Słowo kluczowe: tyt2


13 sierpnia 2021 (piątek), 13:48:48

Wersety z LIstu Tytusa 2:11-14 TPNT - analiza

Werset Tt 2:11-14 TPNT (11) Ukazała się bowiem wszystkim ludziom zbawienna łaska Boża, (12) Nauczająca nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości, i w obecnym wieku żyli roztro...


Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.