Słowo kluczowe: objawienie


13 marca 2021 (sobota), 14:53:53

Skąd można wiedzieć coś o Bogu?

Notatki prostofilozoficzne na koniec spaceru, siedząc w nielegalnej kawiarni KAFO. #1. Bóg? O czym rozmawiamy? Praprzyczyna? Tak. Stworzyciel? Tak! Istota konieczna? Tak, choć to Arystotelesowskie...


2 listopada 2020 (poniedziałek), 10:04:04

Robota Ducha Świętego

Na podstawie fragmentu ewangelii Jana można przeanalizować co Duch Święty robi w świecie, co w kościele, a co w niebie. J 16:7-15 TPNT  (J16:7) Lecz ja wam mówię prawdę: Pożyteczniej jest dla was,...


29 października 2020 (czwartek), 18:33:33

Koniec Wielkiej Nierządnicy

W Objawieniu Janowym, w rozdziale 17 czytam, że Bóg sprawi, iż dziesięciu królów (królów, którzy królewskiej władzy jeszcze nie objęli, lecz wezmą ją jako królowie na jedną godzinę wraz z Bestią) będą...


22 października 2020 (czwartek), 12:33:33

Wizja sądu z Objawienia św. Jana

Pod koniec księgi Objawienia (ale nie na końcu, dokładnie 20:11) mamy takie piękne przedstawienie: Pokazany jest gdzieś wielki biały tron i widać, że siedzi na nim Bóg, od którego oblicza wcześniej uc...


24 września 2019 (wtorek), 22:12:12

Czy mamy możliwość badania Boga

Dziś przy śniadaniu zapisałem sobie (chyba nie po raz pierwszy, bo pisałem to już kiedyś w jakimś liście) fajny dogmat. Tak wiec mam kolejny: Człowiek, będący stworzeniem nie ma narzędzi do badania (...


17 kwietnia 2019 (środa), 16:03:03

Apokalipsa (zabawa w słowa)

Gdy bada się Apokalipsę to warto wiedzieć co się bada: Definicja: Apokalipsa (z gr. ἀποκάλυψις apokalypsis 'odsłonięcie, zdjęcie zasłony, objawienie') – opis szczególnego rodzaju proroctwa, doty...


17 sierpnia 2018 (piątek), 14:27:27

Słabości tłumaczeń NT na przykładzie 1P1:13

Wczoraj z Klaudią studiowałem 1P szukając w nim poleceń. Wiedziałem już, że coś nie pasuje w 1:13 ale po dokładnej analizie wyszło Przekład UBG Pastor ZarębaDlatego uporządkujcie swe myśli! Jako lud...


27 lipca 2018 (piątek), 11:05:05

Nie więcej niż napisano

Chciałbym ... Na przykładzie apostołów nauczyć się nie wychodzić poza to, co napisano.(1Kor4:6) ...


11 kwietnia 2018 (środa), 19:25:25

Wielka rzesza - opracowanie Ariusza

Takie cos zachowuję. Oryginał w doc, zachowuję też pdf.  Wielka rzesza Czego na prawdę uczy Przekład Nowego Świata Mariusz Kielar        SKRÓTY:  ST- Stary Testament NT- Nowy Testament       ...


1 marca 2018 (czwartek), 12:52:52

Księga Hioba - Bóg objawia swą chwałę (wniosek #3)

Kiedyś obiecałem sobie, że przeanalizuję pytania zawarte w rozdziałach 38-41. Dlaczego? Bo w nich Bóg objawia swoją chwałę Hiobowi, Hiob nie ma nic do powiedzenia, za to w pytaniach jest całkiem sporo...


17 stycznia 2018 (środa), 14:54:54

Analiza dynamiki zjawisk opisanych w Rz1:18 ubg

To bardzo ważny fragment w Piśmie Świętym. Pierwszy raz studiowałem go z Adą Lam, gdzieś w okolicach 1990 roku i pamiętam, że wywarł na mnie duże wrażenie. Dziś zachęcam innych - zbadajcie. Zbadajcie ...


25 września 2014 (czwartek), 16:52:52

Objawienia Maryjne znowu

Z serwisu http://www.eliasz.pl zachowuje dobry tekst przygotowany przez Sylwestra Szady. Zachowuję, bo dobre i przydatne. Objawienia maryjne podrabiane przez demony Fragment książki Jonatana Dunke...


24 sierpnia 2005 (środa), 16:01:01

Granice objawienia

Rzeczy tajemne należą Panu, Bogu naszemu, a jawne nam i synom naszym aż na wieki, abyśmy czynili wszystkie słowa zakonu tego.(5 Moj. 29:29 za BG)Myślę, że te rzeczy tajemne to nie coś, czym zajmują si...


24 kwietnia 2005 (niedziela), 22:14:14

Unikalność chrześcijaństwa (rzecz o islamie)

1. Inspiracją są dwie lektury: Wielebny Ulf Ekman: "Żydzi, naród przyszłości", rozdział 5, wyd. Miecz Ducha, do kupienia tu ale czy robić tu reklamę? Zrobię, bo herezji w niej nie ma a z l...


13 maja 2004 (czwartek), 14:29:29

Słowo o islamie

Jeżeli można się pokusić o syntezę postaw religijnych w trzech wielkich religiach monoteistycznych, to wydaje mi się, iż zawrze się ona w takich stwierdzeniach: Judaizm - chodzi o zbawienie narodu,...


Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.