Kategoria: programowanie


15 lipca 2021 (czwartek), 14:50:50

Nauka SQL - notatki

Sumowanko

 • funkcja SUM - ale nie wiem jak działa, bo to jest mało logiczne jeżeli się jej używa w Select
 • funkcja FORMAT (liczba, liczba miejsc po przecinku) - formatuje do stanradu amerykańskiego, ale jest jakaś lepsza tylko nie pamiętam

Co zrobiłem w baza.fib

SELECT
FORMAT (SUM(`purchase_price`) / 100, 2) AS `wartosc_nabycia`,
FORMAT (SUM(`value`) / 100, 2) AS `wartosc`
FROM
exhibit
WHERE
1

i 15 lipca 2021 wyszło

CALL `Suma_wartosci`();
Wynik wykonanych procedur `Suma_wartosci`
wartosc_nabycia wartosc
93,915.00 106,655.00

Kategorie: _blog, notatki, programowanie, programowanie / sql


Słowa kluczowe: sql, sumowanie, programowanie


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
4 czerwca 2021 (piątek), 11:01:01

Programowanie w js - tabliczka mnożenie

Z Krzysiem A. spędziłem dziś nieco czasu ucząc się programowania stron, tym razem w JS.

<style><!--
th, td {
border: 1px solid black;
padding: 10px;
}
th {
background: aqua;
font-weight: bold;
font-style: italic;
}
--></style>
<div id="obszar">Jeżeli zadziała to tu będzie tabliczka mnożenia.</div>
<p>
<script>// <![CDATA[
const dane = document.getElementById('obszar');

let tt = '<table>';

tt += '<tr><td></td>';
for (let j=1; j<=10; j++) {
tt += '<th>(' + j +')</th>';
}
tt += '</tr>';

for (let i=1; i <= 10; i++){
tt += '<tr><th>(' + i + ')</th>';
for (let j=1; j<=10; j++) {
tt += '<td>' + i*j +'</td>';
}
tt += '</tr>';
}
tt += '</table>';
dane.innerHTML = tt;
// ]]></script>
</p>

Jeżeli zadziała to tu będzie tabliczka mnożenia.

Kategorie: _blog, programowanie / html, programowanie / js


Słowa kluczowe: programowanie, tabliczka mnożenia


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
3 czerwca 2021 (czwartek), 20:15:15

Krzywe Hilberta w Java Script

 

Zachciało mi się to co kiedyś napisałem w VBA przepisać  dziś na JS.

 

/* Rem
Rem Krzywe Hilberta wg. algorytmu Niklausa Wirth'a
Rem zawartego w książce "Algorytmy + struktury danych = programy"
Rem w chwili radości (21 grudnia 2002) z Pascala na VBA przetłumaczył Wojtek34

A dziś, czyli w boże ciało 3 czerwca 2021, ponieważ nie muszę chodzić na procesje przetłumaczylem sobie
na Java Scripy nie bardzo słabo znając ten język i środowisko przeglądarki.
*/

var XX; var YY;
var x; var y;
var h;

function Hilbert () {
N = 5; h0 = 700;

InicjujPisanie ();

h = h0; x0 = h / 2; y0 = x0;

for (i = 1; i < N; i++) {
h = h / 2;
x0 = x0 + h / 2; y0 = y0 + h / 2;
x = x0; y = y0; UstawPioro (8 / i);
A (i);
}
}

function InicjujPisanie() {
x = 0; y = 0;
}

function UstawPioro (grubosc) {
XX = x; YY = y;
ctx.lineWidth = grubosc;
}

function Kresl () {
ctx.moveTo (XX, YY);
ctx.lineTo (x, y);
XX = x; YY = y;

ctx.stroke(); //po zakończeniu rysowania obrysowujemy linię
}

function A(i) {
if (i > 0) {
D (i - 1); x = x - h; Kresl();
A (i - 1); y = y - h; Kresl();
A (i - 1); x = x + h; Kresl();
B (i - 1);
}
}

function B(i) {
if (i > 0) {
C (i-1); y = y + h; Kresl();
B (i-1); x = x + h; Kresl();
B (i-1); y = y - h; Kresl();
A (i-1);
}
}

function C(i) {
if ( i > 0 ) {
B (i-1); x = x + h; Kresl();
C (i-1); y = y + h; Kresl();
C (i-1); x = x - h; Kresl();
D (i-1);
}
}

function D(i) {
if ( i > 0 ) {
A (i-1); y = y - h; Kresl();
D (i-1); x = x - h; Kresl();
D (i-1); y = y + h; Kresl();
C (i-1);
}
}

 

A oto efekt działania tego kodu na ekranie.

 

 

Jak przeglądarka nie rozumie co to Canvas!


Kategorie: programowanie, _blog, programowanie / html, programowanie / js


Słowa kluczowe: krzywe hilberta, rekurencja


Pliki


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
12 kwietnia 2021 (poniedziałek), 19:09:09

Kalkulator w js sobie napisałem

Aby się przekonać, że jeszcze coś potrafię usiadłem i napisałem w 3 sesjach po godzinkę. Prawie wszystko działa, choć po przeniesieniu do notki, w tym środowisku coś ramki się rozjeżdżają i nie wiem dlaczego.

11 kwietnia 2013 roku sobie usiadłem i napisalem kalkulator, bo kolega się uczy programować to ja też mogę.

 

CE C -/+ /
7 8 9 *
4 5 6 -
1 2 3 +
0 =

Kategorie: _blog, programowanie, programowanie / html, programowanie / js


Słowa kluczowe: kalkulator, kalkulator w js


Pliki


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
18 marca 2021 (czwartek), 19:43:43

Dzielenie przez zero

Właśnie się dowiedziałem, że w JavaScript wolno dzielić przez zero!
Jak dla mnie to szok. Ale jak się z szoku otrząsnąłem to próbuję to wykorzystać, ale jako mi nie wychodzi
Pamiętaj cholero / nie dziel przez zero.
 
let divideByZero = 3 / 0;

console.log(divideByZero);

const Ala = [1, 3, 7];

function srednia_tabelki(tabelka){
console.log("sledze funkcja srednia");
suma = 0;
for (i= 0; i < tabelka.length; i++){
suma = suma + tabelka[i];
console.log("i ="+ i, "suma =", suma);
}
srednia = suma / tabelka.length;
console.log(typeof (srednia), srednia);
return srednia;
}

console.log("srednia =", srednia_tabelki(Ala));
console.log("srednia =", srednia_tabelki([1, 2, 3, 4]));
console.log("srednia =", srednia_tabelki([]));
 

Kategorie: _blog, programowanie, programowanie / js


Słowa kluczowe: js, dzielenie przez zero


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
8 lutego 2021 (poniedziałek), 10:53:53

Style w moim blogu - notatka

Style dla TABLE
s1 - tabelka z szarymi, delikatnymi, cienkimi ramkami
s2 - wszystko dobite do góry i do lewej - przydatne do studiowania tekstów, analiz treści


Kategorie: _blog, programowanie, programowanie / css


Słowa kluczowe: css, style, blog


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
20 stycznia 2021 (środa), 15:20:20

Test szybkości okna przeglądarki w JS

Szybkość JS w tym oknie: liczę


Kategorie: _blog, programowanie, programowanie / js


Słowa kluczowe: js, programowanie, test szybkości


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
21 czerwca 2020 (niedziela), 23:50:50

Z Worda do SQL

Przyszalałem!

Wykonałem konwersję z Worda do HTML przez LibreOffice (rewelka), czyszczenie HTML ze śmieci (Cleaner on-line jest cudowny), ręczna przeróbkę do CSV (łatwe w zwykłym edytorze), i znalazłem on-line konwerter CSV do komendy SQL, która zadziałała bo moja CODA ma możliwość wpisana SQLa.... Wszystko to technologie rocznik z przed 1999 więc dałem radę.
No i 89 opisów słownikowych opisanych w Wordzie, w sposób dość luźny wskoczyło mi w bazę pewnego systemu, z którego wyciągam poprzez Symphony, Twigi, i inne tego typu nowości.

Może nie jestem jeszcze taki stary?

A jako konverter CSV do SQL polecam:
https://www.convertcsv.com/csv-to-sql.htm

A wszystko to do https://baza.fib.org.pl która może niedługo zadziała.


Kategorie: _blog, programowanie, fib


Słowa kluczowe: sql, csv, html


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
3 stycznia 2020 (piątek), 13:32:32

Moja ściąga do ciekawych CSS-ów

Takie coś się nauczyłem - ale kto dziś pamięta Georga-3 :-)

li::before {
content: "&<- ";
}

A tu może to zadziałać albo i nie bo deklarację style umieszczam wprost w html-u.

<style><!--
li::before {
content: "&<- ";
}
li {
list-style-type: none;
}
--></style>

Lista punktowania:

 • koty
 • listy
 • psy bure i psy pluszowe
 • misie
 • żubry i jesiotry

Zadziałało!


Kategorie: _blog, programowanie / css


Słowa kluczowe: css, content


Komentarze: (2)

Jasiu z 420Muszyński, February 4, 2020 22:39 Skomentuj komentarz


Dzień dobry

Czy masz może kopie zeszytów z wykładami doc Walichiewicza?

