Kategoria: fikipedia


20 kwietnia 2024 (sobota), 19:23:23

Definicja dobra

Znowu zapomniałem tej świetnej definicji Tomka, wiec przypominam SMS-em  Definicja światowa: Dobro to to co spełnia oczekiwania moje (człowieka). Definicja Tomka: Dobro to to co spełnia ocze...


15 listopada 2023 (środa), 15:31:31

Paradoks

Paradoks to czesto prawda postawiona na glowie, by zwrocić na coś naszą uwagę.(G.K. Chestorton) Paradoksalne stwierdzenia wydają się sprzeczne z logika, np. głupcy mogę być madrzy....


4 marca 2023 (sobota), 11:02:02

Dawanie (zabawa w słowa)

  Definicja: Dawanie (darowanie) to decyzja o przeniesieniu relacji właścicielskiej ze swojej rzeczy na rzecz obdarowanego. Uwagi: Ale ciekawa gra słów się zrobiła ...


27 grudnia 2022 (wtorek), 20:55:55

Ideologia (Zabawa w słowa)

Definicja: Ideologia to racjonalizacja nieracjonalnego systemu. ...


10 września 2021 (piątek), 17:24:24

Państwo (v. 2021)

Chyba zmienia mi się myślenie o państwie Definicja 2017: Państwo - zorganizowana w jakiś sposób społeczność mieszkająca na danym terenie.   Definicja 2021: Państwo - organizacja organizując...


10 sierpnia 2021 (wtorek), 16:17:17

Ewaluacja

Definicja: Ewaluacja to określenie wartości czegoś. to ...  ...


31 marca 2021 (środa), 23:54:54

Polityka (zabawa w słowa)

Definicja: Polityka to rozstropna troska o dobro wspólne. to ... ...


16 lutego 2021 (wtorek), 10:46:46

Ateista (zabawa w słowa)

Czasem się przydaje Definicja: Ateista to ktoś, kto wierzy, że nie wierzy, ale jednak wierzy, i zaprzecza. A teistę można określić tak Czasem się przydaje Definicja: Teista to osoba ...


15 lutego 2021 (poniedziałek), 19:16:16

Odwaga (Zabawa w słowa)

Definicja: Odwaga – postawa wobec niebezpieczeństwa charakteryzująca się dużą umiejętnością przezwyciężania strachu z nim związanego. ...


25 stycznia 2021 (poniedziałek), 21:09:09

Bezpieczeństwo (zabawa w słowa)

Drugie podejście. Definicja: Bezpieczeństwo to stan umysłu, w którym dominuje przekonanie o naszej kontroli sytuacji; oczekujemy, że może się wydarzyć tylko to co jesteśmy w stanie przewidzieć. ...


9 stycznia 2021 (sobota), 23:13:13

Światopogląd (Zabawa w Słowa)

Od połowy 2020 bardziej pasuje mi taka definicja: Definicja: Światopogląd to rzadko zmieniany, często wartościujący ale wystarczający zbiór przekonań człowieka odnośnie otaczającej go rzeczywist...


8 lutego 2020 (sobota), 11:12:12

Pragnienia i potrzeby

Punkt wyjścia do rozważań biorę z Listu apostoła Jakuba: Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz (ηδοναις, hēdonais - żądza, namiętność...


29 stycznia 2020 (środa), 15:20:20

Uczniostwo

Definicja: Uczniostwo to styl życia wynikający z decyzji o naśladowaniu Pana Jezusa. Uwagi: Piotr definiuje to tak: Uczniostwo to styl życia będący konsekwencją decyzji o naśladowaniu Jez...


26 stycznia 2020 (niedziela), 13:50:50

Darowizna (zabawa w słowa)

Darowizna – rodzaj umowy nazwanej prawa cywilnego, która ma na celu nieodpłatne przysporzenie obdarowanemu korzyści (wzbogacenie obdarowanego) kosztem majątku darczyńcy....


26 stycznia 2020 (niedziela), 09:55:55

Zabawa w słowa: Łaska

Bardzo ździwiło mnie, że nie określiłem tego słowa aż do 2020 roku. Naprawiam ten błąd i wpisuję dwie definicje, używane w różnych kulturach religijnych a przy tym bardzo podobne. Definicja (wersja...


21 sierpnia 2019 (środa), 15:02:02

Kuratela (zabawa w słowa)

Trudne słowo: kuratela. Wg Fiki:Kuratela – instytucja opieki osoby nad osobą, która sama nie jest wstanie dobrze swoich spraw prowadzić. Wiem - w tym określeniu pojawia się kolejne trudne słowo: opi...


