Notki z roku 2021 i miesiaca numer 7


1 lipca 2021 (czwartek), 05:36:36

Jak trudno pisać coś o Bogu

Gdy napiszę coś o Bogu, Stworzycieli nieba i ziemi to w umyśle odbiorcy od razu pojawia się kościół, ze swoimi religijnym i ceremonialnym brudem, wciskane na siłę głupie uproszczenia i dogmaty, wypasieni i sprośni kapłani żyjący w symbiozie z okłamującymi i zniewalającymi nas politykami.

Szkoda, że tak trudno pisać coś o Bogu, który jest dobry, który daje życie, a do tego jest miłością, ... więc trudno pisać w języku zniszczonym przez religie.


Kategorie: _blog / myśli, _blog


Słowa kluczowe: o bogu, religia


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
1 lipca 2021 (czwartek), 09:52:52

Obserwacja świata a oświecenie

Czyjaś obserwacja:

Żyjemy w świecie, w którym homoseksualiści pouczają nas o moralności, transwestyci pouczają nas o ludzkiej biologii, mordercy dzieci pouczają nas o prawach człowieka, a socjaliści pouczają nas o gospodarce.

Czy to efekt oświecenia? Możliwe - wszak oświecenie to punkt w historii świata, w którym świadomie odchodzi się od wyjaśniania świata jako stworzonego przez Boga. I tak oświecenie stało się początkiem zaciemnienia, które dziś staje się już bardzo widoczne.


Kategorie: obserwartor, _blog


Słowa kluczowe: oświecenie, grzech


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
1 lipca 2021 (czwartek), 10:28:28

Jedwabne - okazja aby pomyśleć nad swoją głupotą

O zbrodni w Jedwabnem.

Ciekawe ilu moich znajomych, którzy zachwycali się rewelacjami prof. Grosa dziś, przy okazji 80 rocznicy zaduma się nad własną głuptą i zdolnością do dawania się manipulować Gazecie Wyborczej i takim pacynką jak prezydenci Komorowski i Kwaśniewski.

Zaduma nad własną głupotą - to słabo mi wychodzi i niestety, nie jestem jedyny, który ma z tym problem.
Jest okazja przemyśleć. 80-lat po niemieckiej zbrodni w Jedwabnem i mniej ważna jest zbrodnia, bo dziś ważne jest nasze myślenie, myślenie o Polsce i

Polakach. I o relacjach z innymi narodami też.


Kategorie: _blog, polska-izrael


Słowa kluczowe: jedwabne


Pliki


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
2 lipca 2021 (piątek), 17:10:10

Mądrze i odpowiedzialnie

Ludzie starają się postępować mądrze i odpowiedzialnie. Jedni w trosce o zdrowie swoje i swoich bliskich przystąpili do globalnego programu szczepień, inni w trosce o zdrowie swoje i swoich bliskich do globalnego eksperymentu nie przystąpili.
Jedni i drudzy, aby mieć minimum komfortu trwania w swojej decyzji za nieodpowiedzialnych uważają tych drugich, dając temu wyraz w niemiłych wypowiedziach.
Ale nam się ludzkość podzieliła.

Dopisek: AKB na fejsie:
Jest tylko jedna różnica, taka mianowicie, że tylko jedni domagają się żeby tak samo uszczęśliwić tych drugich, najlepiej przymusowo.

Kategorie: _blog, pandemia


Słowa kluczowe: odpowiedzialność, szczepienia


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
5 lipca 2021 (poniedziałek), 09:40:40

Subiektywny spis carów Rosji

Wynotowuje tyle, bo tyle potrzebuję.

 

  Na tronie Imię  
       
       
  1252–1263 Aleksander Newski
 •  ponoć wklupał Krzyżakom na jeziorze Newskim
       
       
  1547–1584 Iwan IV Groźny
 •  ponoć twardy facet
 • czasy reformacji na zachodzie
       
  1598–1605 Borys Godunow  
       
  1607–1610 Dymitr Samozwaniec II
 • pretendent 
  1610–1613 car tytularny do 1634 Władysław Waza –
 • mogło być ale nie zadziałało
  1611–1612 Dymitr Samozwaniec III
 • pretendent…. ale coś nie zadziałała
       
  1613–1645 Michał I Fiodorowicz  
       
  (1689) 1721–1725 Piotr I Wielki
 • wielki bo wielki
 • przyjmuje tytuł cesarza (imperatora)
       
   1762 Piotr III Fiodorowicz  Pierwszy z Romanowów
  1762–1796  Katarzyna II Wielka 
 • Niemka?
 • coś ze Stanisławem Augustem Poniatowskim
 • coś z konstytucją 3-maja
 • rozbory….
  1796–1801  Paweł I Piotrowicz  
  1801–1825 Aleksander I Pawłowicz
 • wojował z Napoleonem
       
  1825–1855 Mikołaj I Pawłowicz
 • powstanie listopadowe
 • W Polsce coś wtedy robił jego brat, Wielki książę Konstanty
  1855–1881 Aleksander II
 • powstanie styczniowe
  1881–1894 Aleksander III  
…... 1894–1917 Mikołaj II Aleksandrowicz
 • Musiał nieco przerobić: rewolucja 1905, wojna z innymi cesarzami, no i rewolucja 1917 a nawet dwie rewolucje.
 • abdykował 1 marca 1917

Kategorie: _blog, historia / notatka, historia


Słowa kluczowe: car, rosja


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
7 lipca 2021 (środa), 20:15:15

Zamiast lekarstwa szczepionka

Dziwne, że na chorobę, zamiast lekarstwa szuka się szczepionki.

Można wyjaśnić to tym, że lekarstwo podaje się (a więc i sprzedaje) chorym, a chorują niektórzy zaś szczepi się wszystkich, a więc szczepionek kupuje się więcej.

Ale nie kupuję tego wyjaśnienia, mimo iż proste i łatwo wyjaśnić je chciwością, chęcią zysku, biznesem.

Nie kupuję bo wydaje mi się, iż ważniejsza jest zmiana zachowań społecznych i zmiany polityczne.

Faktem jest, że Komisja Europejska zakupiła od PH 2,5mld dawek, czyli dla każdego Europejczyka jeszcze 5 dawek, 5 serii. Mało kto o tym wie, mało kto przyjmuje tą wiedzę do wiadomości a przecież ten fakt pokazuje, że chodzi o zmiany zachowań, zmiamy polityczne, o zmiany ekonomiczne, które są nieodwracalne...

No i jeszcze coś - polaryzacja. Polaryzacja na tych, co są z systemem, i tych co się na te zmiany nie godzą. Jedni wierzą ludziom, co na czele systemu stoją, inni im nie wierzą. Ale żyć będą Ci co uwierzą Bogu.

Tyle przemyśleń spisanych przed snem. Bardzo niepoukładane dziś te moje myśli, ale zmęczony jestem.


Kategorie: _blog, polityka / obserwator, pandemia


Słowa kluczowe: szczepionka, pandemia


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
9 lipca 2021 (piątek), 18:05:05

Art. 143. k.c.