Moja córka studiuje w Warszawie i mówi, że matematyka jest trudna. Chciałbym ją pocieszyć, że może być ciężej

wojtek, May 20, 2020 16:09 Skomentuj komentarz


Niestety. Nie zachowała się ani jedna kopia, choć przecież przepisywaliśmy to przez kilka nocy, a potem kserowanie, kopie bezpłatne i płatne, oraz wysokopłatne egzemplarze z podpisem Walichiewicza…. Oj, dawno to było.

Skomentuj notkę
31 grudnia 2019 (wtorek), 21:58:58

Tajemny plan Boga objawiony w Liście do Efezjan (Ef) - kolorowanie makatki

Koloruję sobie miejsca, w których pojawia się objawienie planu Boga - tego tajemnego planu.

Legenda:

 • coś ważnego to wytłuszczam podkreślam i koloruję na różne kolory
 • na żółto - tajemny plan (co najmniej tu: Ef:1:9-11; 1:22-23; 2:11-22;  3:6; 3:9-12; 4:4-6; 4:15-16)
 • na zielono - o łasce zrozumienia przez nas tego planu
 • boldem zaznaczam to co jest istotą zdania
 • przy okazji jeszcze zaznaczam na czerwono jakieś ciekawe byty duchowe tu się pojawiające
 • no a tworząc tą notkę nauczyłem się używać kolumn w CSS bo w div wpisałem:
  style="column-width: 300px; column-rule: 1px dotted;"
  i fajnie to wyszło
(1:1) Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa z woli Boga, do świętych, którzy są w Efezie i wiernych w Chrystusie Jezusie. (1:2) Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. (1:3) Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ten, który nas pobłogosławił wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios w Chrystusie. (1:4) Tak jak i wybrał nas dla siebie w Nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed Nim w miłości, (1:5) Przeznaczył nas dla siebie do usynowienia przez Jezusa Chrystusa, według upodobania swojej woli, (1:6) Ku chwale sławy swojej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym. (1:7) W Nim mamy odkupienie przez Jego krew, odpuszczenie upadków według bogactwa Jego łaski, (1:8) Którą hojnie nas obdarzył we wszelkiej mądrości i roztropności. (1:9) Oznajmiając nam tajemnicę swojej woli według swego upodobania, które powziął w Nim, (1:10) Aby w akcie zarządzenia pełni czasów, w Chrystusie jako głowie, w jedno zgromadzić wszystko, zarówno to co w niebiosach, jak i na ziemi, w Nim, (1:11) W którym też jesteśmy wybrani do dziedzictwa, my, którzy zostaliśmy przeznaczeni według postanowienia Tego, który sprawia wszystko według decyzji swojej woli, (1:12) Abyśmy istnieli ku chwale sławy Jego, my, którzy już wcześniej położyliśmy swoją nadzieję w Chrystusie. (1:13) W Nim i wy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię o zbawieniu waszym, w Nim też uwierzyliście i zostaliście zapieczętowani Duchem obietnicy – Świętym, (1:14) Który jest poręką naszego dziedzictwa dla odkupienia nabytej własności, dla chwały sławy Jego. (1:15) Dlatego i ja, gdy usłyszałem o wierze waszej w Panu Jezusie i o miłości do wszystkich świętych, (1:16) Nie przestaję dziękować za was, wspominając o was w moich modlitwach, (1:17) Aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam Ducha mądrości i objawienia w dogłębnym poznaniu Jego, (1:18) I oświecone oczy waszego umysłu, abyście wiedzieli jaka jest nadzieja Jego powołania i jakie jest bogactwo chwały dziedzictwa Jego w świętych, (1:19) I jak przeogromną jest wielkość Jego mocy wobec nas, którzy wierzymy zgodnie z działaniem potęgi siły Jego, (1:20) Którą działał w Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych i posadził po swojej prawicy w niebiosach, (1:21) Wyżej nad wszelkie zwierzchności i władze, i moce, i panowania, i wszelkie imię jakie może być wymieniane, nie tylko w tym wieku, ale i w tym nadchodzącym; (1:22) I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego dał jako głowę ponad wszystkim Kościołowi, (1:23) Który jest Jego ciałem i pełnią Tego, który sam wszystko we wszystkich napełnia sobą. (2:1) A was, będących martwymi w upadkach i grzechach, (2:2) W których niegdyś żyliście zgodnie z dobą tego świata, według przywódcy mającego władzę w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych, (2:3) Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach naszego ciała, czyniąc wolę ciała i myśli, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i pozostali; (2:4) Bóg natomiast, będąc bogatym w miłosierdzie, przez swoją wielką miłość, którą nas umiłował, (2:5) I to nas, będących martwymi w upadkach, ożywił wraz z Chrystusem – łaską jesteście zbawieni, (2:6) I wraz z Nim wzbudził, i wraz z Nim posadził w niebiosach w Chrystusie Jezusie, (2:7) Aby okazać w nadchodzących wiekach przeobfite bogactwo swojej łaski w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. (2:8) Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie z was; dar to Boga; (2:9) Nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. (2:10) Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych dzieł, które przygotował wcześniej Bóg, abyśmy w nich chodzili. (2:11) Dlatego pamiętajcie, że wy, niegdyś poganie w ciele, nazywani nieobrzezanymi przez tego, który jest obrzezany obrzezaniem na ciele wykonanym ręką, (2:12) Że wy byliście w owym czasie bez Chrystusa, oddzieleni od praw obywateli Izraela i obcy przymierzom obietnicy, nie mający nadziei i bez Boga na świecie. (2:13) Ale teraz w Chrystusie Jezusie, wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się bliscy przez krew Chrystusa. (2:14) On bowiem jest naszym pokojem, który z dwojga jedno uczynił i zburzył w ciele stojący pośrodku mur oddzielenia – wrogość. (2:15) On Prawo przykazań, zawarte w ustawach, uznał za bezużyteczne, aby z tych dwóch stworzyć w sobie samym jednego nowego człowieka, czyniąc pokój, (2:16) I pojednał ponownie obydwóch w jednym ciele z Bogiem przez krzyż, w Nim zadając śmierć tej nieprzyjaźni. (2:17) A gdy przyszedł, ogłosił dobrą nowinę pokoju wam, którzy byliście daleko, i którzy byliście blisko. (2:18) Przez Niego bowiem mamy przystęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym Duchu. (2:19) I dlatego już nie jesteście obcymi i przychodniami, ale współobywatelami świętych i domownikami Boga, (2:20) Zbudowanymi na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest Jezus Chrystus, (2:21) W którym cała budowa razem spajana wzrasta w świętą w Panu świątynię; (2:22) W którym i wy jesteście wspólnie budowani, na mieszkanie Boga w Duchu. (3:1) Z tego powodu ja, Paweł, jestem więźniem Chrystusa Jezusa za was pogan; (3:2) Jeśli tylko słyszeliście o rozporządzeniu łaski Bożej, danej mi dla was, (3:3) Że według objawienia została mi oznajmiona tajemnica, jak to wcześniej krótko napisałem, (3:4) Dzięki temu, czytając, możecie zrozumieć mój wgląd w tajemnicę Chrystusa, (3:5) Która w poprzednich pokoleniach nie była oznajmiona synom ludzkim, tak jak teraz została objawiona Jego świętym apostołom i prorokom w Duchu, (3:6) Że poganie są współdziedzicami i współczłonkami ciała, i współuczestnikami obietnicy Jego w Chrystusie przez Ewangelię. (3:7) Jej to stałem się sługą według daru łaski Bożej, danej mi według skutecznej mocy Jego. (3:8) Mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, została dana ta łaska, abym między poganami głosił dobrą nowinę, to niezgłębione bogactwo Chrystusa, (3:9) I oświecił wszystkich, jaka jest wspólnota tajemnicy, która jest ukryta od wieków w Bogu, który wszystko stworzył przez Jezusa Chrystusa; (3:10) Aby teraz została oznajmiona przez Kościół, władzom i zwierzchnościom w niebiosach różnorodna mądrość Boga, (3:11) Zgodnie z postanowieniem powziętym przed wiekami, które wykonał w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. (3:12) W Nim mamy śmiałość i przystęp z ufnością przez wiarę w Niego. (3:13) Dlatego proszę, abyście nie upadali na duchu z powodu ucisków moich za was, które są waszą chwałą. (3:14) Z tego powodu zginam moje kolana przed Ojcem Pana naszego Jezusa Chrystusa, (3:15) Od którego jest nazwana wszelka rodzina na niebie i na ziemi, (3:16) Aby dał wam według bogactwa swojej chwały, byście zostali mocą wzmocnieni przez Jego Ducha w wewnętrznym człowieku, (3:17) Aby Chrystus przez wiarę zadomowił się w waszych sercach, (3:18) A wy, którzy zostaliście w miłości zakorzenieni i ugruntowani, abyście nabrali siły by uchwycić razem ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość, i głębokość, i wysokość, (3:19) I poznać także tę miłość Chrystusa, która przewyższa wszelką wiedzę, abyście zostali napełnieni do całej pełni Boga. (3:20) A Temu, który według mocy w nas działającej, może uczynić niezmiernie więcej, ponad to wszystko, o co prosimy lub o czym myślimy, (3:21) Temu chwała w Kościele w Chrystusie Jezusie we wszystkich pokoleniach, na wieki wieków. Amen. (4:1) Zachęcam was więc ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani, (4:2) Z całą pokorą i łagodnością, i cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości. (4:3) Gorliwie strzegąc jedności Ducha w spójni pokoju. (4:4) Jedno ciało i jeden Duch, jak też zostaliście wezwani w jednej nadziei waszego