26 lipca 2019 (piątek), 10:08:08

Mądrość (zabawa w słowa '2019)

Definicja: Mądrość widzenie świata zgodne z Bożym widzeniem świata. Może po lektorze Księgi Mądrości Salomona widzenie mi się nieco zmienia....


17 kwietnia 2019 (środa), 16:03:03

Faszyzm (zabawa w słowa)

Dwie istotne do dysput politycznych definicje Definicja: Faszyzm - (wł. fascismo, od łac. fasces – wiązka, związek) – doktryna polityczna głosząca kult państwa (statolatrię), totalitarne silne p...


17 kwietnia 2019 (środa), 16:03:03

Apokalipsa (zabawa w słowa)

Gdy bada się Apokalipsę to warto wiedzieć co się bada: Definicja: Apokalipsa (z gr. ἀποκάλυψις apokalypsis 'odsłonięcie, zdjęcie zasłony, objawienie') – opis szczególnego rodzaju proroctwa, doty...


17 kwietnia 2019 (środa), 16:03:03

Pornografia (zabawa w słowa)

Była potrzeba zdefiniować więc definiuję: Definicja: Pornografia (od gr. γραφός, graphos – piszący; πόρνη, porne – nierządnica) – wizerunek osób lub przedmiotów o cechach jednoznacznie seksualny...


9 kwietnia 2019 (wtorek), 13:16:16

Strategia, operacyjność, taktyka w przedsiębiorstwach (Zabawa w słowa)

Zebrane definicje pewnych potrzebnych mi dziś pojęć: Przedsiębiorstwo(Wikipedia) to wyodrębniona prawnie, organizacyjnie i ekonomicznie jednostka, prowadząca działalność gospodarczą. Przedsiębiors...


18 października 2018 (czwartek), 13:41:41

Sąd, sądzenie, osądzanie - zabawa w słowa

Jako motto do notki użyję kilku wersetów: Nie sądźcie abyście nie byli sądzeni. (Mt7:1) Raz człowiek umiera, a potem czeka go sąd. (Heb 9:27) Jezus powiedział, że kto słucha Jego słowa i wierzy T...


25 czerwca 2018 (poniedziałek), 16:58:58

Piękno

Michał Ż. z Krakowa podaje mi jedną piękną definicję. Definicja: Piękno to obraz doskonałości Boga w stworzeniu. Inne definicje: W słowniku PWN:piękno - zespół cech, który sprawia, że co...


29 marca 2018 (czwartek), 13:29:29

Słowo

I znowu zdziwnienie, że tak ważne słowo jak słowo określane jest dopiero teraz: Definicja: Słowo to symbol języka określający jakiś byt byt.  Inne definicje: W słowniku PWN:słowo1. «znak...


26 marca 2018 (poniedziałek), 19:05:05

Światopogląd

Dziwne jest to, że dopiero dziś definiuję słowo, które tak czesto używam: Definicja: Światopogląd to osobisty opis rzeczywistości oraz Boga i Jego relacji z nią. Myśli nieuczesane: W kwi...


23 marca 2018 (piątek), 13:02:02

Gwałt

Definicja: Gwałt to użycie mocy w celu przełamania woli innej osoby. Definicja stara: Gwałt to stan osoby, w którym ktoś wbrew mojej woli, przełamując moją moc podejmuje działania w obszarze mo...


21 sierpnia 2017 (poniedziałek), 15:02:02

Państwo

Dziwię się, że dopiero teraz zajmuję się tak podstawowym pojęciem jak państwo. Taki Arystoteles to chyba od tego zaczął swoje filozofowanie, a ja dopiero teraz. Definicja: Państwo - zorganizowana ...


31 lipca 2017 (poniedziałek), 10:47:47

Chwała (z cyklu: Zabawa w słowa, nowość)

Chwała to bardzo trudne słowo, trudne pojęcie. Chwała to trudne słowo, ale jak tłumaczył mi dziś kolega czujący ten cały hebrajski, w którym to języku pojęcie to jest określone chwała to reakcja na o...


31 lipca 2017 (poniedziałek), 10:47:47

Chwała (z cyklu: Zabawa w słowa)

chwała1. «powszechne uznanie, cześć»2. «chluba, ozdoba»3. «zaszczyt, honor» Źródło: słownik języka polskiego PWN, patrz: chwała Próbuję moją definicję (marzec 2018): Próba 1 definicji: Chwała ...