Zawsze lubiłem art. 143. k.c. który mówił, że "w granicach określonych przez społeczno-gospodarcze przeznaczenie gruntu własność gruntu rozciąga się na przestrzeń nad i pod jego powierzchnią".

Tak brzmi to w k.c. z 1964 roku ale dziś widzę, że dopisali iż przepis ten nie uchybia przepisom regulującym prawa do wód. Zawsze też nie uchybiał prawu górniczemu i lotniczemu, a teraz jeszcze jasno dopisali o wodach, wszak "wody płynące stanowia właność Skarbu Państwa".


Kategorie: _blog


Słowa kluczowe: własność gruntu


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
10 lipca 2021 (sobota), 08:49:49

Zadowolenie, szczęście, błogosławieństwo

Właśnie ćwiczę 3 słowa:
- Zadowolenie - zrealizowanie zamiaru.
- Szczęście - realizacja zamiarów.
- Błogosławieństwo (stare, rzadko używane więc trudne słowo) - realizacja zamiarów gdy uzgodni się je z powołaniem powołującego.

Wie, wiem, wiem - problem jest z tym Powołującym ale jak się na początku przyjmie, że na "początki Pan Bóg stworzył niebo i ziemię" jest łatwiej. Łatwiej, bo z Bogiem można pogadać.

Aki - thx. W koncu to napisałem a czekało 2 tygodnie. Czekało jako fotka w zeszycie.

 


Dopisek z października 2021:

- Błogosławieństwo to stare, rzadko używane więc trudne słowo. Ja określam je tak:

Błogosławieństwo - stan emocjonalny w którym realizuje się swoje zamiary ale takie zamiary, które wcześniej uzgodniło się z Panem Bogiem, czyli de facto są to Jego plany i zamiary.

Błogosławieństwo jest czymś innym niż szczęście bo szczęście....

Szczęście - stan emocjonalny w którym realizuje się swoje zamiary.

 


Kategorie: _blog, filozofia, zabawa w słowa, fiki, fikisłowa


Słowa kluczowe: szczeście, błogosławieństwo, zadowolenie


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
11 lipca 2021 (niedziela), 12:24:24

Studium 2P - notka do pracy z tekstem

Robimy na to IPP KTW w czerwcu i lipcu 2021. Potem robimy studium LIstu Judy.

 

 Treść wg TPNP komenatrze i uwagi 
(2p1:1) Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy z nami otrzymali równie cenną wiarę przez sprawiedliwość Boga naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa.  
(2) Łaska i pokój niech się wam rozmnoży przez dogłębne poznanie Boga i Jezusa, Pana naszego.  
(3) Gdyż boska Jego moc darowała nam wszystko, co potrzebne do życia i pobożności przez dogłębne poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, (4) Przez które zostały nam dane największe i drogocenne obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, jako ci, którzy uciekli od zepsucia, które na tym świecie jest przez pożądliwość.  
(5) I dlatego przykładając wszelkie staranie,   
zaopatrzcie przez waszą wiarę cnotę, a przez cnotę poznanie, (6) A przez poznanie opanowanie, a przez opanowanie wytrwałość, a przez wytrwałość pobożność,(7) A przez pobożność miłość braterską, a przez miłość braterską miłość. 

Lista w tej drabinie:

 • przez wiarę - 4102 πιστει pistei
 • cnota - 703 αρετη aretē
 • poznanie - 1108 γνωσιν gnōsin
 • opanowanie, wstrzemięźliwość - 1466 εγκρατεια egkrateia
 • wytrwałość - 5281 υπομονην hypomonēn
 • pobożność - 2150 ευσεβεια eusebeia
 • miłość braterską - 5360 φιλαδελφια filadelfia
 • miłość - 26 αγαπη agapē
(8) One bowiem, istniejąc i pomnażając się w was, nie pozostawią was bezczynnymi ani bezowocnymi w dogłębnym poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Owocność i bezowocność.

Wniosek: posiadanie tych cnót zabezpieczenia przez bezczynnością i bezowocnością w naszym poznawaniu Pana Jezusa.

(9) Kto bowiem ich nie posiada, ten jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że otrzymał oczyszczenie ze swoich dawnych grzechów.  
   
 (10) Dlatego, bracia, tym bardziej starajcie się gorliwie uczynić pewnym swoje powołanie i wybranie; to bowiem czyniąc, z pewnością nigdy się nie potkniecie. (11) W ten sposób bowiem obficie będzie wam zapewnione wejście do wiecznego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.  
(12) Dlatego nie zaniedbam ciągle przypominać wam o tych sprawach, chociaż to wiecie i jesteście utwierdzeni w obecnej prawdzie.  
 (13) Uważam więc za słuszne, pobudzać was przez przypominanie, póki jestem w tym namiocie, (14) Wiedząc, że rychłe jest zwinięcie mojego namiotu, tak jak mi to Pan nasz Jezus Chrystus oznajmił. pobudzanie przez przypominanie
(15) Dołożę natomiast starań, abyście i po moim odejściu zawsze o tych sprawach pamiętali.  Piotr zadba o to abyśmy pamiętali - pewnie o to aby były PISMA
(16) Gdyż daliśmy wam poznać moc i przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, nie jako ci, którzy poszli za sprytnie wymyślonymi baśniami, lecz jako ci, którzy stali się naocznymi świadkami Jego wielkości. (17) Otrzymał On bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy do Niego ze wspaniałej chwały głos ten został skierowany: To jest mój umiłowany Syn, w którym znalazłem upodobanie. (18) Głos ten skierowany z nieba słyszeliśmy my, będąc z Nim na świętej górze. (19) Tym pewniejsze mamy słowo prorockie, na które zwracając uwagę, dobrze czynicie, jako na lampę świecącą w ciemnym miejscu, dopóki nie zaświta dzień i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach,

 Bo Piotr jest ...

 • nauczanym świadkiem wolności Pana gdy otrzymał od Ojca cześć i chwałę
 • znał proroctwa 

!!!

Ale uwaga: będą zwodziciele! skoro będą sprytnie wymyślone baśnie.

 

 

(20) To przede wszystkim wiedząc, że żadne proroctwo Pisma nie pochodzi z własnego wykładu. (21) Albowiem proroctwo nie było niegdyś przyniesione z woli człowieka, ale mówili je niesieni przez Ducha Świętego, święci Boży ludzie.  
   