powołania. (4:5) Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, (4:6) Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkich, przez wszystkich i we wszystkich was. (4:7) A każdemu z nas poszczególnie została dana łaska według miary daru Chrystusa. (4:8) Dlatego mówi: Wstępując na wysokość, powiódł za sobą pojmanych jeńców i dał ludziom dary. (4:9) A to, że wstąpił, cóż innego oznacza jeżeli nie to, że najpierw zstąpił do niższych części ziemi? (4:10) Ten, który zstąpił, jest Tym samym, który wstąpił wysoko nad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. (4:11) I On sam też wyznaczył tych na apostołów, tych na proroków, tych na ewangelistów, a tych na pasterzy i nauczycieli, (4:12) Dla przygotowania świętych do dzieła służby, do budowania ciała Chrystusa, (4:13) Aż wszyscy dojdziemy do jedności wiary i dogłębnego poznania Syna Bożego, do męża doskonałego, do wymiarów pełni dojrzałości Chrystusa. (4:14) Abyśmy więcej nie byli małymi dziećmi, rzucanymi przez fale i unoszonymi każdym wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie w metodycznym podstępie wciągania w błąd; (4:15) Lecz mówiąc prawdę w miłości, wszyscy wrośli w Tego, który jest głową – w Chrystusa, (4:16) Z którego całe ciało jest właściwie spajane i wiązane wszelkimi wzajemnie zasilającymi się połączeniami, zgodnie z działaniem w stosownej mierze każdej jego części, przyczynia się do wzrostu ciała dla budowania siebie w miłości. (4:17) To więc mówię i świadczę w Panu, abyście już więcej nie postępowali tak, jak pozostali poganie postępują, w próżności swojego umysłu, (4:18) Ludzie, którzy mają swoje myśli pogrążone w ciemności, będący obcy wobec życia Bożego z powodu niewiedzy będącej w nich, przez zatwardziałość ich serca, (4:19) Którzy stali się nieczuli, samych siebie oddali rozpuście, czyniąc wszelką nieczystość z butną chciwością. (4:20) Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa, (4:21) Jeśli rzeczywiście Go usłyszeliście, i w Nim zostaliście nauczeni, jako że prawda jest w Jezusie, że macie, (4:22) Zewlec z siebie starego człowieka z jego wcześniejszym postępowaniem, który niszczony jest przez zwodnicze pożądliwości, (4:23) A dawać się odnawiać duchem w waszym umyśle, (4:24) I przyoblec się w nowego człowieka, który został stworzony według Boga w sprawiedliwości i w świętości prawdy. (4:25) Dlatego, odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę każdemu wokół siebie; bo jesteśmy członkami jedni drugich. (4:26) Bądźcie zagniewani, a nie grzeszcie; niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem. (4:27) I nie dawajcie miejsca diabłu. (4:28) Ten, kto kradnie, niech już więcej nie kradnie, a raczej niech się trudzi, wypracowując swoimi rękami dobro, aby miał czym podzielić się z będącym w potrzebie. (4:29) Niech żadne zgniłe słowo nie wychodzi z waszych ust, ale tylko dobre ku zbudowaniu, aby gdy trzeba, niosło życzliwość słuchającym. (4:30) A nie zasmucajcie Ducha Świętego Boga, którym zostaliście zapieczętowani na dzień odkupienia. (4:31) Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i wrzask, i bluźnierstwo niech będą odsunięte od was, wraz ze wszelką złością; (4:32) A stańcie się jedni dla drugich łagodni, miłosierni, przebaczając sobie wzajemnie, tak jak wam Bóg przebaczył w Chrystusie. (5:1) Stawajcie się więc naśladowcami Boga, jak dzieci umiłowane, (5:2) I chodźcie w miłości, tak jak i Chrystus nas umiłował i wydał samego siebie za nas jako dar i ofiarę dla Boga ku przyjemnej wonności. (5:3) A nierząd i wszelka nieczystość albo chciwość niech nie będą nawet wymieniane pośród was, tak jak przystoi świętym, (5:4) Również sprośność i błazeńskie mowy, i żarty, które nie są stosowne, ale raczej dziękczynienie. (5:5) To bowiem wiedzcie, że żaden rozpustnik albo nieczysty, albo chciwiec, to jest bałwochwalca, nie ma dziedzictwa w Królestwie Chrystusa i Boga. (5:6) Niech was nikt nie zwodzi próżnymi słowami; albowiem z powodu tych przychodzi gniew Boży na synów opornych; (5:7) Nie bądźcie więc ich współuczestnikami. (5:8) Albowiem byliście niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu; postępujcie więc jak dzieci światła, (5:9) Bo owoc Ducha wyraża się we wszelkiej dobroci i sprawiedliwości, i prawdzie. (5:10) Badajcie, co jest miłe Panu; (5:11) I nie bądźcie współuczestnikami bezowocnych dzieł ciemności, ale je raczej karćcie. (5:12) Bo o tym, co się wśród nich potajemnie dzieje, wstyd jest i mówić. (5:13) Lecz to wszystko, gdy jest obnażane przez światło, staje się jawne; bo wszystko, co staje się jawne, jest światłem. (5:14) Dlatego mówi: Obudź się, który śpisz, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. (5:15) Patrzcie więc uważnie, jak macie postępować, nie jak niemądrzy, ale jak mądrzy. (5:16) Czas wykupując, bo dni są złe. (5:17) Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, co jest wolą Pana. (5:18) I nie upijajcie się winem, w którym jest rozwiązłość, ale bądźcie napełniani w duchu, (5:19) Rozmawiając ze sobą przez psalmy i hymny, i pieśni duchowe, śpiewając i grając w swoim sercu Panu, (5:20) Dziękując zawsze za wszystko, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, Bogu i Ojcu, (5:21) Ulegając jedni drugim w bojaźni Bożej. (5:22) Żony, bądźcie uległe swoim mężom, jak Panu; (5:23) Mąż bowiem jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła; On też jest Zbawicielem ciała. (5:24) Ale tak, jak Kościół uległy jest Chrystusowi, tak i żony własnym mężom we wszystkim. (5:25) Mężowie, miłujcie swoje żony, tak jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, (5:26) Aby go uświęcić, oczyszczając kąpielą wodną przez Słowo, (5:27) Aby postawić go przy sobie jako Kościół pełen chwały, nie mający plamy, ani zmarszczki, ani żadnych z tych rzeczy, ale żeby był święty i nienaganny. (5:28) Tak też mężowie powinni miłować swoje żony, jak swoje ciała; kto miłuje swoją żonę, samego siebie miłuje. (5:29) Albowiem nikt nigdy swojego ciała nie miał w nienawiści, ale je żywi i ogrzewa, tak jak i Pan Kościół, (5:30) Bo jesteśmy członkami Jego ciała, z Jego ciała i z Jego kości. (5:31) Z tego względu opuści człowiek swojego ojca i matkę, i zostanie złączony ze swoją żoną, i będą dwoje jednym ciałem. (5:32) Tajemnica to wielka; ja jednak mówię to w odniesieniu do Chrystusa i w odniesieniu do Kościoła. (5:33) Jednakże niech każdy z was z osobna miłuje swoją żonę jak siebie samego, a żona niech ma głęboki respekt wobec swojego męża. (6:1) Dzieci, bądźcie posłuszne waszym rodzicom w Panu, bo jest to sprawiedliwe. (6:2) Czcij swojego ojca i matkę, to jest pierwsze przykazanie w obietnicy, (6:3) Aby ci się dobrze działo i abyś żył długo na ziemi. (6:4) A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, ale wychowujcie je w karności i napominaniu Pana. (6:5) Niewolnicy, posłuszni bądźcie tym, którzy są waszymi panami według ciała, z bojaźnią i z drżeniem, w prostocie waszego serca, tak jak Chrystusowi, (6:6) Nie dla oka służąc, jak ci, którzy chcą się przypodobać ludziom, ale jako niewolnicy Chrystusa, czyniąc z głębi duszy wolę Boga, (6:7) Z dobrej woli służąc Panu, a nie ludziom, (6:8) Wiedząc, że każdy, jeśli uczyni coś dobrego, otrzyma to samo od Pana, czy niewolnik, czy wolny. (6:9) I wy, panowie, to samo czyńcie względem nich; porzućcie groźby, wiedząc, że ich i wasz Pan jest w niebiosach, a On nie ma względu na osoby. (6:10) W końcu, bracia moi, wzmacniajcie się w Panu i w potędze Jego siły; (6:11) Przyobleczcie się w całą zbroję Bożą, abyście mogli stać mocno wobec zasadzek diabła. (6:12) Albowiem nie toczymy boju przeciwko krwi i ciału, lecz z władzami, ze zwierzchnościami, z rządcami tego wieku ciemności, z niegodziwymi duchami w niebiosach. (6:13) Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli dać odpór w dzień zły, a po wykonaniu wszystkiego stać niewzruszenie. (6:14) Stójcie więc, mając swoje biodra przepasane prawdą i będąc obleczeni w pancerz sprawiedliwości, (6:15) A nogi obute w gotowość przynoszenia ewangelii pokoju, (6:16) A w tym wszystkim podnieście tarczę wiary, którą możecie zgasić wszystkie rozpalone strzały złego. (6:17) I weźcie hełm zbawienia i miecz Ducha, którym jest Słowo Boże, (6:18) W każdej modlitwie i prośbie, modląc się w każdym czasie w Duchu i w tym celu czuwając z całą niezłomnością trwania i prośbą o wszystkich świętych, (6:19) I za mnie, aby było mi dane słowo, bym otwierając swoje usta, śmiało oznajmiał tajemnicę Ewangelii, (6:20) Z powodu której sprawuję poselstwo w więzach, abym o niej mówił śmiało, jak mówić mi trzeba. (6:21) Żebyście jednak i wy wiedzieli, co się ze mną dzieje i co czynię, o tym wszystkim wam oznajmi Tychikus, brat umiłowany i wierny sługa w Panu, (6:22) Którego posłałem do was dlatego, abyście wiedzieli, co się z nami dzieje i aby pocieszył wasze serca. (6:23) Pokój braciom i miłość z wiarą od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. (6:24) Łaska z wszystkimi miłującymi Pana naszego Jezusa Chrystusa w szczerości.

