Słowo kluczowe: chiazm


31 lipca 2021 (sobota), 18:08:08

Chiazm u Izajasza 6:9-10Iz 6:9-10 UBG
(9) A on powiedział: Idź i powiedz temu ludowi: Słuchajcie uważnie, ale nie rozumiejcie, patrzcie uważnie, ale nie poznawajcie. (10) Zatwardź serce tego ludu, uczyń jego uszy ciężkimi do słuchania i zaślep jego oczy, aby nie widział swoimi oczami, nie słyszał swoimi uszami i nie zrozumiał swoim sercem, aby nie nawrócił się i nie był uzdrowiony.

 

 

 

Muszę to zbadać


Albowiem utuczyło się serce tego ludu,

a uszami z trudem usłyszeli,

a oczy swoje zmrużyli,

żeby czasem oczami nie widzieli,

i uszami nie słyszeli,

i sercem nie zrozumieli,

i nie nawrócili się, a ja żebym ich nie uzdrowił.


Kategorie: biblia, biblia / studia


Słowa kluczowe: iz6, chiazm


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
25 marca 2020 (środa), 16:24:24

Chiazm w prologu Ewangelii wg. św. Jana na przekładzie TPNP rozpisany

Chiazm na przekładzie toruńskim (TPNP):

 • Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga.
  • Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłem ludzi. A światło świeci w ciemności, a ciemność Nim nie zawładnęła.
   • Pojawił się człowiek posłany od Boga, na imię mu - Jan. On przyszedł na świadectwo, by zaświadczyć o tym świetle, aby dzięki niemu wszyscy uwierzyli. Nie był on światłem, ale jedynie miał zaświadczyć o tym świetle.
    • Było prawdziwe światło, które oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat.
     • Na świecie był i świat przez Niego jest uczyniony; a świat Go nie poznał. Do swojej własności przyszedł, a swoi Go nie przyjęli.
      • Tym jednak, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Boga,
       • to jest wierzącym w Jego imię.
      • Którzy zostali zrodzeni nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga.
     • A Słowo pełne łaski i prawdy, stało się ciałem i mieszkało między nami,
    • i widzieliśmy chwałę Jego, chwałę jako jednorodzonego od Ojca.
   • Jan świadczył o Nim i głośno wołając, oświadczył: 
  • Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który przychodzi po mnie, istniał przede mną, bo wcześniej był niż ja. A z Jego pełni my wszyscy wzięliśmy, i to łaskę za łaską. O ile bowiem Prawo zostało dane przez Mojżesza, to łaska i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa.
 • Boga nikt nigdy nie widział; jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, Ten nam o Nim opowiedział.  

Kategorie: _blog, biblia


Słowa kluczowe: chiazm, j1, Słowo, Bóg, światłość


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
13 stycznia 2018 (sobota), 15:42:42

Chiazm u Jana, podejście kolejne, na tekście UBG, w ramach SA1

Zadałem innym zrobienie tego zadania, więc sam też muszę je zrobić. No więc robię wykorzystują do tego własne style w CSS, żeby przy okazji nauczyć się czegoś z programowania i polepszyć jakoś mojego bloga:

 • Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga.
  (O relacji Słowa z Bogiem: gdzie było, kim było, jaki był stan na początku)
  • Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało. W nim było życie, a ...
   (O rzeczywistości, o tym, że Słowo ją stworzyło)
   • życie było światłością ludzi. A ta światłość świeci w ciemności, ale ciemność jej nie ogarnęła.
    (Czym było życie, Relacja światłości z ciemnością)
    • Był człowiek posłany od Boga, któremu na imię było Jan. Przyszedł on na świadectwo, aby świadczyć o tej światłości, by wszyscy przez niego uwierzyli. Nie był on tą światłością, ale przyszedł, aby świadczyć o tej światłości.
     (O Janie, o świadku Słowa)
     • Ten był tą prawdziwą światłością, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat. Był na świecie, a świat został przez niego stworzony, ale świat go nie poznał. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli.
      (o Jezusie: kim był, relacja z ludźmi, że był na świecie, który stworzył, i że świat go olał)
      • Lecz wszystkim tym, którzy go przyjęli, dał moc, aby się stali synami Bożymi, to jest tym, którzy
      • (O wyjątku od powyższej reguły) 
       • wierzą w jego imię;
      • Którzy są narodzeni nie z krwi ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga.
       (O tych, którzy przyjęli Jezusa, że są dziećmi Bożymi)
     • A to Słowo stało się ciałem i mieszkało wśród nas i widzieliśmy jego chwałę, chwałę jako jednorodzonego od Ojca, pełne łaski i prawdy. 
      (O Jezusie, jego relacji z ludźmi - mieszkało wśród nas, widzieliśmy jego chwałę)
    • Jan świadczył o nim i wołał: To był ten, o którym mówiłem:
     (O Janie, świadku Słowa)
   • Ten, który po mnie przychodzi, uprzedził mnie, bo wcześniej był niż ja. A z jego pełni my wszyscy otrzymaliśmy i łaskę za łaskę.
    (O życiu Jezusa (Słowa) wcześniej, przed Janem, o źródle łaski)
  • Prawo bowiem zostało dane przez Mojżesza, a łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa.
   (Prawo od Mojżesza, łaska i prawda przez Jezusa)
 • Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, on nam o nim opowiedział.
  (O relacji Syna z Ojcem, i o tym, że Jezus nam o tym opowiedział)

Pierwsza próba zakonczona, czas 10 minut, potem poprawki 30 minut. Łatwiej znaleźć rozwiązanie jak się wie, że ono istnieje, i jak się wie, że kiedyś się je już znalazło. A teraz mogę sobie popatrzyć na poprzednie:


Dodatki:

A tu jest pierwotny, w przekładzie UBG, bo na taki się tym razem umówiliśmy:

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. A ta światłość świeci w ciemności, ale ciemność jej nie ogarnęła. Był człowiek posłany od Boga, któremu na imię było Jan. Przyszedł on na świadectwo, aby świadczyć o tej światłości, by wszyscy przez niego uwierzyli. Nie był on tą światłością, ale przyszedł, aby świadczyć o tej światłości. Ten był tą prawdziwą światłością, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat. Był na świecie, a świat został przez niego stworzony, ale świat go nie poznał. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Lecz wszystkim tym, którzy go przyjęli, dał moc, aby się stali synami Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w jego imię; Którzy są narodzeni nie z krwi ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga. A to Słowo stało się ciałem i mieszkało wśród nas (i widzieliśmy jego chwałę, chwałę jako jednorodzonego od Ojca), pełne łaski i prawdy. Jan świadczył o nim i wołał: To był ten, o którym mówiłem: Ten, który po mnie przychodzi, uprzedził mnie, bo wcześniej był niż ja. A z jego pełni my wszyscy otrzymaliśmy i łaskę za łaskę. Prawo bowiem zostało dane przez Mojżesza, a łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, on nam o nim opowiedział.

A tu przekład toruński:

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłem ludzi. A światło świeci w ciemności, a ciemność Nim nie zawładnęła. Pojawił się człowiek posłany od Boga, na imię mu - Jan. On przyszedł na świadectwo, by zaświadczyć o tym świetle, aby dzięki niemu wszyscy uwierzyli. Nie był on światłem, ale jedynie miał zaświadczyć o tym świetle. Było prawdziwe światło, które oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat. Na świecie był i świat przez Niego jest uczyniony; a świat Go nie poznał. Do swojej własności przyszedł, a swoi Go nie przyjęli. Tym jednak, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Boga, to jest wierzącym w Jego imię. Którzy zostali zrodzeni nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga. A Słowo pełne łaski i prawdy, stało się ciałem i mieszkało między nami, i widzieliśmy chwałę Jego, chwałę jako jednorodzonego od Ojca. Jan świadczył o Nim i głośno wołając, oświadczył: Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który przychodzi po mnie, istniał przede mną, bo wcześniej był niż ja. A z Jego pełni my wszyscy wzięliśmy, i to łaskę za łaską. O ile bowiem Prawo zostało dane przez Mojżesza, to łaska i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział; jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, Ten nam o Nim opowiedział.