2P 2:1nn TPNT
" (1) A byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzą po kryjomu zgubne rozłamy, a wypierając się Władcy, który ich kupił, sprowadzają na siebie samych szybką zgubę. (2) Wielu podąży za ich zatraceniem i to przez nich droga prawdy stanie się powodem bluźnierstwa. (3) I z chciwości wykorzystają was fałszywymi słowami; ci, wobec których sąd od dawna nie zwleka, a zguba ich nie drzemie. (4) Skoro bowiem Bóg aniołów, gdy zgrzeszyli, nie oszczędził, ale w więzach ciemności strącił ich do Tartaru. Wydał ich jako zachowanych na sąd. (5) I nie oszczędził też starożytnego świata, ale Noego, jako ósmego zwiastuna sprawiedliwości, zachował, sprowadzając potop na świat bezbożnych, (6) A miasta Sodomy i Gomorę spopielił i potępił przez zagładę, stawiając je jako przykład tego, co ma nastąpić dla czyniących bezbożność, (7) Lecz wyrwał sprawiedliwego Lota, udręczonego rozpustnym postępowaniem nieprawych, (8) Albowiem sprawiedliwy ten, mieszkając między nimi, widząc i słysząc ich nieprawe czyny, codziennie zadręczał swoją sprawiedliwą duszę. (9) Umie Pan pobożnych wyrywać z próby, a poskromionych niesprawiedliwych zachowywać na dzień sądu, (10) A szczególnie tych, którzy w żądzy zepsucia idą za ciałem, pogardzają Panowaniom; zuchwali i zarozumiali, nie drżą gdy bluźnią Chwałom, (11)Podczas gdy aniołowie, będąc większymi siłą i mocą, nie wnoszą przeciwko nim przed Panem bluźnierczego sądu. (12) Ci jednak, jak nierozumne zwierzęta, które zgodnie z naturą są zrodzone na schwytanie i zabicie, bluźnią temu, czego nie rozumieją, toteż zginą w swojej zagładzie, (13) Odbiorą zapłatę niesprawiedliwości. Albowiem za rozkosz uważają rozpustę za dnia, a brud i hańba w ich oszustwach jest im rozkoszą, gdy wspólnie ucztują z wami; (14) Oczy mają pełne cudzołóstwa i nienasycone w grzechu, nęcą dusze nieumocnione, mając serce wyćwiczone w chciwości, dzieci przekleństwa; (15) Opuszczając prostą drogę, zbłądzili, podążając drogą Balaama, syna Bosora, który umiłował zapłatę niesprawiedliwości, (16) Został więc skarcony za własne przekroczenie prawa; nieme juczne zwierzę, przemawiając ludzkim głosem, powstrzymało szaleństwo proroka. (17) Ci są źródłami bez wody, chmurami pędzonymi przez nawałnicę; dla nich zachowany jest mrok ciemności na wieki. (18) Wypowiadają bowiem przesadne i czcze słowa, nęcąc przez pożądliwość ciała i rozpustę tych, którzy prawdziwie uciekli od żyjących w błędzie; (19) Obiecując im wolność, sami są niewolnikami zepsucia. Bowiem przez kogo ktoś jest pokonany, przez tego też jest zniewolony. (20) Jeżeli bowiem uciekli od brudów tego świata przez pełniejsze poznanie Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, ponownie przez nie zostali uwikłani i są pokonani, to dla nich to, co ostatnie, stało się gorsze od tego, co pierwsze. (21) Albowiem lepiej byłoby dla nich nie poznać pełniej drogi sprawiedliwości, niż gdy poznając ją pełniej, odwrócić się od przekazanego im świętego przykazania. (22) A zdarzyło się im to zgodnie z treścią prawdziwego przysłowia: Wraca pies do swoich wymiocin, a świnia, która umyła się do tarzania się w błocie."
 
   
   
(3:1) Ten list jest już drugim moim listem do was, umiłowani, w nich przez przypominanie pobudzam waszą czystą myśl, (2) Aby przypomnieć słowa zapowiedziane przez świętych proroków i to przykazanie Pana i Zbawiciela dane przez naszych apostołów.

Co robi Piotr: pobudzanie przez przypominanie

Co przypomina: Słowo zapowiedziane przez proroków i przykazania Pana dane przez apostołów.

(3) To najpierw wiedząc, że w dni ostateczne przyjdą szydercy, chodzący według swoich własnych pożądliwości, (4) I mówiący: Gdzie jest obietnica Jego przyjścia? Od kiedy bowiem ojcowie zasnęli, wszystko tak trwa od początku stworzenia.  
(5) Nie zauważają bowiem, sami tego pragnąc, że niebiosa były od dawna i ziemia, która z wody i pośród wody razem zaistniała przez Słowo Boże, (6) Z powodu których ówczesny świat, zatopiony wodą, zginął.  
(7) Teraz jednak przez to samo Słowo, niebiosa i ziemia są zachowane dla ognia i strzeżone na dzień sądu i zguby ludzi bezbożnych.  
(8) A to jedno niech nie uchodzi waszej uwadze, umiłowani, że jeden dzień przed Panem jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień.  
(9) Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, jak niektórzy uważają, że zwleka, ale jest cierpliwy wobec nas, bo nie chce, aby ktoś zginął, ale aby wszyscy doszli do upamiętania.  
(10) A dzień Pana przyjdzie jak złodziej w nocy; w którym to niebiosa z trzaskiem przeminą, a podstawy tego świata, które teraz są zapalane, zostaną stopione, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. #złodziej w nocy
(11) Skoro więc wszystkie one (dzieła ludzkie) mają ulec stopieniu; jakimi wy powinniście być w świętym postępowaniu i w pobożności, (12) Wy, którzy oczekujecie i ponaglacie się na przyjście dnia Bożego, z powodu którego niebiosa, które są rozżarzane zostaną rozwiązane i podstawy tego świata stopnieją?  
(13) Lecz my, zgodnie z Jego obietnicą, oczekujemy nowych niebios i nowej ziemi, w których prawdziwie zadomowiła się sprawiedliwość.  
(14) Dlatego, umiłowani, tego oczekując, starajcie się, abyście zostali znalezieni przez Niego bez skazy i bez nagany, w pokoju.  
(15) Cierpliwość Pana naszego uważajcie za zbawienie, tak jak i umiłowany brat nasz Paweł, według danej mu mądrości wam pisał, (16) Jak i we wszystkich swoich listach, gdzie o tym w nich mówi; są w nich pewne rzeczy trudne do zrozumienia, które nienauczeni i nieutwierdzeni przekręcają, jak i pozostałe Pisma, na swoją własną zgubę.

Fakty podane przez Piotra o pismach Pawła:

  • Paweł pisał do kościołów listy
  • Pawel pisał wg danej mu mądrosci
  • W listach Pawła są pewne rzeczy trudne do zrozumienia ...
  • te trudne miejsca nienauczeni i nieuwierzeni przekręcają na swoją zgubę
  • nienauczeni i nieuwierzeni przekręcają też pozostałe Pisma.
(17) Wy więc, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, strzeżcie się, abyście wyprowadzeni na manowce błędem nieprawych, nie wypadli z własnego mocnego stanowiska; (18) Ale wzrastajcie w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa.  

Jemu chwała i teraz, i do dnia wieczności. Amen.

 

 

 

 


Kategorie: _blog, biblia / studium


Słowa kluczowe: 2p


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
15 lipca 2021 (czwartek), 14:39:39

Halt

Hali można z angielska rozpisać tak:

 • Hungry - głodny
 • Angry - zezłoszczony....
 • Lonely - samotny
 • Tired - zmęczony

 


Kategorie: _blog


Słowa kluczowe: halt, akronim, zmęczenie


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
15 lipca 2021 (czwartek), 14:50:50

Nauka SQL - notatki

Wyszukanie po podobnych - operator LIKE

LIKE (string w którym szukam, string szukany)

w szukanym można dać % co jest tożsame z gwiazdką w greep

czyli np. 