15 stycznia 2017 (niedziela), 11:13:13

Post truth - postprawda

Nowe słowo, nowe pojęcie, nowa rzeczywistość. Definicja: Postprawda to ... Przemyślenia: Pojawienie się nowego słowa wskazuje na punkt, gdy jakieś zjawisko jest już na tyle zaawansowane, ż...


15 stycznia 2017 (niedziela), 11:05:05

Wartość

Na Wikipedii definiują to tak: Definicja: Wartości – przedmioty i przekonania, determinujące względnie podobne przeżycia psychiczne i działania jednostek. W rozumieniu kulturowym wartości to powsz...


18 listopada 2016 (piątek), 11:20:20

Wiedza i wiara

Robocze zabawy słowami: Wiara (światopogląd) - dopełnienie swojego światopoglądu o to co jest w nim niezbędne a nie jest wiedzą. Wiara (ufność) - zaufanie innej osobie, że ma ona moc (możliwość) l...


9 maja 2016 (poniedziałek), 11:13:13

Magia

No i dorobiłem się kolejne definicji: Definicja: Magia to określone działanie słowem i przedmiotem (materią) w celu wywołania jakiejś zmiany w świecie duchowym. Komentarze: Może się to w...


18 lutego 2015 (środa), 12:36:36

Bełkot (zabawa w słowa)

Definicja: Bełkot to niezrozumiała, niewyraźna mowa, używanie w wypowiedzi nieartykułowanych dźwięków, którym trudno nadać sens. Bełkot to również pozbawiony sensu, niezrozumiały tekst, zawiła...


13 października 2013 (niedziela), 23:23:23

Pycha

Tak jadę sobie autkiem i zastanawiam się czym jest pycha. Pierwsza definicja niech będzie taka: Definicja: Pycha to postawa osoby w której chce ona zająć nienależne jej miejsce. W swej pysze Di...


24 sierpnia 2007 (piątek), 19:34:34

Samotność

Definicja: Samotność to stan osoby, w którym nie realizuje ona relacji międzyosobowych (interpersonalnych) z innymi osobami. Powiązane słowa: Osoba - to bardzo trudne słowo, ale już je zd...


19 października 2004 (wtorek), 21:48:48

Kultura

Definicja: Kultura to całokształt materialnego i niematerialnego (duchowego) dorobku ludzkiej zbiorowości, a także ogół wartości, zasad, stylów życia i norm współżycia przez nią przyjętych; wszys...


23 marca 2004 (wtorek), 17:50:50

Modernizm

To nawet nie jest bardzo robocza definicja, bo to nie jest definicja tylko notatka: D.f.n.c.a: Modernizm to okres pewien okres ... ale się już skończył. Myśli nieuczesane: Patrz na notki...


4 marca 2004 (czwartek), 10:20:20

Hedonizm

Definicja: Hedonizm to system etyczny, według którego przyjemność jest dla człowieka najwyższą wartością, celem życia i motywem działania. Luźne myśli: W oparciu o hedonistyczny światopogląd ...


18 stycznia 2004 (niedziela), 12:06:06

Sprawiedliwość

Definicja: Sprawiedliwość to cecha działania osoby polegająca na konsekwentnym stosowaniu obowiązującego prawa. Myśli nieuczesane: W przypadku osób posiadających władzę (rząd, władca, król,...


29 października 2003 (środa), 13:59:59

Rzeczywistość

Ważne słowo, pojawia się w definicji prawdy, w definicji stworzenia też. Należy się więc nim zająć. Ja rzeczywistość rozumiem szeroko, najszerzej jak się da, czyli że... Definicja: Rzeczywistość t...


8 września 2003 (poniedziałek), 11:22:22

Porozumienie

Słowo to określam na podstawie definicji jaka padła w czasie spotkań z Alkiem G. i jego ekipą. Definicja: Z porozumieniem (komunikacją) mamy doczynienia, gdy jakaś osoba wypowiada swoje idee (my...


1 września 2003 (poniedziałek), 12:44:44

Wolność

Definicja: Wolność to możliwość podejmowania decyzji (aktów woli). Myśli nieuczesane: Wolność jest cechą (atrybutem) osoby. Inne powiązane słowa: niewola, władza Chłopcy z placu broni śpi...


