Słowo kluczowe: fiki


23 marca 2018 (piątek), 13:48:48

FiKi i FiKiSłowa

Oto pierwsza próba podzielenia moich FikiSłow na jakieś grupy. Jakie? Takie:

Rzeczywistość Osoby Atrybuty Relacje Systemy
Prawda Bóg Wolność  Samotność Światopogląd
Rzeczywistość  Osoba  Wola Społeczność + relacja Teizm
Stworzenie  Człowiek Moc  Państwo Ateizm
Byt Duch Odpowiedzialność  Miłość Materializm
Dobro Odpowiedzialność Władza   Nienawiść Naturalizm
Zło    Sprawiedliwość  Niewola Racjonalizm
Wiedza    Miłosierdzie Wojna Panteizm
Wiara      Gwałt Bezbożność
Głupota       Pragmatyzm
Prawo       Hedonizm
Grzech       Deizm

Bez przydziału pozostają takie słowa:


Tak kiedyś zdefiniowałem czym jest FiKi: 

Definicja:
FiKi to system przechowywania elektronicznych notatek w ramach internetowego serwisu WEB, wykorzystujący idee systemów WIKI a przygotowany przy pomocy techologii sql, php, html i css w celu spisania i publikacji definicji pewnych pojęć filozoficznych. Nazwa nawiązuje do 'Filozofii' i 'Wiki'. System powstał w 2003 roku zgodnie z nową modą, którą wtedy było Web 2.0.

Kategorie: _blog


Słowa kluczowe: fiki


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
8 lutego 2016 (poniedziałek), 11:16:16

Prawo (zabawa w słowa)

Dziś, na fejsie pojawił się chyba oksymoron - "prawo miłości". Czy jest coś takiego? Nie wiem, ale poszukajmy.

Prawo - ogłoszone przez władce zasady postępowania obowiązujące na terytorium, gdzie władca włada, które to zasady podlegać będą przez tego władcę sprawiedliwej ocenie.

Przy okazji było też prawo mojżeszowe.

Prawo Mojżeszowe - nadane przez Boga, a ogłoszone przez Mojżesza prawo obowiązujące naród przez Boga wybrany.

No i mołość:

Miłość - relacja zakładająca czynienie drugiej osobie dobra.

Na koniec jeszcze jedna defnicja:

Prawo - ogłoszone przez władcę zasady postępowania osób na terytorium, którym władca jest hegemonem (oj, popsułem coś, bo pojawiło się trudne słowo hegemon) i gdzie stosuje on sprawiedliwość z prawa wynikającą (oj, jeszcze bardziej popsułem….. na poczatku chyba była najlepsza….).


Kategorie: zabawa w słowa, filozofia, _blog


Słowa kluczowe: prawo, miłość, prawo mojżeszowe, prawo miłości, fiki


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
18 lutego 2015 (środa), 12:36:36

Bełkot (zabawa w słowa)

Definicja:

Bełkot to niezrozumiała, niewyraźna mowa, używanie w wypowiedzi nieartykułowanych dźwięków, którym trudno nadać sens.

Bełkot to również pozbawiony sensu, niezrozumiały tekst, zawiła lub nawet sprzeczna wypowiedź.


Przemyślenia i obserwacje:

  1. Diabeł lubi bełkot. Pomaga mu to w osiąganiu przez osoby pozornego porozumienia, w czyli nieporozumienia.
  2. Unia Europejska posługuje się w swoich dokumentach bełkotem. Bardzo wiele osób zaangażowanych w projekty unijne, w zarządzanie, w politykę ma tego świadomość, akceptuje to i co gorsza nauczyła się z tym żyć.
  3. Pamiętam, że przed przystąpieniem Polski do Traktatu Lizbońskiego ściągnąłem ten dokument chcąc go przeczytać. Oczywiście był po polsku. Ściągnąłem. O ile pamiętam składał się z ponad 150 plików PDF, z których wiele miało więcej niż 300 stron, ale zdarzały się też takie krótsze, po stron 30. Z jednego z nich dowiedziałem się, że Grecja, w dziedzinie jakiegoś sera ma jakieś specjalne prawo i że jest to tak ważne, że Wysokie Układające się Strony, zważywszy że ... - Nawet jeżeli było to ważne, to dla mnie, który miał się opowiedzieć - za lub przeciw całość stanowiła bełkot!
  4. Bełkot, przez swoją niejednoznaczność uniemożliwia stosowanie sprawiedliwości. I to jest ważne!
  5. Bełkot utrudnia poznanie prawdy, dochodzenie do niej, a już na pewno utrudnia wspólne poznanie prawdy i wspólne do niej dochodzenie.

Kategorie: obserwator, polityka, ue, zabawa w słowa, _blog, fiki, fikisłowa, fikipedia


Słowa kluczowe: unia, dofinansowania, poig, bełkot, słowa, fiki


Komentarze: (1)

wojtek, May 10, 2017 19:03 Skomentuj komentarz


I jeszcze "dar języków". Niektóre osoby używają bełkotu w modlitwie (?) wspólnej lub publicznej uważając, że to jest dar od Pana Boga podczas gdy ja odbieram to jako diabelstwo.
Skomentuj notkę
25 czerwca 2007 (poniedziałek), 09:00:00

Mądrość i moc

Muszę dziś sięgnąć pamięcią do Fiki:

Mądrość
to używanie wiedzy w połączeniu z mądrością.
Miłość
to relacja w której osoba kochająca podjęła bezwarunkową dezycje czynienia dobra osobie kochanej.
Moc
to możliwość realizacji własnych decyzji (aktów woli).

No i co z tego wynika? Ano, że wiedza to mało. Mogę rozumieć problemy, przeprowadzić szesnaście analiz, wyprodukować syntezy, zalecenia i wnioski i nic. Decyzja i chcenie czegoś to mało. Mogę podjąć decyzje po czym komunikować ją na lewo i prawo (zwłaszcza tej wybranej osobie) gulgocząc jak indor na podwórzu i nic. Mogę nawet próbować coś zrobić by po chwili w swej mądrości zobaczyć, że jestem głupcem nie mając mocy, nie mając możliwości zrealizowania tego co zamierzałem zrealizować.

Idę poszukać źródła mocy. Musi gdzieś być.


FIKI-linki (dawna zabawa w słowa):


Kategorie: moja filozofia, _blog


Słowa kluczowe: mądrość, miłość, moc, fiki


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
1 lipca 2003 (wtorek), 06:33:33

Bóg

Definicja:
Bóg to osobowy absolut, istota konieczna.

Dyskusja:

  • Proszę się nie śmiać, że zdefiniowałem. Nie zdefiniowałem (choć napisałem, że definicja). Po prostu w moim systemie filozoficznym (Fiki) tak to pojęcie rozumiem.
  • Patrz: teizm, stworzenie

Kilka pożytecznych dogmatów o Bogu:

Dogmat #1:
Bóg jest.
Dogmat #2:
Bóg jest wszechmocny.
Dogmat #3:
Bóg jest stworzycielem wszystkiego.
Dogmat #4:
Bóg jest miłością.

Listę tych dogmatów pewnie kiedyś nieco rozwinę.


Kategorie: fiki, _blog, fikisłowa, fikipedia


Słowa kluczowe: bóg, fiki, stworzyciel, stwórca


Komentarze: (1)

Grzegorz, March 21, 2021 15:30 Skomentuj komentarz


Nie da  się określić w słowach Boga,

A już na pewno w tak krótkich

Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.