WHERE `exhibit`.`tag_list` LIKE '%inetmeeting 2022%'

Sumowanko

 • funkcja SUM - ale nie wiem jak działa, bo to jest mało logiczne jeżeli się jej używa w Select
 • funkcja FORMAT (liczba, liczba miejsc po przecinku) - formatuje do stanradu amerykańskiego, ale jest jakaś lepsza tylko nie pamiętam

Co zrobiłem w baza.fib

SELECT
FORMAT (SUM(`purchase_price`) / 100, 2) AS `wartosc_nabycia`,
FORMAT (SUM(`value`) / 100, 2) AS `wartosc`
FROM
exhibit
WHERE
1

i 15 lipca 2021 wyszło

CALL `Suma_wartosci`();
Wynik wykonanych procedur `Suma_wartosci`
wartosc_nabycia wartosc
93,915.00 106,655.00

Kategorie: _blog, notatki, programowanie, programowanie / sql


Słowa kluczowe: sql, sumowanie, programowanie


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
16 lipca 2021 (piątek), 06:24:24

Dzieci i żaby - w rocznicę Bastylii

 

"Dzieci i żaby" z tomu "Bajki nowe"

Ignacy Krasicki

Koło jeziora
Z wieczora
Chłopcy wkoło biegały
I na żaby czuwały:
Skoro która wypływała, Kamieniem w łeb dostawała.
Jedna z nich, śmielszej natury,
Wystawiwszy łeb do góry,
Rzekła: «Chłopcy, przestańcie, bo się źle bawicie!
Dla was to jest igraszką, nam idzie o życie».

inspiracja: wprowadzenie we Francji segregacji sanitarnej

 


Kategorie: _blog, pandemia


Słowa kluczowe: dzieci i żaby, krasicki


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
17 lipca 2021 (sobota), 15:14:14

One Time - King Crimson (to lubię)

 

one eye goes laughing,
one eye goes crying
through the trials and trying of one life
one hand is tied, one step gets behind in
one breath we're dying

i've been waiting for the sun to come up
waiting for the showers to stop
waiting for the penny to drop
one time
and i've been standing in a cloud of plans
standing on the shifting sands
hoping for an open hand
one time


Jedno oko się śmieje
Jedno oko płacze
Poprzez doświadczenia i próby życia
Jedna ręka jest związana
Jeden krok w tył
W jednym oddechu umieramy

Czekałem na wschód słońca
Czekałem, by skończył się deszcz
Czekałem, by los się uśmiechnął
Pewnego razu
Pozostałem w obłoku planów
Stojąc na ruchomych piaskach
Czekając na pomocną dłoń
Pewnego razu

Tekst pochodzi z https://www.tekstowo.pl/piosenka,king_crimson,one_time.html

 


Kategorie: _blog, to lubię


Słowa kluczowe: king crimson, one time


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
17 lipca 2021 (sobota), 16:04:04

List apostoła Judy - materiał do studiowania

Robimy na to IPP KTW 18 lipca 2021 

 

 Treść wg TPNP komenatrze i uwagi 
(1) Juda, sługa Jezusa Chrystusa, a brat Jakuba, do powołanych, którzy są uświęceni w Bogu Ojcu i są zachowani dla Jezusa Chrystusa.

Co to znaczy, że adresaci:

 • powołani - 2822 κλητοις klētois
 • uświęceni - 37 ηγιασμενοις hēgiasmenois
 • zachowani - 5083 τετηρημενοις tetērēmenois
 • umilowanie - tak jest w NA28
(2) Miłosierdzie i pokój, i miłość niech się wam pomnożą.  BW w obfitości.
(3) Umiłowani! Z całą gorliwością starając się pisać do was o wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was zachęcając, abyście wytrwale walczyli o wiarę, raz tylko przekazaną świętym.
 • Juda uznał za konieczne przypomnieć nam coś.
 • Wytrwale walczmy o wiarę!
(4) Wkradli się bowiem jacyś ludzie, już dawno zapisani na ów wyrok, bezbożni, którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę, i zapierają się jedynego Władcy, Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa.
 Wkradli się jacy ludzie….
(5) A chcę wam to przypomnieć, wam, którzy raz na zawsze to wiecie, że Pan (EIB Jezus) wybawił lud z ziemi egipskiej, następnie tych, którzy nie wierzyli, wygubił.
(6) Także aniołów, którzy nie zachowali swojego pierwotnego stanu, ale opuścili własne mieszkanie, zachował w wiecznych więzach w mroku na dzień wielkiego sądu.
(7) Jak Sodoma i Gomora, i miasta wokół nich, w podobny im sposób oddały się nierządowi i udały się za pożądaniem ciała innego mężczyzny, są wystawione za przykład, ponosząc karę ognia wiecznego.

Trzy przykłady:

 1. Bóg pośród wyprowadzonych z Egiptu wygubił tych, którzy nie uwierzyli.
 2. Niektórych aniołów (posłańców) wsadził do pierdla gdzie czekają na dzień sądu.
 3. Sodoma i Gomora już zostały osądzone przez zniszczenie.
(8) Podobnie jednak i ci, oddani snom, prawdziwie kalają ciało i odrzucają zwierzchności oraz bluźnierczo mówią o uczestnikach chwały.
 
(9) A archanioł Michał, gdy sprzeciwiał się diabłu prowadząc spór o ciało Mojżesza, nie ośmielił się wnieść bluźnierczego sądu, ale powiedział: Niech cię Pan zgromi.
(10) Ci więc bluźnią temu, czego nawet nie znają; a to, co jak nierozumne zwierzęta zgodnie z naturą znają, przez to są niszczeni.
(11) Biada im! Bo poszli drogą Kaina i oddali się dla zapłaty zwiedzeniu Balaama, i poginęli w buncie Korego.
(12) Ci są zmazami na waszych ucztach miłości, bez obawy wspólnie z wami ucztują, siebie samych pasąc; obłoki bezwodne, przez wiatry miotane; bezowocne drzewa późnojesienne, dwukrotnie obumarłe, które zostały wykorzenione;
(13) Dzikie bałwany morskie, pieniące się swoją hańbą; gwiazdy zbłąkane, dla których jest zachowany mrok ciemności na wieczność.

 Kolejne przykłady:

 • Archanioł Michał i diabeł
 • ci co poszli drogą Kaina
 • zwiedzenie Balaama
 • bunt Korego
 • obłoki bezwodne
 • bezowocne drzewa
 • bałwany morskie
 • gwiazdy zbłąkane
 • henoch..... dalej

 

.10 - o nich nieco

(14) Prorokował też o nich Henoch, siódmy w linii od Adama, mówiąc: Oto przyszedł Pan wśród miriad swoich świętych, (15) By dokonać sądu nad wszystkimi i ujawnić wszystkie ich bezbożności, za wszystkie bezbożne czyny, którymi wyrażali swą bezbożność, i za wszystkie harde słowa, które mówili przeciwko Niemu bezbożni grzesznicy.