 Chiazm na przekładzie toruńskim (TPNP):

 • Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga.
  • Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłem ludzi. A światło świeci w ciemności, a ciemność Nim nie zawładnęła.
   • Pojawił się człowiek posłany od Boga, na imię mu - Jan. On przyszedł na świadectwo, by zaświadczyć o tym świetle, aby dzięki niemu wszyscy uwierzyli. Nie był on światłem, ale jedynie miał zaświadczyć o tym świetle.
    • Było prawdziwe światło, które oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat.
     • Na świecie był i świat przez Niego jest uczyniony; a świat Go nie poznał. Do swojej własności przyszedł, a swoi Go nie przyjęli.
      • Tym jednak, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Boga,
       • to jest wierzącym w Jego imię.
      • Którzy zostali zrodzeni nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga.
     • A Słowo pełne łaski i prawdy, stało się ciałem i mieszkało między nami,
    • i widzieliśmy chwałę Jego, chwałę jako jednorodzonego od Ojca.
   • Jan świadczył o Nim i głośno wołając, oświadczył: 
  • Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który przychodzi po mnie, istniał przede mną, bo wcześniej był niż ja. A z Jego pełni my wszyscy wzięliśmy, i to łaskę za łaską. O ile bowiem Prawo zostało dane przez Mojżesza, to łaska i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa.
 • Boga nikt nigdy nie widział; jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, Ten nam o Nim opowiedział.  

Kategorie: _blog, biblia


Słowa kluczowe: chiazm, sa, sa1, studium biblijne, j1


Komentarze: (3)

kuba, January 17, 2018 10:11 Skomentuj komentarz


A ja sobie tak chiazm rozpisałem.

A) Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga.
B)    Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało.
C)        W nim było życie, a życie było światłością ludzi. A ta światłość świeci w ciemności, ale ciemność jej nie ogarnęła.
D)            Był człowiek posłany od Boga, któremu na imię było Jan. Przyszedł on na świadectwo, aby świadczyć o tej światłości, by wszyscy przez niego uwierzyli.
d)            Nie był on tą światłością, ale przyszedł, aby świadczyć o tej światłości.
c)        Ten był tą prawdziwą światłością, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat.
b)    Był na świecie, a świat został przez niego stworzony, ale świat go nie poznał. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Lecz wszystkim tym, którzy go przyjęli, dał moc, aby się stali synami Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w jego imię; Którzy są narodzeni nie z krwi ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga.
a) A to Słowo stało się ciałem i mieszkało wśród nas (i widzieliśmy jego chwałę, chwałę jako jednorodzonego od Ojca), pełne łaski i prawdy.

mcfunthomas, January 24, 2018 21:51 Skomentuj komentarz


mcfunthomas w 2008 roku, gdzieś w sieci.....

Na podstawie znajomości retoryki biblijnej, "ułożyłem" koncentrycznie 3 pierwsze wersety tak, by każdy mógł zobaczyć jak należy rozumieć słowa z początku PROLOGU (natchnieniem i iskrą zapłonową był przykład z książki: R. Pindel, ABY ZROZUMIEĆ PAWŁA, wyd. unum, Kraków 2004). Tak naprawdę pomału układam kolejne wersety. Jak ułożę ww. 1-18 to się ucieszę.

(a) Na początku [u Boga]*
(b) ___było
(c) ______Słowo
(d) ________a
(c) ______Słowo
(b) ___było
(a') u Boga
(a'') i/a Bogiem
(b) ___było
(c) ______Słowo
(c') ______Ono
(b) ___było
(a''') na początku u Boga

(e) Wszystko
(f) _____przez nie stało się
(f') _____a bez niego nie stało się
(e') ani jedno.

* w domyśle, na podstawie końcowego (a''').