23 sierpnia 2003 (sobota), 16:20:20

Etyka

Definicja: Etyka to dział filozofii zajmujący się badaniem i tworzeniem systemów moralnych (moralności) rozumianych jako systemy określania tego co jest dobre a co złe. ...


11 sierpnia 2003 (poniedziałek), 15:42:42

Bezpieczeństwo

Definicja: Bezpieczeństwo to stan, w którym kontrolujemy sytuacje i czujemy, że może się wydarzyć tylko to co jesteśmy w stanie przewidzieć. Myśli nieuczesane: Definicja bardzo robocza. ...


31 lipca 2003 (czwartek), 11:46:46

Moc

Jak już wiem, co to wola to czas zdefiniować to słowo: Definicja: Moc to możliwość realizacji własnych decyzji, a w przypadku osób posiadających władzę przywilej egzekwowania wprowadzonego prawa. ...


30 lipca 2003 (środa), 12:46:46

Niewola

Jest już zdefiniowana wolność, więc teraz czas na niewolę. Definicja: Niewola to stan osoby w którym jest ona zdeterminowana (przymuszana) do podejmowania działań niezgodnych ze swoimi decyzjami. ...


29 lipca 2003 (wtorek), 00:06:06

Władza

Proste, łatwe, czytelne: Definicja: Władza to atrybut stanowienia i egzekwowania prawa. Użyte pojęcia: prawo - to chyba trudne słowo, muszę nad nim popracować atrybut - cecha osoby wyróżn...


21 lipca 2003 (poniedziałek), 06:33:33

Afera Rywina

  Definicja: Afera Rywina to %^@/**/*&# ! $$$? 17 000 000,- *&(##! @&^^#&@* ! Myśli nieuczesane: Patrz: Grzech Dlaczego powstał ten wpis? Po prostu, w czasie tworzenia Fik...


21 lipca 2003 (poniedziałek), 06:33:33

Poznań

Filozofowie mieszkają czasem kategorie. Czasem by się cieszyć, czasem by kłamać. Cieszmy się więc. Definicja: Poznań to miasto w Wielkopolsce. Obserwacja: W drugim liście do Tymoteusza...


9 lipca 2003 (środa), 06:34:34

Podatki

Definicja: Podatek to przymusowe, bezzwrotne, nieodpłatne i powszechne świadczenie na rzecz państwa, ustalone przez władcę a egzekwowane za pomocą mocy państwa (środków przymusu bezpośredniego). ...


9 lipca 2003 (środa), 06:33:33

Historia

Definicja: Historia to część (podzbiór) prawdy dotyczący przeszłości, a więc ograniczony do czasu a nawet części czasu. ...


8 lipca 2003 (wtorek), 10:42:42

Zabawa w słowa: Mądrość

Definicja: Mądrość to wiedza w zastosowaniu z miłością. Uwagi: Czuję słabość tej definicji. ...


5 lipca 2003 (sobota), 11:23:23

Miłość

Kolejne słowo, tak często używane przez nas w świecie: Definicja #1: Miłość to relacja między osobami, zakładająca czynienie drugiej osobie dobra. Czasami miłość wymaga ofiary. Problemy: W def...


4 lipca 2003 (piątek), 06:33:33

Grzech

W polityce mamy wielką aferę, więc ja zastanawiam się nad takim słowem: Definicja: Grzech to postawa lub działanie sprzeczne z charakterem Boga. Myśli nieuczesane: Patrz: bezbożność, Afe...


3 lipca 2003 (czwartek), 15:04:04

Dobro

Lato '2023, po krytyce Tomka i kolegów przyjmuję takie coś: Definicja: Dobro stan rzeczy oczekiwany przez Boga. To bardzo trudne słowo, ale nie ma innego wyjścia, też muszę się z nim zmierzyć...


3 lipca 2003 (czwartek), 06:34:34

Wojna

Mocne słowo: Definicja: Wojna to użycie wobec osoby przemocy, mające na celu przełamanie jej woli. Myśli nieuczesane: W polityce (a głównie tam funkcjonuje wojna) pojęcie to definiuje si...


3 lipca 2003 (czwartek), 06:33:33

Miłosierdzie

Filozofowie uwielbiali bawić się tym słowem, ale co w nim takiego jest to ja nie wiem. Definicja: Miłosierdzie to postępowanie eliminujące karę względem osoby winnej, tj. osoby wg. której dokona...