Kategorie: _robocze, teologia / eschatologia, programowanie / css


Słowa kluczowe: ef, tajemny plan, eschatologia, plan dziejów, jedność, tajemny plan boga, css, html


Pliki


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
17 maja 2018 (czwartek), 10:44:44

Równania Maxwella

Zachciało mi się mieć koszulkę, z równaniami Maxwell'a ale jakoś nie idzie mi wyprodukowanie tego PDFa :-) bo zawsze wtapiam na łączeniu <math> z HTML5 i coś mi nie wychodzi. Trudno.

W wszystko to dlatego, że widzę wyraźny związek pomiędzy Genesis 1:1 - "Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię" a tymi równaniami. Wszak niebo to przestrzenie, w których wszystko się dzieje, ziemia to materia, a na początku oznacza, że Bóg stwarzanie rozpoczął od czasu.


Tu powinno się wyświetlać, bo wstawiam blok <math> ale coś nie działa, skoro pod spodem nic nie ma.

  \nabla \cdot \vec{E} = \frac{\varrho}{\varepsilon}\\

Wstawiam też obrazek z załącznika, gdzie jest to jako grafika:

 


A tak wygląda kod do tego, co nie działa:

\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\varrho}{\varepsilon} \\
\nabla \times \vec{E} = - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\
\nabla \cdot \vec{B} = 0 \\
\nabla \times \vec{B} = \mu \vec{j} + \mu \varepsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}\\ 
-----------\\
\oint_{S} \vec{E} \cdot \mbox{d}\vec{S} = \frac{Q}{\varepsilon}\\
\oint_{l} \vec{E} \cdot \mbox{d}\vec{l} = - \frac{\partial \Phi_B}{\partial t}\\
\oint_{S} \vec{B} \cdot \mbox{d}\vec{S} = 0\\
\oint_{l} \vec{B} \cdot \mbox{d}\vec{l} = \mu I + \mu \varepsilon \frac{\partial \Phi_E}{\partial t}\

Kategorie: _blog, programowanie / html


Słowa kluczowe: równania maxwell'a, Gen1:1, math, html


Pliki


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
22 stycznia 2018 (poniedziałek), 18:28:28

W SVG narysowane orbity okołoziemskie

Na Wikipedii jest narysowany taki obrazek. Czyste SVG, bo nawet animacje są robione poprzez CSS a nie JS. Rewelacja. Muszę to kiedyś przeanalizować ale pewnie nie przeanalizuję bo czasu mało i są ważniejsze rzeczy niż podziwianie zdolności ludzkich przy kreacji języków do porozumiewania się (wydawania rozkazów) maszynom.

Ciekawostki jakie tu znajduję:
- Obrazek jest wstawiony inline w HTML - dopiero od niedawna wiem, że tak można z wszelkimi plikami, nawet z dźwiękami. Fajnie. - ten zegarek też jest w CSS, ale on nie wskazuje żadnego godziny, tylko się animuje :-)

Nie edytować TinyMCE


Comparison of several satellite navigation system orbits Comparison of geostationary, GPS, GLONASS, Galileo and COMPASS (medium earth orbit satellites), International Space Station, Hubble Space Telescope and Iridium Constellation orbits with the Van Allen radiation belts and the nominal size of the earth, drawn by CMG Lee. Earth bitmap is http://commons.wikimedia.org/wiki/File:North_pole_february_ice-pack_1978-2002.png by Geo Swan. The Moon's orbit is around 9 times larger (in radius and length) than geostationary orbit. The animation runs at 1 hour per second. In the SVG file, hover over an orbit or its label to highlight it, and click to load its Wikipedia article. InnerVan Allenbelt Outer VanAllen belt GeostationaryEarth orbit Galileo COMPASSMEO satellites GPS GLONASS Iridium ISS Hubble Radiusof orbit 10000 km 20000 30000 40000 10000 miles 20000 Height abovesea level 10000 20000 30000 km 10000 20000 miles Orbital period 5 hours 10 hours 15 hours 20 hours Orbital speed 25000 km/h 20000 km/h 15000 km/h 11000 km/h 15000 mph 10000 mph 7000 mph

Kategorie: programowanie / css, _blog


Słowa kluczowe: svg, css, html5, orbity, satelity


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
20 grudnia 2017 (środa), 10:44:44

Wyrażenia regularne

Obserwacja:

Raz na rok przychodzi taki dzień, że przypominam sobie Wyrażenia Regularna i nawet próbuję )z większym lub mniejszym sukcesem) je użyć przy rozwiązaniu jakiegoś problemu.

Czy dziś jest ten dzień?

Daty:

 • listopad 2005 -  wtedy robiłem parser do notek w blogu (jest notka)
 • co najmniej 5 albo i 10 takich dni, ale daty trudno określić
 • 20 grudnia 2017, w coworku BussnesLink na Chorzowskiej, pracuję nad blogiem W34

Lista:

. - dowolny znak

\ - znak po backslash jest traktowany normalnie, a więc \. to kropka a nie dowolny znak

[abc] - oznacza znak z tego zestawu

[0-9] - oznacza znak z zakresu znaków

[a-zA-Z] - oznacza małą lub dużą literę

[^abc] - oznacza dowolny znak z poza tego zestawu

( ) - grupowanie symboli w jakimś celu

* - zero lub więcej wystąpień poprzedzającego znaku

? - zero lub jedno wystąpienie poprzedzającego znaku

+ - jedno wystąpienie poprzedzającego znaku

^ - początek wiersza

$ - koniec wiersza

| - alternatywa, oznacza, że może wystąpić znak z lewej lub z prawej strony

 Przykłady:

\([0-9][0-9]*\) - wyszukuje numery wersetów

$regex = '/(class)(\s*)=(\s*)(["\'])([^"\']*)'.$class.'([^"\']*)\4/i'; - tworzy w PHP regexpa do wyszukania klasy (fraza class=) w kodzie HTML,Kuba używa tego w blogu.

Wiedza:


Kategorie: programowanie, _blog


Słowa kluczowe: wyrażenia regularne


Komentarze: (1)

wojtek, August 9, 2021 09:01 Skomentuj komentarz


Dziś jest ten dzień, w którym raz na 7 lat programista musi przypomnieć sobie wyrażenia regularne.
!!!! Uwaga - zapomniałem dodać, że muszę sprawdzić poprawność daty wpisanej z palca, a więc często wpisanej źle. Ale spoko - jeszcze 4 godzinki i dam radę.


if (preg_match("'^20[1-2][0-9]-[0-1][0-9]-[0-3][0-9], dziś'", $message->subject)) {
echo $message->subject." "."==TAK===\n";
} else {
echo $message->subject." "."===NIE==\n";
}