Porównując odpowiednie wyrazy/zwroty (litery w nawiasach oznaczają odpowiadające sobie wyrazy/zwroty) widać wyraźnie równość Ojca i Syna i jedność w działaniu ich obu. Bóg jest POCZĄTKIEM i KOŃCEM. Ojciec był "od początku". Tak samo Syn (Jednorodzony Bóg w łonie Ojca). Wszystko co się stało, stało się przez Boga-Ojca i Boga-Syna. Zawsze byli, są i będą; zarówno każdy z nich z osobna, jak i razem. Aby określić to: zawsze byłem, jestem i będę Bóg osobiście, używając hebrajskiego języka wyraził to w słowie JHWH. Wyraz ten nie oznacza TYLKO BYŁEM, ani TYLKO BĘDĘ (PRZYCHODZĘ), ani TYLKO JESTEM. On oznacza: zawsze byłem, jestem i będę (przychodzę). Innymi słowy: Pierwszy i Ostatni = Początek i Koniec = Alfa i Omega = Alef i Taw = Alef-Mem-Taw = PantokratOr = JHWH.


Jak więc powinno się odczytać te słowa?
Na początku było Słowo (SYN), a Słowo (SYN) było u Boga-Ojca, i Bogiem-Synem było Słowo (SYN). Wiedząc, że JHWH jest w TRZECH OSOBACH (stosuję tu presupozycję), można uogólnić (acz "z głową") te wersety i mamy:
Na początku
___było
______Słowo
________a
______Słowo
___było
u JHWH
i/a JHWH
___było
______Słowo
______Ono
___było
na początku
u JHWH

Tak więc niepotrzebna jest kłótnia o to czy w zwrocie I BOGIEM BYŁO SŁOWO chodzi o Boga-Jezusa równego Ojcu czy nie. Problem jest w prosty sposób rozwiązany, "na sposób hebrajski" (retoryka).

., February 21, 2018 11:47 Skomentuj komentarz


___Na początku było Słowo [u Boga],
______a Słowo
_________było
____________u Boga
____________i Bogiem
_________było
______ Słowo.
___Ono było na początku u Boga.

Skomentuj notkę
31 stycznia 2014 (piątek), 20:48:48

Chiazm u Jana

 Nie pierwsze, i pewnie nie ostatnie podejście do rozpisania tego chiazmu w tłumaczeniu Biblii Gdańskiej z 1632 roku:

(A) Na początku było Słowo, a ono Słowo było u Boga, a Bogiem było ono Słowo. To było na początku u Boga.

(B) Wszystkie rzeczy przez nie się stały, a bez niego nic się nie stało, co się stało.

(C) W niem był żywot, a żywot był oną światłością ludzką. A ta światłość w ciemnościach świeci, ale ciemności jej nie ogarnęły.

(D) Był człowiek posłany od Boga, któremu imię było Jan. Ten przyszedł na świadectwo, aby świadczył o tej światłości, aby przezeń wszyscy uwierzyli. Nie byłci on tą światłością, ale przyszedł, aby świadczył o tej światłości.

(E) Tenci był tą prawdziwą światłością, która oświeca każdego człowieka, przychodzącego na świat. Na świecie był, a świat przezeń uczyniony jest; ale go świat nie poznał. Do swej własności przyszedł, ale go właśni jego nie przyjęli.

(F) Lecz którzykolwiek go przyjęli, dał im tę moc, aby się stali synami Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w imię jego. Którzy nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli męża, ale z Boga narodzeni są.

(E) A to Słowo ciałem się stało, i mieszkało między nami, i widzieliśmy chwałę jego, chwałę jako jednorodzonego od Ojca, pełne łaski i prawdy.

(D) Jan świadczył o nim, i wołał, mówiąc: 

(C) Tenci był, o którymem powiadał: Który po mnie przyszedłszy, uprzedził mię; bo pierwej był niż ja. A z pełności jego myśmy wszyscy wzięli i łaskę za łaskę.

(B) Albowiem zakon przez Mojżesza jest dany, a łaska i prawda przez Jezusa Chrystusa stała się.

(A) Boga nikt nigdy nie widział: on jednorodzony syn, który jest w łonie ojcowskiem, ten nam opowiedział.


