Kategoria: historia / izrael


19 listopada 2021 (piątek), 13:56:56

Targumy o Nimrodzie - skany i materiał do opracowania

Zachowuję (wiosna 2021) bo może się przydać do opracowania tematu.   A o ziemi Nimroda jest jeszcze tu: Mic 5:6: "Ci ogołocą ziemię Asyrii mieczem i ziemię Nimroda na jej granicach. W ten sposó...


27 stycznia 2021 (środa), 11:31:31

Nie tylko w interesie własnym, lecz całego społeczeństwa.

Zachowam sobie jeden artykuł z niemieckiej gadzinówki dla Polaków. Zachowam, aby móc zastanawiać się czy czasem nie mamy jakiejś powtórki: – Tyfus plamisty, tę groźną chorobę, pociągającą wielkie i...


10 sierpnia 2018 (piątek), 09:40:40

Biblia oraz Józef Flawiusz o Nimrodzie

O Nimrodzie: Rdz 10:8-11 BT: BT(8) Kusz zaś zrodził Nimroda, który był pierwszym mocarzem na ziemi. (9) Był on też najsławniejszym na ziemi myśliwym. Stąd powstało przysłowie: Dzielny jak Nimrod, ...


28 grudnia 2017 (czwartek), 22:47:47

Próby odbudowy świątyni - wg. ks. Chrostowskiego

Wykład dostępny jest tu: https://www.youtube.com/watch?v=c_0dUm86lv0 https://www.youtube.com/watch?v=fHegQqrmRXc&list=PL0424FDD3596C1ACE Notatki z wykładu: 132 za Bar Korby - wznowiono kul...


9 listopada 2017 (czwartek), 23:27:27

Polityka realna Watykanu

Nie wiedziałem, ze papież Paweł 6 spotykał się w Tel Megiddo (Armagedon) z szefami Izraela w 1964 roku. Państwo Izrael nie miało wtedy nawiązanych stosunków dyplomatycznych a relacje można było opisać...


9 listopada 2017 (czwartek), 17:48:48

Wojny bliskowschodnie - przypomnienie sobie

Siedząc na balkonie, w Jerozolimie przypominam sobie: 1948 - Wojna o niepodległość. 1957 - Kampania Synajska, czyli Izrael bierze udział w awanturze Anglików i Francuzów. 1967 - Wojtna 6-dniowa, ...


Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.