A potem była walka, bo coś to nie działa dla UTF-8

// $pp = '/^(\d{4})-(\d{2})-(\d{2}),?\s([a-zA-Zążśźęćń󳥯ŚŹĘĆŃÓŁ]+).([a-zA-Zążśźęćń󳥯ŚŹĘĆŃÓŁ]+).*$/u';
// $pp = '/^(\d{4})-(\d{2})-(\d{2}),?\s(\w+).([a-zA-Zążśźęćń󳥯ŚŹĘĆŃÓŁ]+).*$/u';
// $pp = '/^(\d{4})-(\d{2})-(\d{2}),?\s([a-zA-ZęółśążźćńĘÓŁŚĄŻŹĆŃ]+).([a-zA-ZęółśążźćńĘÓŁŚĄŻŹĆŃ]+).*$/u';
// $pp = '/^(\d{4})-(\d{2})-(\d{2}),?\s([a-zA-Zążśźęćń󳥯ŚŹĘĆŃÓŁ]{5,13}).([a-zA-Zążśźęćń󳥯ŚŹĘĆŃÓŁ]+).*$/u';
/// $pp = '/^(\d{4})-(\d{2})-(\d{2}),?\s([[:alpha:]]+}).([[:alpha:]]+).*$/u';
/// $pp = '/^(\d{4})-(\d{2})-(\d{2}),?\s([a-zA-Zążśźęćń󳥯ŚŹĘĆŃÓŁ]{5,13}).([a-zA-Zążśźęćń󳥯ŚŹĘĆŃÓŁ]+).*$/ismU';
/// $pp = '/^(\d{4})-(\d{2})-(\d{2}),?\s([a-zA-Zążśźęćń󳥯ŚŹĘĆŃÓŁ]{5,13}).([a-zA-Zążśźęćń󳥯ŚŹĘĆŃÓŁ]+).*$/is';
// $pp = '/^(\d{4})-(\d{2})-(\d{2}),?\s([\p{L}]+).([\p{L}]+).*$/isu';
// $pp = '/^(\d{4})-(\d{2})-(\d{2}),?\s([\p{L}]+).([\p{L}]+).*$/u';
$pp = '/^(\d{4})-(\d{2})-(\d{2}),?\s([a-zA-Zążśźęćń󳥯ŚŹĘĆŃÓŁ]+).([a-zA-Zążśźęćń󳥯ŚŹĘĆŃÓŁ]+).*$/u';

Skomentuj notkę
27 października 2016 (czwartek), 21:59:59

Czytanie wspak

Kiedy w końcu nauczę się czytać słowo
"PCHAĆ"
w takim sposób aby zrozumieć "CIĄGNĄĆ"?

Nie wiem, ale tego mema zrobiłem w HTML-u,
używając tylko CSS-a
a więc raczej jestem kawałkami zdolny.

 

<DIV style="margin: 0 30%; border: black 1px dashed; padding: 1em; font-family: sans-serif; text-align: center;"
<P>Kiedy w końcu nauczę się czytać słowo
<div style="
-moz-transform: scale(-1, 1);
-webkit-transform: scale(-1, 1);
-o-transform: scale(-1, 1);
-ms-transform: scale(-1, 1);
transform: scale(-1, 1);">"<B>PCHAĆ</B>"</div>
w takim sposób aby zrozumieć "<B>CIĄGNĄĆ</B>"?</p></div>


<P>Nie wiem, ale tego mema zrobiłem w HTML-u,<BR>
używając tylko CSS-a<BR>
a więc raczej jestem kawałkami zdolny.

Kategorie: osobiste, _blog, programowanie / html / css


Słowa kluczowe: css, html, pchać, ciągnąć


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
1 lipca 2015 (środa), 23:50:50

Style CSS do oznaczenia dróg w Polsce

W Wikipedii znalazłem style do wypisywania numerów i oznaczeń dróg powiatowycy takich jak 816 którą właśnie podróżuję, i 82 którą jechałem wczoraj.

A może jest jeszcze sposób na autostrady?


Dopisek:

Nie wiem co znaczy taki styl, a jeżdzę taką drogą codziennie. 902


Kategorie: informatyka, html, _blog, programowanie/html/css


Słowa kluczowe: html, css


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
18 stycznia 2015 (niedziela), 19:40:40

Zegarek w CANVAS


Kategorie: html, informatyka, _blog, programowanie/html/canvas


Słowa kluczowe: html, informatyka, grafika, html5, zegarek, java, js, canvas


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
21 kwietnia 2014 (poniedziałek), 16:12:12

Grafika w JavaScript, jQuery i Canvas

Tę notkę napisał Kuba z użyciem jQuery.

jQuery jest użyte tu po to, żeby kod javascript wykonał się dopiero po załadowaniu kodu HTML i wyświetleniu strony.

Na górze.

...treść alternatywna...

Na dole.


Kategorie: _blog, programowanie / html / canvas


Słowa kluczowe: canvas, html


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
21 kwietnia 2014 (poniedziałek), 16:12:12

Grafika w JavaScript i Canvas

Czasem muszę się pobawić w programowanie. Tym razem Canvas w JavaScript.

Na górze.

...treść alternatywna...

Na dole, po tym tej linijce jest wpisany kod w js, który może się wykona, a może nie..


Kategorie: _blog, programowanie / html / canvas


Słowa kluczowe: canvas, html


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
17 grudnia 2013 (wtorek), 23:27:27

Euklides i BASIC

No i wyszło na to, że Euklides miał rację. Nie wiedziałem o tym. Aby go sprawdzić musiałem BASICa na Macu zainstalować co nie jest łatwe i z czym zapewne nawet Euklides z Eulerem by sobie w 3 minuty nie poradzili.

A efekt? Oto, proszę. Sprawdziłem do 100 ale myślę, że potem też się sprawdza, a BitCoinów na tym mi się liczyć nie chce.

ChipMunkBASIC chyba zostanie na moje Macówce na stałe.


>list
5 let s = 0
10 for i = 1 to 100 step 2
20 let s = s+i
30 print i,s,sqr(s),(i+1)/2
99 next i
>run
1 1 1 1
3 4 2 2
5 9 3 3
7 16 4 4
9 25 5 5
11 36 6 6
13 49 7 7
15 64 8 8
17 81 9 9
19 100 10 10
21 121 11 11
23 144 12 12
25 169 13 13
27 196 14 14
29 225 15 15
31 256 16 16
33 289 17 17
35 324 18 18
37 361 19 19
39 400 20 20
41 441 21 21
43 484 22 22
45 529 23 23
47 576 24 24
49 625 25 25
51 676 26 26
53 729 27 27
55 784 28 28
57 841 29 29
59 900 30 30
61 961 31 31
63 1024 32 32
65 1089 33 33
67 1156 34 34
69 1225 35 35
71 1296 36 36
73 1369 37 37
75 1444 38 38
77 1521 39 39
79 1600 40 40
81 1681 41 41
83 1764 42 42
85 1849 43 43
87 1936 44 44
89 2025 45 45
91 2116 46 46
93 2209 47 47
95 2304 48 48
97 2401 49 49
99 2500 50 50
>
 

Kategorie: programowanie, informatyka, _blog


Słowa kluczowe: BASIC, Euklides


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
14 grudnia 2013 (sobota), 22:02:02

Wstawka w Math w kodzie HTML i kolejność użycia CSS

Wstawka w Math. x = b ± b 2 4 a c 2 a

I co ważne - kod można wstawić a edytor TinyMCE już go nie zniszczy, bo Kuba wprowadził tam jakieś zaklęcie.

Wzór w samym paragrafie:

x=b±b24ac2a


Nie do końca kumam kolejność stosowania class w CSS, i tu sobie robię testy.

a teraz w div, w class='artykul'

x=b±b24ac2a

też w div ale w class='artykul wzor'

x=b±b24ac2a

To jest P w clasie wzor -> więc jest na niebieskawo?

A poniżej jest definicja clasy .wzor ale TinyMCE jej zawartość komentuje


Kategorie: informatyka, programowanie, _blog, programowanie / html


Słowa kluczowe: html, html5, math, css


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
30 grudnia 2012 (niedziela), 13:15:15

Dzień z CP/M 2.2

Ta notka musi być napisana inną czcionką, czym starszą tym lepszą. Na koniec uwaga z lutego 2018 roku.


Zabawy systemem CP/M 2.2 na emulatorze Altaira 8800
===================================================

Dobra zabawa jest możliwa dzięki pracy Petera Schorn - jak to dobrze,
że naukowcy mają dużo czasu. A więc ten Peter zrobił symulator różnych
procesorów, potem dołożył do tego symulator środowisk, napisał to
w standardowym C, skompilował i dzięki temu mamy Intela 8080 (albo
Z-80 jak kto woli) włożonego w skrzynkę Altaira, z przypiętymi wszystkimi
peryferiami, między innymi napędami dyskietek emulowanymi przez pliki
z rozszerzenie .dsk
A więc odpalić symulator, przyłączyć dysk z CP/M, wystartować i cieszy się
tym, o czym się w latach 80-tych czytało, a co było z uwagi na komunizm
niedostępne.

Wszystko opisane jest tu:
http://www.schorn.ch/altair.html

Aby zacząć się bawić należy odpalić symulator altairz80 - ale uwaga, bo 
na Maca są dwa i jeden z nich się uruchamia w innym katalogu.

W symulatorze wykonuje się komendy montowania sprzętu, w wypadku CP/M2.2 wystarczy
	attach dsk cpm2.dsk
	boot dsk
Są też inne ciekawe dyskietki, np. tą z aplikacjami można sobie zamontować 
w drugim napędzie komendą
	attach dsk1 app.dsk
po czym w systemie można śmiało zrobić:
	B:
	b>dir
Są też dyskietki z WordStarem, dBasem II, Multiplanem, TurboPascalem - nic tylko szaleć
poznając te kultowe dzieła. Podmontować na C:, D: i szaleć, a są przykłady plików!