Kategorie: biblia, _blog


Słowa kluczowe: chiazm, prolog ewangelii jana, j1


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
26 lutego 2004 (czwartek), 10:45:45

Chiazm - wyjaśnienie

Chcąc być bardziej czytelny, na szybo przytaczam moje rozumienie słowa chiazm. 

Chiazm to forma literacka używana w literaturze semickiej polegająca na układaniu się rymu w sekwencje A, B, C, D .... D, C, B, A; ważne przy tym jest, że rymowanie rozumiane jest jako rymowanie myśli, idei czy obrazów a nie jak w poezji europejskiej rymowanie dźwięków poprzez nadanie wypowiedzi tempa czy też umiejętny dobór końcówek.

Może to określenie nie jest najlepsze, może kiedyś ktoś powie mi jak mogę je zmienić, poprawić, ulepszyć ale na dziś musi wystarczyć.

I jeszcze coś.

 • Chiazmy spotyka się nie tylko w literaturze semickiej. Obecne są też w starożytnej literaturze greckiej, a zasada rymowania myśli obecna jest praktycznie we wszystkich kulturach wschodu. Ponoć ułatwiało to zapamiętywanie - i pewnie coś w tym jest, bo nasze rymowanki też się zapamiętuje łatwiej niż prozę.
 • Chiazmy często spotyka się w Biblii. Wyłuskanie ich znacznie ułatwia zrozumienie tekstu. Przykłady:

Przy okazji, aby było jeszcze śmieszniej:

Limeryk to forma literacka, w której rymuje się tak: A, A, B, B, A a do tego ma być śmiesznie i ma w pierwszej linijce być nazwa geograficzna.

Oto jeden z moich ulubionych limeryków lekko-zawodowych, napisanych przez A.

Pewien rybak znad Ładogi
Skorzystał raz z prawa drogi.
W rok zbudował sieć światłowodów
i to bez żadnych korowodów
choć był przecież bardzo ubogi.

Zapraszam na www.limeryki.pl oraz na https://biblia.apologetyka.com/read lub www.biblia.net.pl 


Kategorie: Biblia, _blog


Słowa kluczowe: chiazm, Biblia


Komentarze: (7)

w34 -> marekm, February 27, 2004 13:36 Skomentuj komentarz


Definicja według limeryki.pl

limeryk (ang. limerick, od angielskiej nazwy miasta Luimneach w Irlandii) - gatunek poezji humorystycznej, wywodzący się z angielskiego folkloru: zabawny utwór epigramatyczny, w którym treści groteskowe i pure nonsense rodzą się z dziwacznych rymów, gry słów, kalamburu czy paronomazji; złożony z 5 wersów o porządku rymów aabba.

Wniosek: Wg tej definicji, ten wiersz Marianowicza jest limerykiem.

Według Kopaliśnkiego też jest.

A według mnie w pierwszym wersie powinna być nazwa geograficzna co czyni limeryk zabawniejszy, a sztukę jego tworzenia trudniejszą. Pan Antoni pisze świetne scenariusze, niezłe teksty, ale cóż - przecież każdy może mieć słabszy dzień.

* * * * * * * * *

Mamy więc już 3 definicje limeryków. Ciekawe czy teraz zadasz Kopalińskiemu pytanie: "skąd pan czerpie swoje definicje, czy sam je pan wymyśla?" albo "czy czasem z tym limerykiem to nie przekombinował pan?".

Wiem, że jest trudniej. Kopaliński nie udostępnił guzika "skomentuj". A ja dzięki tej dyskusji jestem bogadszy, bo wiem, że są limeryki wg. moje definicji i są limeryki nieco słabsze, ale takie, które też są nazywane limerykami.

marekm, February 27, 2004 12:26 Skomentuj komentarz


Raz pewien poeta -- chimeryk
napisał tragiczny limeryk,
Pytany o motyw
wyjaśnił: tęsknoty w
ten sposób wyrazić swej chce ryk.

