Kategoria: _składnica


15 maja 2023 (poniedziałek), 09:50:50

Przypowieści Salomonona (składnica)

Składnica plików, co się przydadzą.

Historia:

 • jesień 2018 - zaczynamy studiowanie na dachu filharmonii -> Śniadania z Salomonem
 • styczeń 2021 - zaczynamy drugi raz, po przerobieniu Koheleta i Hioba
 • 2023 - zaczynamy od nowa, po rozdziale ….
  • 15 maja - robię rozdział 8 i 9, bo nie powinno się ich dzieli - wypowiedź Mądrości, albo mądrej kobiety… pod koniec komentarz złej. Czytać razem!

Kategorie: _składnica, biblia


Słowa kluczowe: śniadanie z salomonem, przy, przysłowia, mądrość salomona, mądrość


Galeria plików multimedialnych


Pliki


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
22 kwietnia 2023 (sobota), 12:38:38

Manuskrypty z Nag Hammadi

Ciekawą rozmowę usłyszałem na YT, a ponieważ takie rzeczy giną to ja sobie zachowuję. Sprawa dotyczy manuskryptów z z Nag Hammadi w Egipcie.

Fakty, które warto znać:

 • odkrycie w 1945 roku
 • w zdanie znaleziono co najmniej 3 (albo 5?) kodeksów ale papirusowych
 • datuje się je na iV wiek
 • spisane są po koptyjsku
 • zawierają różne pisma wyglądające na gnostyckie, ale nawiązujące dowczesnych  pism chrześcijańskich
 • Niektóre księgi są już przetłumaczone przez jakiego śp. księdza prof. Wincentego Myszorz z Katowic - łatwo znaleźć PDF
 • No i jeszcze moja krytyka i złośliwość - fajnie o tym wiedzieć, można kuknąć i przeczytać ale Ap22:19 to właściwa postawa, choć sam słuchając i czytają widzę, że są to odpryski wiedzy tajemnej o rzeczywistości, również (a może głównie) tej duchowej, tyle tylko, że rozpoznanej i spisanej przy założeniu nieznajomości Gen 1:1. Osobiście więc wolę wyjść z założenia, że "na początku Bóg stworzył niebo i ziemię", potem "przemawiał przez proroków, ale w pewnym momencie przemówił do nas przez Syna". Będę więc słuchał Jezusa i za Nim podążał - to mi starczy.
 • Zachowuję w załącznikach jakiś PDF z treścią wg. ks. Myszora.
  2005 ks Wincenty Misior - Biblioteka_z_Nag_Hammadi.pdf 
  2005 ks Wincenty Misior - Biblioteka_z_Nag_Hammadi 

 

Zawartość (ściągnięte z Wiki, wiosna '2023)

 • Kodeks I
  1. Modlitwa apostoła Pawła
  2. Apokryficzny list Jakuba
  3. Ewangelia Prawdy
  4. Wypowiedź o zmartwychwstaniu
  5. Traktat Trójdzielny
 • Kodeks II
  1. Apokryf Jana
  2. Ewangelia Tomasza
  3. Ewangelia Filipa
  4. Hipostaza archontów
  5. O początku świata
  6. Egzegeza o duszy
  7. Księga Tomasza
 • Kodeks III
  1. Apokryf Jana (dublet)
  2. Święta Księga Wielkiego Niewidzialnego Ducha zwana mylnie Koptyjską Ewangelią Egipcjan[1]
  3. List Eugnostosa
  4. Mądrość Jezusa Chrystusa
  5. Dialog zbawcy
 • Kodeks IV
  1. Apokryf Jana (dublet)
  2. Święta Księga Wielkiego Niewidzialnego Ducha zwana mylnie Koptyjską Ewangelią Egipcjan[1] (dublet)
 • Kodeks V
  1. List Eugnostosa (dublet)
  2. Gnostycka Apokalipsa Pawła
  3. Apokalipsa Jakuba (pierwsza)
  4. Apokalipsa Jakuba (druga)
  5. Apokalipsa Adama
 • Kodeks VI
  1. Dzieje Piotra i Dwunastu Apostołów
  2. Grzmot: Umysł doskonały
  3. Nauka autentyczna
  4. Myśl naszej wielkiej mocy (Noema)
  5. Fragment Państwa Platona
  6. Pismo hermetyczne (pierwsze)
  7. Pismo hermetyczne (drugie)
  8. Pismo hermetyczne (trzecie)
 • Kodeks VII
  1. Parafraza Sema
  2. Druga Nauka Wielkiego Seta
  3. Gnostycka Apokalipsa Piotra
  4. Nauki Sylwana
  5. Trzy stele Seta
 • Kodeks VIII
  1. Zostrianos
  2. List Piotra do Filipa
 • Kodeks IX
  1. Melchizedek
  2. Oda do Norei
  3. Świadectwo prawdy
 • Kodeks X
  Marsanes
 • Kodeks XI
  1. Wyjaśnienie gnozy
  2. Walentyniański wykład
  3. Allogenes
  4. Hypsifrone
 • Kodeks XII
  1. Sentencje Sekstusa
  2. Ewangelia Prawdy (fragmenty jak w NHC I,3)
  Kodeks XIII
  1. Trójkształtna Myśl Pierwsza (Protennoia)
  2. O początku świata (fragment z NHC II,5)