Ważne, że z systemu do emulatora wchodzi się poprzez Ctrl-E (nie wiem jak przekazać 
Ctrl-E do systemu i to jest problem w edytorach pełnoekranowych). Z emulatora do systemu
przechodzi się albo bootując system w określonego dysku, albo komendą G, która pewnie 
znaczy Go wg. ustawionego w emulatorze PC.
Na dyskietce CP/M są dwa fajne programy: W.COM i R.COM do przenoszenia plików 
pomiędzy systemem a systemem na którym stoi emulator.
Jeżeli to przerwanie poprzez Ctrl-E jest problemem (np. w używaniu WordStara) to
zmień to np. na Ctrl-] czyli 1d za pomocą komendy symulatora
		d wru 1d
za pomocą komendy
		e wru
możesz sprawdzić na jaki kod klawiatury reaguje symulator.


Komendy systemu CP/M
====================

	DIR - wiadomo, coś jak dir jak w DOS i ld jak UNIX
	TYPE - wypisuje plik na konsoli, bardzo to miłe, chyba to samo jest w DOSie
	ERA plik - kasuje plik
	REN plik-nowy=plik-stary - zmienia nazwę a to = może dziwić
	PIP plik-nowy=plik-stary - kopiuje, przy czym pliki mogą być na rożnych dyskach,
		np. PIP B:A.ASM=A.ASM skopiuje z domyślego napędu na napęd B:
	ASM - asembler, niestety procka 8080 i nie chce się przełączyć na Z-80
	M80 - doskonaly macroasembler Microsofta ale jak się go wywołuje?
	MC.SUB - na szczęście jest macro (SUB) do kompilacji i łączenia pod M80
	SUMBIT - program do uruchamiania makr (SUB) w systemie - coś jak BAT- file w DOS
	ED - edytor liniowy plików tekstowych
	MBASIC - BASIC Microsofta, wychodzi się poprzez komendę SYSTEM
	ELIZA.BAS - fajny program w BASICu, zrób: load "ELIZA.BAS" i run, wyjście Ctrl-C	
	DDT - odpluskwiacz, czyli debuger programów. Odlot!

Na tej głównej dyskietce są jeszcze fajne programy:
	WM - edytor pełnoekranowy
	ZAP - edytor dyskietek, pierwowzór DOSowego xTree i Norton Comandera
	WORM - kultowa gierka z wężem - chodzić cyferkami 2,4,6,7
	OTELLO - czyli gra w reversi
	

Edytor ED.COM - minimum informacji
==================================

struktura komendy to nK - gdzie
 n - jakaś liczba, najczęściej wierszy, czasem znaków
 K - komenda jednoliterowa
 
 Komendy, które opanowałem:
 	I - wchodzi w tryb dopisywania, a więc tym się tworzy. Koniec przez Ctrl-Z
 	nA - wczytuje z pliku do bufora edycji n-wierszy
 	nW - zapisuje z bufora na dysk, czyli do pliku n-wierszy
 	B - idzie na początek bufora
 	nT - wyświetla n wierszy od wiersza w którym się stoi
 	T - wyświetli wiersz na którym stoisz
 	nL - przesuwa się do przodu lub do tyłu o n-wierszy
 	n - jak L ale można to L pominąć
 	nC - przesuwa się o n-znaków w bieżącym wierszu (wiem! szok ale tak jest)
 	E - koniec z zapisem tego co się zmieniło
 	Q - inny koniec, porzuca bufor, może odtwarza plik z pliku BAK? nie wiem
 	
 	
DDT.COM - debuger programów, zobacz sobie w system!
===================================================
 
 	D - wyświetla w HEX
 	L - wyświetla w komendach asemblera i8080
 	komenda może mieć strukturę
 	D od jakiego adresu, do jakiego adresu - przy czym bez spacji i liczby w hex!
 	np d0,ff - wyświetla fajny kawałek systemu
 	A - można wstawiać do komórek komendy pisane w asemblerze 8080
 	S - można wypełniać komórki danymi, ale w HEX - powodzenia :-) kończy się .
 	G - można wskoczyć pod zadany adres - i pewnie to będzie koniec zabawy, chyba, 
 		że się opanuje breakpointy
 	F - wypełnia się obszar danymi
 	M - przesuwa się obszar w obszar
 	R - można też załadować jakiś plik, program ale aby potem go zapisać to SAVE 
 		w systemie opanować należy
 	X - wyświetla stan rejestrów procka jak się coś debaguje
 	XP - wyświetla i pozwala ustawić rejestr PC - inne rejestry podobnie
 	Ctrl-C - wyjście z DDT
 	
 	
Pełnoekranowy edytor WM 	
=======================

 - po pierwsze jest plik z pomocą, więc zacznij od
 	type wm.hlp
 - w edytorze ten plik jest dostępny pod Ctrl-J
 - edytor to coś jak stary vi - ma tryb ekranowy ale też liniowy jak w ED
 - do liniowego wchodzi się poprzez Esc
 - do ekranowego wraca komendą V
 - w liniowym działają ważne komendy: Q i E aby zakończyć
 - w ekranowym
 	Ctrl-A, S, D, F - chodzi w poziomie jak w WordStar i Turbo-Pascalu :-)
 	Ctrl-X,E,Z,W,R,C - w pionie 
 		uwaga na Ctrl-E - wchodzi w symulator więc nie używać, 
 		a jak się wejdzie to w symulatorze G, lub zmienić jak napisałem na początku
 	Ctrl-G - kasuje znak na którym się stoi
 	Ctrl-O - włącza tryb Insert	
 - ale ten edytor to pikuś - polecam podmontować na C: WordStara i na nim pracować	
 	
 	
 	
Minimum wiedzy o programowaniu pod BDOS i jego usługach
=======================================================
 
#1. Programy ładują się pod adres 100H i tam są przez system uruchamiane. Pewnie 
dlatego programy w asemblerze zaczyna się od dyrektywy
		ORG 100H

#2. Asembler ASM kompiluje do pliku HEX, a potem program LOAD zamienia go na COM. 
Dziś już nikt nie pojmie dlaczego tak, ale można sobie dla przyjemności zrobić
TYPE na pliku HEX i jest zabawnie. 
Zamiast prostego ASM można używać Microsoftowego M80 - ale to wyższa szkoła jazdy,
bo wtedy pod ORG 100H musi być tajemnicze ASEG a linkowaniu przez L80 nie wspominając.
Co ciekawego, ten sam styl narzędzi przeszedł na DOSa, a z niego na Windows, z asemblera
na najważniejsze kompilatory.

#3. Funkcje DOS-a wywołuje się pod adresem 5 - dziwne ale tak to jest. Może dlatego, że 
komendy RST w Z-80 gdzieś tam na początek wskazują. W rejestrze C podaje się numer 
funkcji DOSa np. funkcja 9 służy do wypisania string-zero wskazywanego w rejestrach DE 
na konsoli. O ile pamiętam to to wywołanie niszczy wszystkie rejestry, 
więc lepiej sobie zachować.


#4. Program w asemblerze jaki sobie napisałem w pliku hello.mac:

****
;
; Program Hello.Word napisany pod DOS'a systemu CP/M 2.2
; w chwili radosci, przez Wojtka
;
    .z80
	aseg
		
bdos  equ 5H
ce	equ 13
lf	equ 10

    org 100H
    jp start

; nie pamietam czy $ czy tez 0 konczy string
; wiec dam lepiej oba na wszelki wypadek

napis: db cr, lf, "napis Hello Word i juz", "$", 0

start: 
;	na poczatek nalezy sie przedstawic i cos napisac
;	napisze to po DOSowemu, za pomoca String$    
    ld de, napis
    ld c, 9
    call bdos

;	a teraz napisze cos po swojemu, 
;	za pomoca wlasne funkcji wypisujacej
	ld hl, napis2
	call pisznapis

;	no i koniec programu - hop do DOSa n
    jp 0


;
; procedura wypisywania String0
; argumenty:
;	HL - wskaznik do String0
;
pisznapis:
	push de
	push bc
	push af
piszn1:	ld e, (hl)
	xor a, a
	add a, e
	jp z, piszn2
	ld c, 2
	push hl
	call bdos
	pop hl
	inc hl
	jp piszn1
piszn2:	pop af
	pop bc
	pop de
	ret

napis2:	db cr, lf, "To jest drugi napis", 0

 	end
****
    
#5. Jak to skompilować? Jest porządny macroasembler Microsofta M80
a do niego jakiś linker i pewnie też biblioteki. Samą kompilację i łączenie
można zrobić takim prostym makrem zapisanym w pliku mcl.sub

****
; compile an assembler program
a:m80 $1,$1=$1/M
A:L80 $1,$1/N/E
ERA $1.REL
type $1.prn
****

a wiec komenda 
	submit mcl hello
skompiluje, zlinkuje, skasuje śmieci i wyświetli listing kompilacji z raportem
w ostatnich liniach.


Zabawa w TurboPascala
======================

W symulatorze podmontować dysk tp3.dsk i po odpaleniu turbo.com
można wczytać (jako Main) plik hello
Warto przeczytać pllik READ.ME aby przekompilować program:

program hello;
begin
 writeln('Hello World!')
end

Uwaga na edytor! Zgodny z WordStar ale wychodzi się przez Ctrl-K D 
a więc inaczej niż w WS gdzie jest Ctrl-K Q lub X
Edytor jest śliczny, bo wykorzystuje wiele możliwości terminala VT-100.
Ja widzę pogrubienie, rozjaśnienie (bloki Ctrl-K B, K, C, M), działają
strałki w Macu (pewnie w Windows też).**************************************************

Uff, już dość tej zabawy, bo mi się AirMac przegrzewa,
ale to była miła noc! Może sobie jeszcze do tego wrócę i jakieś
swoje stare programy w asemblerze skompiluje.