Wedlug Twojej definicji to limerykiem nie jest - szkoda, ze sie sam ograniczasz ;)

A co do www.limeryki.pl to czytajac to co napisales bylem przekonany, ze tej strony nie znasz ale widze, ze znasz tylko tez nie jest dla Ciebie wyznacznikiem.

w34 -> Żelazny, February 27, 2004 11:01 Skomentuj komentarz:-)

Żelazny, February 27, 2004 09:39 Skomentuj komentarz


Raz Wojtek z kraju nad Wisłą,
Miał bloga i sobie przysnął.
Na klawiaturę bezsenną,
Złożył swą głowę foremną.
Do rana napisał wszystko.

khan-goor, February 26, 2004 22:02 Skomentuj komentarz


codziennie przekonuje się jak głęboka jest moja niewiedza...

Elf Agata, February 26, 2004 12:07 Skomentuj komentarz


I znów przeczytałam Twoją notke i znów jestem mądrzejsza =)
Dzieuje i buziaki z Gdańska!

redakcja/wl, February 26, 2004 10:47 Skomentuj komentarz


no i są jeszcze lepieje, które mają suie do limeryków chyba mniej więcej tak, jak warcaby do szachów.

dzięki za wyjaśnienie znaczenia chiazmu, wiedziałem że je lubię, teraz wiem jak sie toto zwie...
Skomentuj notkę
25 lutego 2004 (środa), 18:40:40

Chiazm w Rz10:9n

Taki chiazmik dzisiaj znalazłem w Liście do Rzymian 10.9n:

 • Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem,
  • i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie.
  • Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia,
 • a wyznawanie jej ustami - do zbawienia.

Drobne uwagi:

 • Abstrahując od treści, która jest kwintesencją ewangelii forma literacka jest prze piękna. Co prawda dla ludzi w naszej kulturze taka rymowanka nie jest czytelna ale jak się nieco poobcuje z tekstami semickimi to też to brzmi.

 • Serce w myśleniu semicki oznacza mniej więcej to co nasz rozum albo lepiej rozsądek, więc nie jest tu mowa o jakim emocjonalnym, czy też dewocyjnym przeżywaniu religii ale raczej o racjonalnej decyzji przyjęcia tego, co Bóg ma dla człowieka.
 • Wygląda to na taką prostą receptę:

  uwierzysz i wyznasz -> usprawiedliwiony i zbawiony.

  Prosta? Tak. Ewangelia jest prosta. Wystarczy tylko wyznać, że Jezus jest Panem wcześniej uwierzywszy w jego zmartwychwstanie.

  Ale każde te słowo ma swoje znaczenie: np. aby podjąć działania w kierunku zbawienia człowiek musi już wiedzieć, że ma problem, że jest grzeszny i że powinien coś z tym problemem zrobić. Musi po prostu się opamiętać i chceć nawrócić.

 • thx: mś.

Dopisek z końca 2017:

 • najpierw jest uwierzenie, którego konsekwencją, (po usprawiedliwieniu, przebaczeniu i zapieczęstowaniu Duchem) jest pierwszy dobry uczynek wykonany przez człowieka, czyli wyznanie. (Fabian thx)
 • Werset 1Kor12:3 "Nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: «Panem jest Jezus»" zdaje się potwierdzać taką teorię. Więc kolejność jest taka:
  • głoszenie (bo jakoś człowiek się musi dowiedzieć) Słowa Prawdy i Ewangelii (Ef 1:13)
  • uwierzenie
  • Bóg robi wtedy usprawiedliwienie
  • Bóg może dać człowiekowi Ducha Świętego - daje, bo obiecał
  • Więc człowiek wyznaje (dobry uczynek? Tak!), że Jezus jest Panem.
  • To wyznanie daje zbawienie? A może wcześniej już miał zbawienie? A jak się to ma do Ef 2:8-10?
 • Ef 2:8-10 - "Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili".