Co prorokował prorok Henoch?

(16) Szemrzący i niezadowoleni ze swojego losu, chodzący według swoich pożądliwości, a usta ich mówią nadęte słowa, a dla zysku podziwiają ludzi.
 
(17) A wam, umiłowani, niech zostaną przypomniane słowa zapowiedziane przez apostołów Pana naszego Jezusa Chrystusa, (18) gdy mówili wam, że w ostatecznych czasach będą szydercy, którzy chodzą według swoich bezbożnych pożądliwości.
(19) To są ci, którzy się sami odłączają, zmysłowi, nie mający Ducha.
(20) Ale wy, umiłowani, budujcie samych siebie w najświętszej wierze waszej, modląc się w Duchu Świętym,

A wam … - zmiana melodii.

 

gdzie mówili apostołowie?

* np 2P3:3 - Juda cytuje 2P, 1Tm4:1-3 - duch mówi, ze przy końcu odstąpią.....

(21) Zachowajcie samych siebie w miłości Bożej, czekając na miłosierdzie Pana naszego Jezusa Chrystusa ku życiu wiecznemu.
(22) I rozróżniając, nad jednymi prawdziwie miejcie litość,
(23) A innych w bojaźni ratujcie, wyrywając ich od ognia, mając odrazę i do tuniki, która jest splamiona przez ciało.
(24) A Temu natomiast, który was może zachować od upadku i stawić przed obliczem swojej chwały bez nagany z radosnym uniesieniem,
(25) Jedynemu mądremu Bogu, Zbawicielowi naszemu, chwała i majestat, moc i władza, i teraz, i po wszystkie wieki. Amen.
 * o brudnych majtkach.

Kategorie: _blog, biblia, biblia / studium


Słowa kluczowe: juda, list judy, jud


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
17 lipca 2021 (sobota), 19:59:59

Drugie przykazanie

Tak mi się dziś otworzyło dziś na dekalogu. Jest tam przykazanie:

"Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, bo Ja Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który za nieprawość ojców karze synów do trzeciego i czwartego pokolenia, tych, którzy Mnie nienawidzą".

I to jest drugie przykazanie, a jakby ktoś miał wątpliwości to cytat pochodzi z Biblii Tysiąclecia, księga Wyścia 20:4-5


Kategorie: _blog, biblia


Słowa kluczowe: drugie przykazanie, kult obrazów


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
W:2
19 lipca 2021 (poniedziałek), 08:31:31

Fit For 55

Aby pamiętać zachowuję z gazety:

"Fit for 55". Komisja Europejska oferuje mieszkańcom UE pożegnanie z luksusem

Andrzej Krajewski 17 lipca 2021, 08:00

https://gospodarka.dziennik.pl/news/artykuly/8210663,komisja-europejska-fit-for-55-ke-emisja-co2-prad-ceny-samochod-elektryczny-ue-unia-europejska.html.amp 

(…)

Główna idea rewolucji sprowadza się do wymuszenia radykalnego wzrostu cen wszystkiego, co przeciętni obywatele używają lub konsumują, a towarzyszy temu emisja CO2 lub innych gazów cieplarnianych. Aż na koniec obywatelowi zostanie pozostawiony wybór, czy wyda zarobione pieniądze na luksusy (bo takimi staną się dobra powiązane z dwutlenkiem węgla), czy na jedzenie, leki i opłaty. Łącznie na jedno i drugie nie będzie go już stać.

(…)

 

I jeszcze inna gazeta:

Nowy Fit For 55 zmieni sposób życia Europejczyków

https://biznesalert.pl/raport-pakiet-klimatyczny-fot-for-55-prawo-klimatyczne-oze-energetyka/ 

(…)

Pakiet klimatyczny składa się z 13 wniosków ustawodawczych. Są to nowe propozycje lub aktualizacja obowiązujących przepisów. Nowe cele na 2030 rok:

 1. 40 procent energii z OZE, będą krajowe cele indykatywne, będą też cele sektorowe;
 2. Redukcja emisji co najmniej o 55 procent względem 1990 do 2030 roku;
 3. Zmniejszenie zużycia energii o co najmniej 9 procent do 2030 roku;
 4. Do 2030 roku osiągnięcie co najmniej 49 procent udziału OZE w energii wykorzystywanej w budynkach;
 5. Państwa członkowskie będą zobowiązane do osiągnięcia nowych oszczędności końcowego zużycia energii o co najmniej 1,5 procent rocznie w latach 2024–2030, w porównaniu z obecnymi 0,8 procent;
 6. Nowe krajowe cele redukcji emisji w sektorach transportu, rolnictwa, budownictwa;
 7. W systemie EU ETS uprawnienia będzie znikać coraz więcej darmowych uprawień, szybciej, a państwa będą zobowiązane wydać 100 procent (do tej pory 50 procent) przychodów z ich sprzedaży na transformację energetyczną;
 8. Zmniejszenie emisji z obecnych sektorów EU ETS (handlu emisjami) o 61 procent do 2030 roku. Proponuje do tego roczną redukcję emisji na poziomie 4,2 procent (zamiast 2,2 procent rocznie w obecnym systemie);
 9. Zwiększenie wielkości Funduszu Modernizacyjnego o 2,5 procent uprawnień z całkowitej ilości dla krajów potrzebujących wsparcia, a więc w tym także Polski. Z funduszu mają być wykluczone inwestycje w paliwa kopalne.
 10. Opłatami za emisje w ramach EU ETS zostaną objęte nowe sektory: lotnictwo i sektor żeglugi;
 11. Zgodnie z planem 25 procent wpływów zasili Społeczny Fundusz Klimatyczny – 72,2 mld euro dla najuboższych na walkę z ubóstwem energetycznym, modernizacja.
 12. Wszystkie nowe samochody rejestrowane od 2035 roku będą bezemisyjne.

 

 Więcej w załącznikach, które zbieram

 


Kategorie: _blog, _skladnica, ue


Słowa kluczowe: pakiet klimatyczny, Fit For 55, unia, ue


Pliki


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
21 lipca 2021 (środa), 09:39:39

Papież Franciszek walczy z tradycyjną mszą łacińską

Jakie to piękne, gdy ktoś "ożywiony miłością pasterską i poczuciem komunii, będzie otaczał wiernych duszpasterską troską" a biskup Warszawsko-Praski tak właśnie ożywiony otacza, o czym można przeczytać w załączniku.

W każdym razie historia jest taka:

 1. Papież zakazał.
 2. Biskup warszawski też zakazał ale opisał to miękko.
 3. Biskup Illinois nie zakazał i napisał to twardo.

Sprawa się rozwija.


Powiększę sobie to zdacznie od ks. bp. z Warszawy:


Ożywiony miłością pasterską i poczuciem komunii,
otaczając wiernych duszpasterską troską
zakazuje.