3 lipca 2003 (czwartek), 02:33:33

Osoba

To dość trudne pojęcie. Definicja: Osoba to byt o rozumnej naturze, cechujący się odrębnością od innych bytów, posiadający umysł, charakter, wolę, świadomość własnego istnienia i własny systemem w...


2 lipca 2003 (środa), 10:34:34

Teizm

Czas zając się też światopoglądami. Definicja: Teizm to system filozoficzny zakładający istnienie jednego, osobowego Boga będącego przyczyną wszystkiego co stworzone, znajdującego się poza i ponad...


2 lipca 2003 (środa), 06:33:33

Wiedza

Ważne słowo, i muszę się z nim zmierzyć aby wejść w epostemologię Definicja: Wiedza to znajomość prawdy Myśli nieuczesane: Kluczowe, dla tej pracy będzie wyjaśnienie relacje pomiędzy poj...


2 lipca 2003 (środa), 01:33:33

Byt

Filozofowie uwielbiali bawić się tym słowem, ale co w nim takiego jest to ja nie wiem. Definicja: Byt to coś :-) Myśli nieuczesane: Wszystkie byty ("cosie") tworzą rzeczywistość. Po pol...


2 lipca 2003 (środa), 00:33:33

Wiara

Filozofowie uwielbiali bawić się tym słowem, ale co w nim takiego jest to ja nie wiem. Definicja: Wiara to dopełnienie wiedzy w poznaniu o to, czego wiedzieć się nie da. Myśli nieuczesane: ...


1 lipca 2003 (wtorek), 06:34:34

Głupota

Definicja: Głupota to cecha działania, myślenia, albo postawy charakteryzująca się brakiem wiedzy lub błędnym wnioskowaniem z wiedzy posiadanej. Myśli nieuczesane: To trudne słowo a więc ...


1 lipca 2003 (wtorek), 06:33:33

Odpowiedzialność

Definicja: Odpowiedzialność to gotowość do ponoszenia wszelkich konsekwencji własnych decyzji (aktów swojej woli) i działań. Obserwacja:  osoby zniewolone zwolnione są z odpowiedzialności...


1 lipca 2003 (wtorek), 06:33:33

Wola

Kręcenie się koło pojęcia osoba wymaga zajęcia się tym pojęciem. Definicja: Wola to jeden z podstawowych atrybutów osoby stanowiący o możliwości podejmowania przez nią decyzji (aktów woli). D...


1 lipca 2003 (wtorek), 06:33:33

Nienawiść

Definicja: Nienawiść to relacja do innej osoby mająca na celu doprowadzenie do jej nieistnienia. Dyskusja: Słowa powiązane: osoba, miłość, niewola ...


1 lipca 2003 (wtorek), 06:33:33

Usprawiedliwienie

Filozofowie uwielbiali bawić się tym słowem, ale co w nim takiego jest to ja nie wiem. Definicja: Usprawiedliwienie to zastosowanie miłosierdzia w konkretnym przypadku. Myśli nieuczesane: ...


1 lipca 2003 (wtorek), 06:33:33

Stworzenie

Kontrowersyjna definicja Definicja: Stworzenie to ta część rzeczywistości, która jako stworzona przez Boga jest od Niego różna. Dyskusja: Chyba mam tu sprzeczność w systemie !!! do popra...


1 lipca 2003 (wtorek), 06:33:33

Bóg

Definicja: Bóg to osobowy absolut, istota konieczna. Dyskusja: Proszę się nie śmiać, że zdefiniowałem. Nie zdefiniowałem (choć napisałem, że definicja). Po prostu w moim systemie filozoficz...


1 lipca 2003 (wtorek), 02:33:33

Zło

Traktatu o pochodzeniu zła nie napiszę, ale definicję spróbuję. Definicja: Zło to brak (nieistnienie lub nieobecność) dobra. Myśli nieuczesane: Zło nie jest przeciwieństwem dobra jak mów...


1 lipca 2003 (wtorek), 01:54:54

Prawda

Muszę zająć się chyba najważniejszą definicją w całym moim systemie filozoficznym. Definicja #1: Prawda to opis rzeczywistości. Użyte pojęcia to: opis - pojęcie związane z wypowiedzią, zda...


21 czerwca 2003 (sobota), 11:17:17

Bezbożność

Nad bezbożnością pracowałem w Zakopanem? Dlaczego tam? Bo była piękna zima, A. jeździła na nartach, a ja próbowałem podnieść kapitał w naszej spółce. Definicja: Bezbożność to nieliczenie się z wie...


Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.