Odnośniki

 • W Wikipedii jest o tym tu:
  Biblioteka z Nadż Hammadi
 • Audycja z YT zachowana jako audio, do której pełne prawa ma zapewne Fundacja Panteon (ciekawe co to?) oraz dr Mariusz Dobkowsk zachowana u mnie jest tu:
 • Fundacja Panteon - ich strony nie widzę choć są na Patronite i FB

 


Kategorie: _blog, _składnica


Słowa kluczowe: manuskrypty Manuskrypty z Nag Hammadi, Nag Hammadi, gnoza, gnostycy, ewangelia tomasza


Pliki


Komentarze: (1)

quack, January 10, 2024 18:54 Skomentuj komentarz


Bóg Ci zapłać, dobry człowieku, to chyba jedyne miejsce w sieci, gdzie jest dostępny ten przekład Myszora.

Skomentuj notkę
9 kwietnia 2019 (wtorek), 18:26:26

Sąd ostateczny i inne sądy w Biblii (studium i składnica)

Notka ma charakter dość chaotyczny, raczej jest składnicą prac, plików, obrazów i wykładów ukrytych w podkatalogach i jako taką radzę ją traktować.

Historia materiału:

 • 21 sierpnia 2018 – na KFC raz pojawił się temat sądów.
 • 7 września 2018, praca w Forum Gliwice, po spotkaniu z Aliną i Terenią (to spotkanie było impulsem)
 • 8 września, praca w SCC
 • 10-20 września – dalsza praca
 • 13 października – pierwsza próba syntezy, więc idę w nowy plik – końcówka ….R2
 • 14 listopada – praca zespołowa
 • koniec marca 2019 – przygotowania do wykładu na S.D.P – plik R3
 • 8 marca – spotkanie S.D.P – plik R4
 • po spotkaniu S.D.P plik r5 jako wersja wyjściowa do nowych badań
 • luty 2023 - młodzież się zainteresowała, więc odświeżam plik źródłowy (…. i tak do maja).

 A teraz efekty pracy do druku: 

Definicje sądu

Definicja #1
Sąd to wydanie (może i wykonanie) wyroku za złamanie ogłoszonego prawa, w szczególności potępienie postępowania określonego w prawie jako złe.

Definicja #2
Sąd to rozliczenie z powierzonego zadania kogoś nad kim ma się władze (pan-sługa, pracodawca-pracownik, dowódca-żołnierz, zleceniodawca-wykonawca).

Definicja #3
Sąd (osąd, rozsądzanie) to rozpoznanie stanu rzeczy aby widzieć co jest dobre (prawdziwe), co złe i uwzględniając określenie tego stanu postępować mądrze.

Definicja #4
Sąd to rozstrzyganie sporów, gdy osoby będące w konflikcie muszą uznać autorytet osoby rozstrzygającej, powołanego sądu.

Metodologia pracy

Metodologia:

#1. Wyszukują wszystkie wersety ze słowem sąd, sądzić, sąd* i wypisuję ich listę. Ale to nie wszystko, bo takich miejsc jest co najmniej 40 w Nowym Testamencie bo należy jeszcze wypisać o trybunale, o osądzaniu, o zagrodach, premiach i zapłacie…. Najlepiej przeczytać cały NT i wypisać sobie - będzie zdecydowanie więcej. Ale to dużo pracy, więc można ...

#2. Można otworzyć przygotowany przeze mnie plik w Wordzie…. -> poniżej. Tu pojawia się ryzyko, że coś zrobiłem źle, że czegoś brakuje, więc może jednak metoda #1?

#3. Na podstawie opisu, zadając pytania z listy poniżej próbuję sobie jakoś ten sąd nazwać. Mogę je ponumerować - np S1….. i tak jeden po drugim, sprawdzając za każdym razem czy o czymś takim już nie czytałem, i czy jakoś tego sądu nie nazwałem.

Przykłady:

 • S9 - Jezus rozlicza (sądzi) swoje sługi z powierzonych im zadań.
 • S7 - Ktoś sądzi uczynki jakiś ludzi.
 • S4 - Ktoś osądza anioły.

#4. Na koniec powstaje lista opisów (wersety) i klasyfikacja - który fragment Biblii o którym sądzie mówi. Ja takich sądów wyliczam sporo (z 9) ale niektórzy widzą tylko 7, ale ważne jest aby rozróżniać 3, 4 sądy bo rożnią się bardzo, a o każdym z nich jest sporo. 

 

To jest ważne:

Pytania, które warto zadać badając opis sądu:

#1. Kto sądzi?

#2. Kryterium sądu, jakie stosowane jest prawo?