Moje przemyślenia:

 1. Diabłu się udało tak namieszać, że ludzie walczą o formę ignorując sens i treść.
 2. Trochę mi tych trydenciaków żal, ale z drugie strony sami sobie winni czyniąc z Kościoła Boga.
 3. Trochę mi tych trydenciaków nie żal, bo precz z religią, która wchodzi pomiędzy wierzącego Boga, i mówi mu jak ma wierzyć. Religii i religijni ludzie to zło.

Kategorie: _blog, katolicyzm


Słowa kluczowe: msza łacińska, msza, nom, trydent


Pliki


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
21 lipca 2021 (środa), 11:54:54

Agresja instytucji Unii Europejskiej na Polskę

Koledze na fejsie napisałem tak:

 

Przemku - pozwolę sobie na krótki komentarz:

#1. Problem zasadniczy: co jest ważniejsze - prawo tworzone w Komisji Europejskiej czy Konstytucja RP odpowiedź jest prosta. Zawsze konstytucja, a dowodem na to jest to, że Lech Kaczyński podpisywał Traktach Lizboński na powstawie konstytucji. Na powstawie konstytucji wcześniej przeprowadzono referendum akcesyjne, które dało możliwość rządowi podpisania w 2004 traktatów.

Jeżeli Polska miała by kiedyś wyjść z Uni (czego nie życzę, ale tak już zrobiła Wielka Brytania) to z naszej strony dokona się to na podstawie konstytucji. Myślę, że to wystarczajacy dowód na to co było, jest i będzie ważniejsze.

#2. A teraz przypomnijmy sobie czym jest Unia Europejska. Ciągle nie jest superpaństwem tylko organizacją międzynarodową, do której Polska i inne kraje przystąpiły. Przystąpienie oznacza oddelegowanie do tej organizacji zarządzania pewnymi obszarami swojej suwerenności. Takim obszarem jest rynek medialny (znasz się na tym) i takim obszarem jest rybołóstwo. To, że nie mażesz w Polsce kupić żarowych żarówek jest decyzją Brukseli bo tak zdecydowaliśmy w referendum.

Ale na pewno Polska nie delegowała do Unii określenia czym jest małżeństwo i jak ma wyglądać ustrój polskich sądów. W tej dziedzinie obowiązuje konstytucja.

#3. W kontekście #2 to co dziś robi TSUE jest agresją tej instytucji międzynarodowej na suwerenność Polski. A to co robią niektórzy polscy politycy to zdrada stanu.

#4. A na koniec jeszcze Putin - bo godzenie się na tą agresję, a nawet popieranie jej jest rozbijaniem Unii Europejskiej, jest wsadzaniem w nią problemów, których tam nie było gdyż w zamierzeniu maił być to obszar swobodnej wymiany towarów, usług, kapitału oraz ludzi.

I tyle mojego komentarza. Może się przyda, a może nie.


Kategorie: _blog, unia, ue, polityka


Słowa kluczowe: unia, tsue, agresja, wojna, unia europeksja, konstytcja, traktat lizboński


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
22 lipca 2021 (czwartek), 09:35:35

Czy wierzysz w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa?

Piękne w dzisiejszych czasach jest to że jeszcze każdego można zapytać: Czy wierzysz w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa?

I odpowiedz może paść prosta: "tak, wierzę", albo każda inna: "nie", "nie wiem" a w szczególności "spier…".

A ja pytam, bo odpowiedź na to pytanie jest ważna, moim zdaniem bardzo ważna z uwagi na pozycję Jezusa we wszechświecie (Kosmosie), od tej odpowiedzi zależy życie.

Takie mamy czasy. I to jest piękne.


Kategorie: _blog, ewangelia


Słowa kluczowe: zmarwtychwstanie, jezus


Komentarze: (1)

Monika, July 23, 2021 16:25 Skomentuj komentarz


Nie.

Skomentuj notkę
25 lipca 2021 (niedziela), 13:04:04

Eksponatyzm

W ramach prac nad FIB powstało określenie:

Definicja:
Eksponatyzm to nadmierne skupianie się na eksponacie zamiast na zjawisku z tym eksponatem związanym.

Zastosowanie:

 • precz z eksponatyzmem!

Kategorie: _blog, fib, zabawa w słowa


Słowa kluczowe: eksponatyzm


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
26 lipca 2021 (poniedziałek), 19:06:06

Co z tą pandemią

PJO napisał:


Jak szybko walka z pandemią w obronie ludzi zamieniła się
w walkę z ludźmi w obronie pandemii.


Kategorie: _blog, pandemia


Słowa kluczowe: pandemia, pjo


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
28 lipca 2021 (środa), 18:23:23

Branża motoryzacyjna na jednym obrazku

Zachowuję sobie.

2021-branza-motyryzacyjna


Kategorie: _blog, ekonimia


Słowa kluczowe: motoryzacja, branża motoryzacyjna, rynek motoryzacyuny, samochody, marki samochodów, marki


Komentarze: (2)

emka, July 29, 2021 09:35 Skomentuj komentarz


Warto zauważyć, że obrazek nie jest do końca aktualny ;) np. FCA to teraz Stellantis, a PSA posiada Opla i Vauxhalla

DT, August 13, 2021 10:57 Skomentuj komentarz


Nawet powiem więcej, że już i PSA nie istnieje, bo to ono po wchłonięciu FCA, a wcześniej jeszcze Opla, przemianowało się na Stellantis.

Skomentuj notkę
31 lipca 2021 (sobota), 15:16:16

Pandemia to ...

Krótka opinia z jakiegoś komentarza na fejsie:

Plandemia to przykrywka do rewolucji marksistowskiej (nwo) i do ukrycia implozji systemu banku centralnego.

Jeszcze raz - co się dzieje: zmienia się porządek polityczny świata. Marksizm atakuje wszędzie, na zachodzie najbardziej to widać.

 1. Zmiany polityczne, gdyż demokracja zniknęła, choć dalej głównie na zachodzie zachowywane są pozory.
 2. Zmiany moralne - konserwatyzm jest eliminowany.
 3. Zmiany własności - manipulacje przy pieniądzu i podatkach.

Kategorie: _blog, pandemia, obserwator, polityka / obserwator


Słowa kluczowe: pandemia, nwo, nowy porządek świata


Komentarze: (1)

wojtek, July 31, 2021 15:42 Skomentuj komentarz


Ciekawe jest to, że wielu moich znajomych nie widzi, albo nie chce widzieć. albo widzi ale nie wierzy, w takie zjawiska:

- Fakt, że ludzie u realnej władzy realizują koncepcje marksistowskie albo neomarksistowskie. Mało kto nawet wie czym jest marksizm.

- że manipuluje się pieniądzem, który przestał już nawet być fiducjarrnym a jest "nie pieniądzem" (bo nie wiem jak nazwać te elektroniczne zapisy dające prawo a z majątkiem mające coraz mniej wspólnego)

- że w masmediach to już tylko emocjonalna manipulacja jest

- że nieco zmieniono system szkolnictwa i trzeźwe myślenie to już rzadkość, nie tylko u młodzieży ale też u takich, co jeszcze uczyli się w starych szkołach

- idee konserwatywne niezależnie czy dobre czy złe są niszczone, zastępowane pozytywnym postępowym postępem, który głosi, że możesz wszystko

Muszę te myśli porozwijać i jakoś ubrać ładnie w słowa.