Kategorie: Biblia, _blog


Słowa kluczowe: chiazm, Biblia


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę
30 listopada 2003 (niedziela), 17:58:58

Chiazm w ewangelii Mateusza 7:6 (Mt7:8)

Wg tłumaczenia Biblii Tysiąclecia:

A:   Nie dawajcie psom tego, co święte,
B:     i nie rzucajcie swych pereł przed świnie,
B:     by ich nie podeptały nogami,
A:   i obróciwszy się, was nie poszarpały.

 

Wg tłumaczenia Biblii Gdańska:

A:   Nie dawajcie świętego psom,
B:     ani miećcie pereł waszych przed świnie,
B:     by ich snać nie podeptały nogami swemi,
A:   i obróciwszy się nie rozszarpały was.

Nota dla niewtajemniczonych:

Chiazm to forma literacka używana w starożytnej poezji, głównie semickiej, polegającej na przestawieniu szyku myśli wg schematu A, B, B, A lub ogólniej A, B, C, D, .... D, C, B, A.


Kategorie: biblia, _blog, biblia / studia


Słowa kluczowe: chiazm, biblia, Mt7:8


Komentarze: (5)

krisper, December 2, 2003 14:44 Skomentuj komentarz


to ja proszę coś więcej na temat rymowania mysli

w34 -> eKaśka, December 1, 2003 08:48 Skomentuj komentarz


Biblia Gdańska to (chyba) 1630 rok, więc nie można się dziwić, że język jest nieco inny.

Biblia Tysiąclecia to lata 70-te, więc język prawie współczesny, choć widać w nim tradycje.

w34 -> krisper, December 1, 2003 08:44 Skomentuj komentarz


1) W poezji semickiej jeżeli coś się rymuje, to właśnie myśli a nie jak w naszej słowa.

2) A tu rymuje się wyraźnie: psy szarpią, świnie deptają. Jeżeli odczyta się to liniowo to psy będą deptały nogami a świnie szarpały, co niekoniecznie pasuje.

eutanazja-kaska, December 1, 2003 04:17 Skomentuj komentarz


Niebardzo rozumiem o co chodzi w tym porównaniu.. To jest to SAMO, tylko napisane innaczej.. Osobiście bardziej podoba mi się ta druga wersja, tyle ze w Biblii Tysiąclecia jest to napisane tak, by każdy mógł to zrozumieć, jest poprostu inna formna gramtyczna..

krisper, November 30, 2003 22:46 Skomentuj komentarz


Z całym szacunkiem, ale jeśli definicja jest właściwie przytoczona to ja osobiście nic takiego nie widzę w tym fragmencie. Chyba, że zbieżność myśli A1 i A2 oraz myśli B1 i B2 jest tak głęboka, że aż jej nie widać.:-)
Skomentuj notkę
13 października 2003 (poniedziałek), 22:54:54

Chiazm w prologu Jana

Notka z 2003 roku i dziś (w 2014) już bardzo, ale to bardzo mi się nie podoba, bo jak poczułem bardziej na czym polegają chiazmy w pismach hebrajskich i greckich to napisałem nową, lepszą tu: Chiazm u Jana

A tą zostają na pamiątkę tego, jak to człowiek najpierw jest głupi, a polem może się uczyć.


Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo.

Ono było na początku u Boga.

Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało.

W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła.

Pojawił się człowiek posłany przez Boga - Jan mu było na imię.

Przyszedł on na świadectwo,

aby zaświadczyć o światłości,

by wszyscy uwierzyli przez niego.

Nie był on światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć o światłości.

Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi.

Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał.

Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli.

Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego - którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili.

 

A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas.

I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca,

pełen łaski i prawdy.


Kategorie: biblia, _blog


Słowa kluczowe: chiazm


Komentarze: (1)

wojtek, January 13, 2018 16:07 Skomentuj komentarz


Dziś widzę, że słabo mi to wyszło. Minęło nieco czasu i teraz robię to znacznie lepiej. Ale pamiętam - to było ten pierwszy raz. Pamiętam, że to doświadczenie miało coś wspólnego z Arkiem L. z Częstochowy. Chyba po jakimś spotkaniu wysłałem mu to w mailu.

Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.