#3. Kogo dotyczy sąd, kim są podsądni?

#4. Jaki zapadają wyroki, jakie wyroki są możliwe?

#5. Czas (moment) i miejsce sądu?

#6. Jak nas (kogo? obserwatorów, czytelników) to dotyczy?

A nad tym muszę jeszcze popracować, w szczególnóści zrobić od nowa. To jest mój wynik - każdy ma sobie zrobić własny.

Zidentyfikowane wydarzenia (szkic):

 • S1 – Sąd umarłych przed Wielki Białym Tronem (ostateczny)
 • S2 – Rozliczenie przez Jezusa swoich sług (Trybunał Chrystusowy)
 • S3 – Rozsądzanie a może bardzie osądzanie w życiu
  • S3.1 W wykonaniu Pana Boga S7
  • S3.2 W wykonaniu naszym, na co dzień – zachęta
  • S3.3 W Tysiącletnim Królestwie S5
 • S4 – Sądzenie na podstawie stosunku do Jezusa i dobrej nowiny o Królestwie Bożym (wielki podział)
 • S5 – Sądzenie (zarządzanie) w Tysiącletnim Królestwie
 • S6 – Sądzenie aniołów
 • S7 – Sądzenie przez Boga na bieżąco (np. potop, niewierzący na pustyni, Ananiasz i Safira)
 • S8 – Sądzenie pokoleń Izraela, ale też chyba narodów
 • S9 – Barany i kozły – sąd Pana Jezusa nad narodami
 • S10 – Osądzenie władcy tego świata
 • S11 – Osądzenie systemów: Nierządnica i Wielki Babilon

Mój wykład na spotkaniu w kwietniu 2019

Materiały z S.D.P w dniu 8 kwietnia 2019 roku

Składnica

.


Kategorie: _blog, biblia, biblia / studium, _składnica, s.d.p


Słowa kluczowe: sąd, sąd ostateczny, sąd uczynków, Mt25, trybunał chrystusowy, sąd nad narodami, s.d.p


Pliki


Komentarze: (2)

Henryk Suchecki, September 26, 2018 19:56 Skomentuj komentarz


Jeśli ktoś jest w PANU JEZUSIE CHRYSTUSIE i mówi tobie prawdę o Królestwie Bożym a ty to odrzucasz, to w tym momencie stajesz się sędzią, który wydaje wyrok na siebie. Każdy osądzi siebie sam.(kamieniowanie Szczepana) Będzie to widoczne w dniu Ostatnim, gdy po prawicy stanie Oblubienica a po lewicy będzie miejsce dla reszty.

wojtek, August 10, 2019 20:02 Skomentuj komentarz


Wątpliwości:

rz 2:16 - świat sądzony przez Chrystusa

dz 17:31 - cały świat sądzony przez zmartwychwstałego.

sprawdzic!

Skomentuj notkę
18 marca 2019 (poniedziałek), 11:03:03

Człowiek - istota trójjedyna. Zachęta do przemyśleń i składnica

Świetny materiał o tym, co wg. mnie jest istotą chrześcijaństwa: ożywienie ducha i potem przemiana duszy (umysłu, charakteru, woli, emocji) pod wpływem tego ducha. Prosto i jasno wytłumaczone.

Ale może być problem z percepcją, bo w naszej kulturze ludzie powszechnie wierzą albo w jakieś platońskokatolickie bzdrury, że człowiek to ma ciało i ma nieśmiertelną duszę albo bzdury materialistyczne - człowiek jest białkową maszyną pochodząca z przypadku, a jak umrze to koniec. Nie! Pismo Święte tak nie naucza.

W Piśmie czytamy, że człowiek jest istotą troistą (trójjedyną) a z tego Pisma moją modlitwą o innych jest aby "sam Bóg pokoju uświęcił ich całkowicie i w pełni wyposażył, a ich (#1) duch i (#2) dusza, i (#3) ciało oby zostały zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa (1Tes 5:23).

A ponieważ Pan Jezus niedługo przyjdzie (co prawda mamy teraz Wielki Post a nie Adwent, więc o czym innym się w kościele rozważa) to zachęcam do rozważenia tego filmu jakby po godzinach.

No kopia z mojego serwera:

 

Dopisek:

 • sierpień 2019 - z tej notki robię składnicę i dokładam fotki jakiejś książki
  -> Patrz podkatalog, tam są fotki a w nich model człowieka.
 • listopad 2023 - Karolina H. Wysyła mi fotki z książki Witness Lee, EKONOMIA BOŻA. W załącznikach 3 fotki.

 


Kategorie: _blog, ewangelia, _składnica


Słowa kluczowe: duch-dusza-ciało, dusza, ciało, duch, trójjedyność, antropologia


Pliki


Komentarze: (1)

Mikołaj, May 1, 2019 18:37 Skomentuj komentarz


Hej, dzisiaj odnalazłem blog, mądre spostrzeżenie, 

A skoro człowiek jest na podobieństwo Boga to Bóg też troistym jest! 

Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.