Skomentuj notkę
31 lipca 2021 (sobota), 16:21:21

Studium Mt13

 Uwagi:

 • Materiał powstaje jako wstęp do Gadania o gadaniu - aby zrozumieć czym jest Słowo Boże i jak na świecie działa. Pierwsze użycie w sierpniu 2021 na grupce IPP-KTW
 • Wcześniej robiłem to w materiale: Mt13 - o Królestwie Niebios obrazy ciekawe (studium Biblii) gdzieś w 2017 roku
 • ToDo: dobrze to zrobić jeszcze raz.

 

Inne notki

 

Struktura tej opowieści

 

Tabelka

Treść Analiza
(Mt 13:1nn TPNT) A tego dnia wyszedł Jezus z domu i usiadł nad morzem.
(2) I zebrały się wokół Niego wielkie tłumy, dlatego wstąpił do łodzi i siedział, a cały tłum stał na brzegu. (3) I mówił do nich wiele w podobieństwach.
I powiedział:
Wstęp - narracja (1-3a)
 • Czasem to się nazywa nauczaniem Jezusa z łodzi.
 • Dwie grupy ludzi:
  • uczniowie
  • wielkie tłumy ludzi
 • Jezus powiedział wiele podobieństwo 
Oto siewca wyszedł siać. (4) A gdy on siał, niektóre ziarna padły obok drogi; i przybyły ptaki, i zjadły je.
(5) Drugie natomiast padły na miejsca skaliste, gdzie nie miały wiele ziemi. Szybko wzeszły, ponieważ nie miały głębokiej ziemi. (6) A gdy wzeszło słońce, zostały spieczone, a że nie miały korzenia, uschły.
(7) A inne padły między ciernie; i wzrosły ciernie, i je zadusiły.
(8) Inne natomiast padły na ziemię dobrą i wydały plon – to wprawdzie stokrotny, a to sześćdziesięciokrotny, a to trzydziestokrotny.
(9) Kto ma uszy do słuchania, niech słucha!
Przypowieść o siewcy podana ludziom (3b-9)
 • kto jest kim?
  • siewca?
  • ziarno
 • gdzie padły:
  • obok drogi -> ptaki je zjadły
  • miejsca skaliste -> uschły
  • między ciernie -> zadusiły
  • na ziemię dobrą -> wydały plon
(10) A wtedy podeszli uczniowie i powiedzieli do Niego: 
Dlaczego mówisz do nich w podobieństwach? 
 • Jak uczniowie mogli do niego podejść skoro był w łodzi?
   
(11) A On w odpowiedzi, rzekł im: 
Wam jest dane znać tajemnice Królestwa Niebios, a tamtym nie jest dane. (12) Ktokolwiek bowiem ma, temu będzie dane, i będzie obfitował; ale kto nie ma, i to co ma, zostanie mu zabrane.
(13) Właśnie dlatego mówię do nich w podobieństwach, bo patrząc nie widzą, i słuchając nie słyszą, ani nie rozumieją. (14) I spełnia się na nich proroctwo Izajasza, mówiące:
Słuchem będziecie słuchać, a nie zrozumiecie, i patrząc będziecie widzieć, a nie ujrzycie; (15) Albowiem utuczyło się serce tego ludu, a uszami z trudem usłyszeli, a oczy swoje zmrużyli, żeby czasem oczami nie widzieli, i uszami nie słyszeli, i sercem nie zrozumieli, i nie nawrócili się, a ja żebym ich nie uzdrowił.
Opinia Jezusa o uczniach i o ludziach (11-15)
 • uczniom dane jest znać tajemnice Królestwa Niebios
 • ludziom nie jest dane poznać tajemnic Królestwa Niebios
 • Kto ma będzie obfitował
 • Kto nie ma ma przechlapane
 • Proroctwo Izajasza (Iz 6:9-10):
  • problem jest z sercem
  • będą słuchać, a nie zrozumieją
  • będą patrzeć a nie zobacza

 

 

Iz 6:9-10 UBG

(9) A on powiedział: Idź i powiedz temu ludowi: Słuchajcie uważnie, ale nie rozumiejcie, patrzcie uważnie, ale nie poznawajcie. (10) Zatwardź serce tego ludu, uczyń jego uszy ciężkimi do słuchania i zaślep jego oczy, aby nie widział swoimi oczami, nie słyszał swoimi uszami i nie zrozumiał swoim sercem, aby nie nawrócił się i nie był uzdrowiony.

 

 

Chiazm u Izajasza:

 • Albowiem utuczyło się serce tego ludu,
  • a uszami z trudem usłyszeli,
   • a oczy swoje zmrużyli,
   • żeby czasem oczami nie widzieli,
  • i uszami nie słyszeli,
 • i sercem nie zrozumieli,
 • i nie nawrócili się, a ja żebym ich nie uzdrowił.

 

-> Chiazm u Izajasza 6:9-10

 

(16) Ale oczy wasze [ uczniowie ] są błogosławione, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. (17) Bo zaprawdę mówię wam, że wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło widzieć to, co wy widzicie, a nie widzieli, i słyszeć to, co wy słyszycie, a nie słyszeli.
Błogosławieństwo dla uczniów Jezusa (16-17)
(18) Wy więc posłuchajcie podobieństwa o siewcy.
(19) Do każdego, kto słucha słowa o Królestwie, i nie rozumie go, przychodzi zły i porywa to, co jest zasiane w jego sercu.
To jest ten, który posiany jest obok drogi.
(20) A ten, który jest posiany na miejscach skalistych, to ten, który słucha słowa i zaraz je z radością przyjmuje; (21) Ale nie ma w sobie korzenia, trwa tylko chwilę; a gdy nastaje ucisk albo prześladowanie z powodu słowa, zaraz jest zgorszony.
(22) A ten, który jest posiany między ciernie, to ten, który słucha słowa; ale troska tego wieku i zwodniczy urok bogactwa zadusza słowo, i staje się bezowocnym. 
(23) A ten, który jest posiany na dobrej ziemi, to ten, który słucha słowa i rozumie. Ten przynosi plon i daje: ten rzeczywiście stokrotny, a ten sześćdziesięciokrotny, a ten trzydziestokrotny.
 Wyjaśnienie przypowieści o siewcy dla uczniów (.18-23)
 • posiany obok drogi -> słucha a nie rozumie, zły porywa to co zasiane
 • miejsca skaliste -> radośnie przyjmuje ale nie ma korzenia, ucisk gorszy go
 • między ciernie -> troski tego świata sprawia bezowocność
 • na dobrej ziemi -> przynosi plon (100, 60, 30)

(24) Inne podobieństwo powiedział im, mówiąc:

Podobne jest Królestwo Niebios do człowieka, który zasiał dobre nasienie na swojej roli. (25) A gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i posiał życicę pośrodku pszenicy, i odszedł. (26) A gdy urosło źdźbło i wydało owoc, wtedy pokazała się i życica. (27) A gdy przyszli słudzy gospodarza, powiedzieli mu: Panie! Czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc ma życicę? (28) A on powiedział im: Człowiek, który jest wrogiem to uczynił. A słudzy powiedzieli do niego: Czy chcesz, abyśmy poszli i ją pozbierali? (29) A on powiedział: Nie! Abyście czasem zbierając życicę, nie wykorzenili równocześnie z nią i pszenicy. (30) Pozwólcie obu razem rosnąć aż do żniwa; a w czasie żniw powiem żniwiarzom: Zbierzcie najpierw życicę i zwiążcie ją w snopy na spalenie, a pszenicę zgromadźcie do mojego spichlerza.

