Kategoria: ekologia


8 maja 2020 (piątek), 17:26:26

Znaki czasu - ekologia, styl ?ycia, kultura (sk?adnica)

Zachowuj? tu r�?ne artyku?y, fotki, ciekawostki....


25 listopada 2019 (poniedziałek), 15:27:27

Biblia a Ekologia

Biblia: Pan B�g stworzy? ziemi? i ludzi aby ni? gospodarowali. Ekologia: Cz?owiek jest rakiem Ziemi....


3 listopada 2019 (niedziela), 22:09:09

Ekologia? Kto?�dba o swoje interesy

Znalaz?em na fejsie i zachowuj? bo warto: FB: Igor Downar-Zapolski,�24 wrze?nia Pami?tam, jak na pocz?tku lat '90 koledzy ze szko?y pytali, jak mog? mie? w domu na ?wi?ta ?yw? choink? - przecie? t...


23 października 2019 (środa), 21:49:49

Moje szyderstwo nad BigMackiem

Je?eli zjesz zwyk?ego hamburgera w zwyk?ej sieci burgerownii - niszczysz ?rodowisko emituj?c CO2 i wytwarzaj?c cierpienie zwierz?t. Ale je?eli podjedziesz kilka kilometr�w dalej, i z burgerowni na liter...


8 grudnia 2018 (sobota), 10:06:06

Pielgrzymka dla klimatu

Metody?ci w Gliwicach zorganizowali specjalne, ekumeniczne nabo?e?stwo poniewa?..... Zorganizowana przez Greenpeace pielgrzymka idzie z Watykanu na COP24 w Katowicach. W czwartek, 6 grudnia, pielgrzy...


9 lutego 2010 (wtorek), 21:56:56

Za du?o ludzi na ziemi?

Do przemy?lenia: Dzieci?ca antykrucjata Grzegorz G�rny www.rp.pl, ostatnia aktualizacja 31-12-2009 14:00 Najwi?kszymi sponsorami program�w antyludno?ciowych na ?wiecie s? dzi? rz?dy kraj�w naj...


25 listopada 2009 (środa), 19:39:39

B�g i ONZ

B�g powiedzia?: I stworzy? B�g cz?owieka (...) b?ogos?awi? mu i rzek?: Rozradzajcie si? i rozmna?ajcie si?, i nape?niajcie ziemi?, i czy?cie j? sobie poddan?; panujcie nad rybami morskimi i nad ptactw...


Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.