a ja próbowałem podnieść kapitał w naszej spółce.

Definicja:
Bezbożność to nieliczenie się z wiecznymi konsekwencjami własnych czynów.

Uwagi:

 • Kiedyś to samo nazwałem głupotą i teraz wydaje mi się to dziwne.
 • A co jak się popracuje nad przeciwieństwem - czy mądrość ma coś wspólnego z wiecznością? Tak! Pewnym elementem mądrości jest działanie w najdłuższym możliwym horyzoncie, w horyzoncie wiecznym (jest coś takiego?) bo do wieczności stworzył nas Bóg.
 • Patrz: Afera Rywina.

Kategorie: zabawa w słowa, _blog, fiki, fikipedia, fikisłowa


Słowa kluczowe: bezbożność, filozofia, Bóg


Komentarze: (2)

Bezbożnik, February 3, 2004 10:08 Skomentuj komentarz


Obawiam się że mylisz pojęcia. Bezbożność i głupota to dwie różne rzeczy. Polecam "Między wiarą i rozumem" o. Bocheńskiego i definicję mitu w tej wartościowaj książce :) Ludzie wierzą w rzeczy na które nie ma dowodów np. w zombie pojedyńcze, zombie grupowe w przyszłości, w zajście w ciążę bez bara-bara :) i inne podobne mity - co nie oznacza że są głupi. Po prostu rozum i wiara to rzeczy które ani nie idą w parze, ani nie są swoim zaprzeczeniem. Myślenie że jest inaczej jest i ciasne umysłowo i ... nieprawdziwe.

Zen, June 18, 2006 21:29 Skomentuj komentarz


Bezbożność to przeciwieństwo pobożności.
Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.