Podobieństwo KN do tego rośnie i co z tym będzie część AAA (.24-30)

—> Domknięcie klamry .49-50

-> Ap 14B

(31) Inne podobieństwo przedstawił im, mówiąc: Podobne jest Królestwo Niebios do ziarna gorczycy, które wziął człowiek i zasiał na swojej roli.
(32) Wprawdzie jest ono mniejsze niż wszystkie nasiona; ale kiedy urośnie, jest większe od jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki z nieba przybywają i robią sobie gniazda na jego gałązkach.
Podobieństwo KN do ziarna gorczycy (.31-32)
(33) Inne podobieństwo powiedział im: Podobne jest Królestwo Niebios do zakwasu, który wzięła kobieta i rozczyniła w trzech miarach mąki pszennej, aż całe ciasto zostało zakwaszone.
Podobieństwo KN do zakwasu (.33)
(34) To wszystko mówił Jezus w podobieństwach do tłumów, a bez podobieństwa nic nie mówił do nich; (35) Aby wypełniło się to, co zostało powiedziane przez proroka, mówiącego: Otworzę w podobieństwach moje usta, wypowiem rzeczy, które są ukryte od założenia świata.
Narracja (34-37a)

 

(36) Wtedy rozpuścił tłumy;

 

a gdy Jezus przyszedł do domu, podeszli do Niego Jego uczniowie, mówiąc:

Wyjaśnij nam dokładnie podobieństwo o życicy na roli.

(37) A On w odpowiedzi, rzekł im:
 

Ten, który rozsiewa dobre nasienie, to Syn Człowieczy; (38) A rola to świat, a dobre nasienie to synowie Królestwa, natomiast życica to synowie złego;

(39) Wróg, który ją zasiał, to diabeł, żniwo to koniec tego wieku, a żniwiarzami są aniołowie.
(40) Jak więc zbiera się życicę i spala w ogniu, tak będzie przy końcu tego wieku.
(41) Syn Człowieczy pośle swoich aniołów, a oni zbiorą z Jego Królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy czynią bezprawie;
(42) I wrzucą ich do pieca z ogniem.
Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
Wyjaśnienie dla uczniów przypowieści o kąkolu (życicy) (37b-42)

(43) Wtedy sprawiedliwi rozbłysną jak słońce w Królestwie Ojca swojego.
Kto ma uszy do słuchania, niech słucha.

Objawienie się synów Boga (.43)

 (44) Ponownie podobne jest Królestwo Niebios do skarbu, który jest ukryty w roli, a który człowiek znalazł i ukrył, i z radości odchodzi, i wszystko, co ma sprzedaje, i kupuje tę rolę.

Podobieństwo KN do skarbu (.44)
(45) Ponownie podobne jest Królestwo Niebios do kupca szukającego pięknych pereł;
(46) Który gdy znalazł jedną drogocenną perłę, odszedł i sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją.
Podobieństwo KN do kupca pereł (.45-46)
(47) Ponownie podobne jest Królestwo Niebios do sieci zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju; (48) A gdy ta została napełniona, rybacy wyciągnęli ją na brzeg, a gdy usiedli, zebrali to, co dobre do naczyń, a to co zgniłe, wyrzucili na zewnątrz.
Podobieństwo KN do sieci rybaków (.48)
(49) Tak będzie przy końcu tego wieku; wyjdą aniołowie i wyłączą złych spośród sprawiedliwych, (50) I wrzucą ich do pieca z ogniem. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
Ponownie o końcowym zbiorze - domknięcie, część BBB (49-50)

—> .24-30

—> Ap 14B

 

O czym mowa:

 • wyjdą aniołowie
 • oddzielą złych
 • wrzucą co złe do pieca
 • będzie tam płacz i zgrzytanie zębów

(51) Mówi im Jezus: Zrozumieliście to wszystko? Powiedzieli Mu: Tak, Panie!

(52) A On powiedział im:
Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem w Królestwie Niebios, podobny jest do człowieka – pana domu, który wyciąga ze swojego skarbca to, co nowe i to, co stare.
Podsumowanie nauczania (51-52)

 

(53) I stało się, gdy Jezus dokończył tych podobieństw, że odszedł stamtąd. I ...

Domknięcie narracji z .1-3 (.53)

(54) I przyszedł do swojej ojczyzny, i nauczał w ich synagodze, tak że się bardzo zdumiewali i mówili:

Skąd u Niego ta mądrość i te moce? (55) Czy nie jest to syn cieśli? Czy Jego matka nie nazywa się Maria, a Jego bracia to Jakub, Józef, Szymon i Juda? (56) A Jego siostry, czy wszystkie nie są pośród nas? Skąd więc u Niego to wszystko?

 

 

 

#rodzina Jezusa

(57) I byli Nim zgorszeni; ale Jezus powiedział im:
Nigdzie nie jest prorok pozbawiony czci, jak tylko w swojej ojczyźnie i w swoim domu.
(58) I nie uczynił tam wielu dzieł mocy ze względu na ich niedowiarstwo.
 

Wnioski

 • aaaa
 • bbbb

Dopiski

aaaaa


Kategorie: _blog, biblia, biblia / studium


Słowa kluczowe: Mt13, lekcja


Galeria plików multimedialnych


Pliki


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
31 lipca 2021 (sobota), 18:08:08

Chiazm u Izajasza 6:9-10Iz 6:9-10 UBG
(9) A on powiedział: Idź i powiedz temu ludowi: Słuchajcie uważnie, ale nie rozumiejcie, patrzcie uważnie, ale nie poznawajcie. (10) Zatwardź serce tego ludu, uczyń jego uszy ciężkimi do słuchania i zaślep jego oczy, aby nie widział swoimi oczami, nie słyszał swoimi uszami i nie zrozumiał swoim sercem, aby nie nawrócił się i nie był uzdrowiony.

 

 

 

Muszę to zbadać


Albowiem utuczyło się serce tego ludu,

a uszami z trudem usłyszeli,

a oczy swoje zmrużyli,

żeby czasem oczami nie widzieli,

i uszami nie słyszeli,

i sercem nie zrozumieli,

i nie nawrócili się, a ja żebym ich nie uzdrowił.


Kategorie: biblia, biblia / studia


Słowa kluczowe: iz6, chiazm


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.