Moja przygoda z Z-80 wyglądała tak:
- na 18 urodziny przyjaciele kupili mi Intela 8080 wiec zacząłem
projektować i lutować komputer, coś jak Altair
- zaprojektowałem kartę VIDEO z TTLach. Miała wyświetlać 64 znaki w 32 wierszach
na telewizorze Junost. Nawet coś tam było widać ale jak to polutowałem to zobaczyłem
swój błąd - trudno się na tym pracowało.
- pamięć RAM, całe 2KB kupili mi znajomi z Niemczech za całą jedną pensję mojego ojca,
który jak na owe czasy zarabiał nieźle.
- pamięć ROM z generatorem znaków załatwiła jakoś koleżanka z Mery-Elzab. Znaki
nie były w ASCII tylko jakoś tak, nie było $ tylko znak rubla. No i litery - tylko duże!
- potem, już na studiach zobaczyłem ZX-81 i straciłem wiarę w moje dłubanie. Kumpel 
na swoim kompie miał już uruchomiony "monitor Chroboka" - czyli program, którym można 
było wpisywać w HEX w pamięć, a potem zrobić G czyli Go albo JMP. Probowaliśmy
wpisać w niego Basica przedrukowanego w czeskiej gazecie Radio.
- przepracowałem przy produkcji PF-126p w Tychach wakacje, mama dołożyła i kupiłem
sobie ZX-Spectrum. Szczytem programowania w asemblerze był własny Basic, 
oraz przerobienie ZX-Basica na system dyskowy jak już miałem własne FDD.
- potem kupiłem do tego napęd FDD na 180KB i uruchomiem na nim
własnego CP/M 2.2 rozwiązując wcześniej problem mapowania pamięci pod 4000H w jakiś
bank. Zabawa w sprzętowanie 8-bitowców była fajna, podłączenie dysków to był wyczyn
a jeszcze oprogramowanie tego.
- na tym moim CP/M raz ujrzałem nawet dBase II i nawet zacząłem się go uczyć, bo chwilę
później znalazłem stałą robotę, w której programowałem w Clipperze na IBM PC/XT
- potem kupiłem sobie swojego PC/XT bo na czymś należało zrobić dyplom i Spectrum
oraz 8-bitowcy zniknęły z mojego życia. Na PC napisałem z rozpędu co najmniej 3 duże
programy w assemblerze, ale assembler 8086 bardzo mi nie pasił, bo Z-80 nauczył
mnie ortogonalnośći.

						Gliwice, 29 grudnia 2012 roku, 
								Wojtek (w34) 
								wojtek@pp.org.pl

W załącznikach archiwum, a w nim są pliku emulatorów, oraz programów na CP/M, które można zassać i pobawić się tak jak ja się bawiłem. Emulatory dla DOC, Unix i OS, pliki z dyskietkami z różnymi wersjami systemu (CP/M 2.2, CP/M 3.0, CP/Net i inne), oraz kultowe programy dBase II, TurboPascal, WordStar, m80 i l80, oraz asm i debug zwany wtedy jeszcze ddt.


Kategorie: programowanie, informatyka, osobiste, _blog


Słowa kluczowe: cpm, cp/m, cp/m 2.2, turbopascal, dbase, altair, z-80, 8080


Pliki


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
16 września 2012 (niedziela), 23:28:28

Notka o iPhone 5 zapisana inaczej

nie wiedziałem, że pewne rzeczy można zapisać tak!

Przeczytałem o iPhonie 5, napaliłem się i mi się zachciało kupić go zaraz. Już zacząłem pisać list w tej sprawie, aby mi załatwili jak tylko się da. Już, zaraz, szybko, za chwilę premiera. Wszak podgrzewanie atmosfery od pół roku musiało zrobić swoje. Musiało mi odbić.

Już zacząłem pisać list a tu nagle przyszła refleksja. Po co mi to? Mam swojego 3GS, wszystko czego od niego oczekuję (a oczekuję wiele) w nim mam, działa sprawnie, lubię go, kilka rysek nie przeszkadza. Po co mam wydawać kupę kasy aby tak niewiele zmienić. Wygląd? No tak - nie będę mógł szpanować. Rozdzielczość aparatu? I tak zdjęcia są za duże na moje potrzeby. LTE? Przecież pasmo z 3G wystarcza mi do wszystkiego - łącznie z YouTubowaniem w lesie i szerowaniem netu na laptopa.

Po co mam nakręcać koniunkturę Amerykanom i Chińczykom. Po co mam wydawać tak cenne w kraju dewizy (wiem - to demagogia), spowalniać procesy inwestycyjne w firmie przez złe użycie kapitału, zwiększać emisję CO2, zaśmiecać planetę, przyspieszać niepotrzebny rozwój, sprawiać, że więcej ludzi będzie kontrolowanych przez swoje smartfony (bo mój 3GS pewnie tanio do kogoś trafi). Po co mam iść z z postępem, z prądem i co więcej ten prąd wzmacniać? Hołdować swojej próżności, wzbudzać u innych zazdrość i chciwość? Po co?

Mam 3GS-a i niech to będzie sygnał, że iPhona mam dłużej niż 2 lata! Mam i go lubię.


Kategorie: informatyka, programowanie, _blog, programowanie / css


Słowa kluczowe: html, css, css3, html5, iphone, iphone5


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
18 grudnia 2005 (niedziela), 01:17:17

3 kolumny bez table

 Oto metoda zrobienia 3 kolumn w treści bez użycia tabelek.

Tak to wygląda w źródle:

Nagłówek na górze na górze na górze na górze
<div style="float: left; width: 66%; background-color: #ddd;">
<div style="float: left; width: 50%; padding: 0.4em; background-color: #Fdd">
Kolumna jeden kolumna jeden kolumna jeden kolumna jeden kolumna jeden
kolumna jeden kolumna jeden
</div>
<div style="margin-left: 50%; padding: 0.4em; background-color: #dFd;">
Druga druga druga druga druga druga druga druga druga druga druga druga
druga druga
</div>
</div>
<div style="margin-left: 66%; padding: 0.4em; background-color: #ddF;">
Trzecia 3 trzecia 3 trzecia 3 trzecia 3 trzecia 3 trzecia 3 trzecia 3
trzecia 3 trzecia 3 trzecia 3 trzecia 3 trzecia 3 trzecia 3 trzecia 3
</div>
<br style="clear: both" />
Stopka stopka stopka stopka stopka stopka
</div>

A taki jest efekt:

Nagłówek na górze na górze na górze na górze
Kolumna jeden kolumna jeden kolumna jeden kolumna jeden kolumna jeden kolumna jeden kolumna jeden
Druga druga druga druga druga druga druga druga druga druga druga druga druga druga
Trzecia 3 trzecia 3 trzecia 3 trzecia 3 trzecia 3 trzecia 3 trzecia 3 trzecia 3 trzecia 3 trzecia 3 trzecia 3 trzecia 3 trzecia 3 trzecia 3

Stopka stopka stopka stopka stopka stopka

Wersja #2

Nagłówek nagłówek nagłówek nagłówek nagłówek

trójka 3 trójka 3 trójka 3 trójka 3 trójka 3 trójka 3 trójka 3 trójka 3 trójka 3 trójka 3 trójka 3 trójka 3

Kolumna pierwsza Kolumna pierwsza Kolumna pierwsza Kolumna pierwsza Kolumna pierwsza Kolumna pierwsza

Druga Druga Druga Druga Druga Druga Druga Druga Druga Druga Druga Druga Druga Druga Druga Druga Druga


stopka stopka stopka stopka stopka stopka stopka stopka stopka stopka

Kategorie: Informatyka, _blog, programowanie/html, programowanie/css, programowanie


Słowa kluczowe: html, div, css


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
30 grudnia 2004 (czwartek), 15:56:56

Liczba pi

 1. Liczba Π (π) to bardzo ładna liczba, choć używając fontu Verdana nie od razu to widać. W Times wygląda ona tak Π (π) a przez co bardziej uwidocznione jest piękno jej zaokrągleń.
 2. Kalkulator firmy Microsoft będący elementem Windows 2000 powiedział, że

  2 arc cos 0 = 3,1415926535897932384626433832795

  Nieźle, ale czy można mu wierzyć, skoro wykryto w nim poważne błędy przy prostym dzieleniu.

