Słowo kluczowe: nawrócenie


31 marca 2022 (czwartek), 19:02:02

Możliwa alternatywa w relacji z Bogiem

Myślisz? Jeżeli myślisz to przemyśl taką alternatywę: #1. Jeżeli koncepcja Boga-Stworzyciela nie jest Ci w życiu potrzebna to żyj! Od dziś żyj bardziej świadomie. Żyj aktywnie, żyj kolorowo, żyj, poz...


20 marca 2020 (piątek), 17:57:57

Pojednajcie się z Bogiem!

Ważną rzeczą, którą chciałbym powiedzieć głośno, tak głośno aby inni to usłyszeli jest to, że jeszcze jest czas aby się nawrócić, opamiętać i pojednać się w Bogiem, Stworzycielem nieba i ziemi. I tyl...


10 maja 2016 (wtorek), 15:34:34

Dwie drogi

Można, będą już całkiem fajnym człowiekiem, stać się jeszcze fajniejszym, lepszym, wspanialszym, bardziej spełnionym, szczęśliwszym. Ponieważ jest to dość trudne można do tego zaprząc Jakiegoś Pana Bo...


26 kwietnia 2015 (niedziela), 11:29:29

Pokuta - dwa rozumienia tego

W moich okolicach obowiązują dwa, jakże różne znaczenia pojęcia pokuta: #1. Pokuta to zewnętrzne akty nakazane przez spowiednika. #2. Pokuta (metanoia) przemiana wewnętrzna przemieniająca osobowość ...


19 kwietnia 2004 (poniedziałek), 13:12:12

Psalm 51 - rozważanie nad własną grzesznością

Dziś (po sobocie) należy ten tekst potraktować jak najbardziej poważnie: Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej,  W ogromie miłosierdzia swego zmaż nieprawość moją! Obmyj mnie zupełnie z...


1 marca 2004 (poniedziałek), 17:59:59

Nowe Narodzenie (#2)

Nowe narodzenie (wg. Pawason'a) składa się z takich czterech elementów: opamiętania, wiary, chrztu, przyjęcia Ducha Świętego. Nowe Narodzenie od strony człowieka można określi...


29 lutego 2004 (niedziela), 22:26:26

Nowe Narodzenie (Nikodem)

A był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu: Mistrzu! Wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel; nikt bowiem takich cudów czynić b...


Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.