 3. Programować każdy może, więc zaintrygowany pięknem π postanowiłem sobie wyliczyć ile to ta liczba w zasadzie ma. W pamięci plątało się jakiś wzór na szereg skończony co to do π miał być zbieżny ale pamięć jest zawodna więc w materiałach źródłowych odnalazłem wzór Wallisa po czym zaimplementowałem go w Exel-a. Wyszło tragicznie, bo Exel kończy się na 65536 wierszach (65536 to też ładna liczba, zwłaszcza dla takich jak ja, ludzi 16-bitowych) a w 65 tysiącach przybliżeń liczba π wypada blado (można powiedzieć, że jest za okrągła). W każdym razie od góry miałem 3.18 a od dołu 3.09 więc...
 4. Skoro nie Exel to Word (kurcze, ale wyrafinowanych narzędzi programistycznych używam). Zapisałem takie oto makro w VBA
  Sub wzor_wallisa()
    Dim n As Long
    Dim p As Boolean
    Dim pi As Double
    Dim np As Long
    Dim nn As Long
    n = 1 : p = True : np = 2 : nn = 1
    pi = 2
    While n < 100000
       n = n + 1
       pi = pi * np / nn
       If p Then nn = nn + 2    ' krok parzysty
       If Not p Then np = np + 2  ' nieparzysty
       p = Not p
       Debug.Print n, pi
    Wend
  End Sub

  i już wiem, że iteracja #99999 daje przybliżenie od dołu 3,14157694550873 a iteracja #100000 przybliża od góry 3,14160836159235. Słabo! Z ciekawości podnoszę poprzeczkę do miliona iteracji i niech sobie mój noterek policzy.

  No i policzył. Milionowa iteracja to 3,14159422438652 czyli błąd jest już na 6 pozycji. Cieniarstwo! Może napisze ten program jakoś inaczej, w innym języku, bez użycia arytmetyki rzeczywistej (double) i szybciej dojdę do jakiegoś wyniku jaki inni mieli w XVII w. bez komputerów.

 5. Lepsze przybliżenie

  3,1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510 5820974944 592307816...

 6. Przemyślenie

  Czasem wydaje mi się, że żyjemy w epoce, w której wszystko już co można było wymyślić wymyślono. Kiedyś to się męczyli, liczyli π, odkrywali zasady dynamiki i prawa Maxwella a teraz? Czego się nie tknąć to wymyślone, zbadane, opisany, zastosowane a jeżeli chciałoby się poszukać czegoś nowego to jest to tak wyspecjalizowane, tajemne, że praktycznie graniczy gdzieś z magią.

 7. Ciekawe linki

  W zasadzie wystarczy jeden: http://pl.wikipedia.org/wiki/Liczba_pi bo od niego można iść dalej w ciekawe miejsca.

 8. Dopisek (31 grudnia 2017)

  Przepisałem sobie to w C aby uruchomić na jakimś on-linowym kompilatorze:

  int main() {
    double pi;
    long int n;
    int p;
    unsigned long int np, nn;
    n = 1 ; p = 1;
    np = 2; nn = 1;
    pi = 2;
    while (n < 10000) {
       n = n + 1;
       pi = pi * np / nn;
       
       if (p) 
        nn = nn + 2; // krok parzysty
       if (!p) 
        np = np + 2; // nieparzysty
       
       p = !p;
       printf ("\n%8d %f", n, pi);
    }
    return 0;
  }

  Ale coś mi nie poszło. Efekt dla 1000 kroków to 3.143164. Nie znam się na C. Już się nie znam.

  A kompilator jest tu: http://www.compileonline.com/compile_c_online.php

Kategorie: informatyka, _blog, programowanie / c, programowanie /vba, programowanie


Słowa kluczowe: liczba PI, matematyka, VBA, informatyka, wzór Wallisa


Komentarze: (8)

margaux, January 8, 2005 22:40 Skomentuj komentarz


Bardziej od liczby "PI" interesuje mnie liczba "FI". Jeśli posiadasz materiały na ten temat-jestem zainteresowana.

Plusia, October 30, 2006 20:43 Skomentuj komentarz


Jak chcesz informacje na temat liczby Fi to przeczytaj sobie Kod Leonarda daVinci :D Dokładnie strony 121-128 :D Przypominam, że liczba Fi wynosi 1,618 i jest równa m.in. ilorazowi liczby pszczół płci żeńskiej i pszczół płci męskiej (tzw trutni) w jakimkolwiek ulu na świecie ;)

anonim, October 31, 2006 09:16 Skomentuj komentarz


najważniejsze to sięgnąć po wiarygodne źródła :-)

marekm, January 4, 2005 22:35 Skomentuj komentarz


najwieksze przyblizenie uzyskałem przy pomocy tego algorytmu z ciągiem ale stosowałem arytemetykę typu "własna procedura obliczania w słupkach liczb zapisanych jako ciąg cyfr w pliku tekstowym". Sposob był niezly ale miałem wtedy tylko 21MB dysku twardego a poza systemem i pascalem musiały sie tam mieścić jeszcze trzy pliki z ciągami cyfr. Teraz mam trochę więcej miejsc na dysku więc może napiszę ten progam jeszcze raz...

pepegi, January 3, 2005 11:47 Skomentuj komentarz


ech. albo machina latające wymyślać, albo jako pierwszy przekroczyć na kołach 100 km/h...
szewo> chyba e^Pi, nie?

anonim, December 31, 2004 09:08 Skomentuj komentarz


pi ect są mi obce jak działania na Area 51 :P
a wpisuje się, bo
chciałabym życzyć Ci wszystkiego dobrego w Nowym Roku :)

krisper, December 31, 2004 00:02 Skomentuj komentarz


było im łatwiej? powiedz to Kopernikowi :-) odnośnie liczenia na piechotkę, to te wszystkie logarytmy, całki, różniczki nie wymyślono po to by gnębić biednych studentów na pierwszym roku, ale po to by łatwiej liczyc takie dziwne rzeczy. a szkoda, że np. na początku nauki o logarytmach nie mówi się ludziom, do czego to kiedyś było potrzebne, albo, że całkowanie to takie po troszę przewidywanie przyszłości. a wracając do tematu "czy im było łatwiej". mieli tak samo przechlapane jak my, tylko inaczej.

szewo.blox.pl, December 30, 2004 20:57 Skomentuj komentarz


Zagadki dwie:

1. Co jest większe: e^Pi czy Pi^e (bez kalkulatora, proszę, bo to proste).

2. Na który miejscu w rozwinięciu liczby Pi zaczyna się ciąg 111 zer.
Skomentuj notkę
21 grudnia 2002 (sobota), 11:11:11

Krzywe Hilberta

Pewien grudnowie nocy 2002 roku zachciało mi się przypomnieć rekurencję i krzywe Hilberta ładnie namalować. Ale był problem. Na komputerze domowym nie miałem żadnego kompilatora, żadnego języka który grafikę potrafiłby malować. Napewno? Był Word a w nim VBA, który szybko opanowałem. I powstało takie coś.

Kilka lat później wyksportowałem to Wordem do HTMLa, czyli zrobił się jakiś GIF, ale też kod, którego dziś pewnie żadna przeglądarka nie ruszy. Ale zachowuję ku pamięci. 

Rem
Rem Krzywe Hilberta wg. algorytmu Niklausa Wirth'a
Rem zawartego w książce "Algorytmy + struktury danych = programy"
Rem w chwili radości (21 grudnia 2002) z Pascala na VBA przetłumaczył Wojtek34
Rem

Dim XX, YY As Double
Dim x, y As Double
Dim h As Double
Dim grubość As Double

Sub Hilbert()
N = 5: h0 = 600

InicjujPisanie
i = 0: h = h0: x0 = h / 2: y0 = x0
Do
i = i + 1: h = h / 2
x0 = x0 + h / 2: y0 = y0 + h / 2
x = x0: y = y0: UstawPióro 4 / i
A (i)
Loop Until i = N

End Sub

Private Sub InicjujPisanie()
Selection.WholeStory
Selection.Delete Unit:=wdCharacter, Count:=1 ' kasuj też wszystko z dokumentu !
x = 0: y = 0
End Sub

Private Sub UstawPióro(grubość1)
XX = x: YY = y
grubość = grubość1
End Sub

Private Sub Kreśl()
ActiveDocument.Shapes.AddLine(XX, YY, x, y).Select
Selection.ShapeRange.Line.Weight = grubość
Selection.EndKey ' to służy temu, aby na ekranie pojawiło się to co się namalowało
XX = x: YY = y
End Sub

Private Sub A(i As Integer)
If i > o Then
D i - 1: x = x - h: Kreśl
A i - 1: y = y - h: Kreśl
A i - 1: x = x + h: Kreśl
B i - 1
End If
End Sub

Private Sub B(i As Integer)
If i > o Then
C i - 1: y = y + h: Kreśl
B i - 1: x = x + h: Kreśl
B i - 1: y = y - h: Kreśl
A i - 1
End If
End Sub

Private Sub C(i As Integer)
If i > o Then
B i - 1: x = x + h: Kreśl
C i - 1: y = y + h: Kreśl
C i - 1: x = x - h: Kreśl
D i - 1
End If
End Sub

Private Sub D(i As Integer)
If i > o Then
A i - 1: y = y - h: Kreśl
D i - 1: x = x - h: Kreśl
D i - 1: y = y + h: Kreśl
C i - 1
End If
End Sub

 

A oto efekt działania tego kodu na kartce A4 w Wordzie.

image001


Kategorie: programowanie, _blog, programowanie / vba, programowanie / html


Słowa kluczowe: krzywe hilberta, vba, rekurencja


Pliki


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.