Słowo kluczowe: Kościół


15 marca 2022 (wtorek), 22:56:56

Trzy greckie słowa tłumaczone z Biblii jako "Kościół”

#1. Zgromadzenie, zgromadzenie zwołanych (εκκλησια, ekklēsia 1577) - Mt 16:18 (Jezus na skale zbuduje swoje zgromadzenie), #2. Wspólnota (κοινωνια, koinōnia, 2842) - Dz 2:42, 1Kor10:16, Ef 3:9, Flp 2...


3 maja 2021 (poniedziałek), 18:42:42

Nieporozumienia wokoło popsutego słowa "kościół"

Z Fejsa 15 lipca 2021 Napisałem takie coś, co miało być krótką lekcją o kościele: Ciekawostka: czy wiesz, że w Biblii nigdy nie użyto takiego słowa jak "kościół"? Nie ma takiego słowa! Jest słowo...


4 grudnia 2020 (piątek), 15:08:08

Obrazy żydowskiego małżeństwa w NT (wykład z 2003 roku)

Historia marzec 2003 r. Katowice, 25 września 2015 r. -  dla Odwyków (preKFC) i grupki Tomka w 3S styczeń 2016 - potem dla Odwyków w Oławie Katowice, KFC, 5 grudnia 2020 r. Obrazki    ...


28 marca 2019 (czwartek), 23:25:25

Obrazki o zachowywaniu się na zgromadzeniach

Takie coś się namalowało, po szkoleniu związanym z Wystawą Biblii w Gliwicach, w marcu 2019 roku. Hbr 5:11-14 ubg (11) Wiele mamy o nim do powiedzenia, a trudno wam to wyjaśnić, ponieważ staliści...


12 stycznia 2019 (sobota), 16:11:11

Atenagoras z Aten, Prośba za chrześcijanami. O zmartwychwstaniu umarłych

Prośba za chrześcijanami. O zmartwychwstaniu umarłych Stanisław Kalinkowski, Atenagoras z Aten Tłumaczenie: Stanisław KalinkowskiWydawnictwo: Instytut Wydawniczy PAXPDF ze skanem, opublikowany w s...


22 grudnia 2018 (sobota), 22:14:14

Gdy Kościół był młody

Zachowuję coś, co przesłał mi mailem Karol. Autor: Ernest Loosley (...)CZĘŚĆ I Gdy Kościół był młody:Nie miał: - budynków - grup wyznaniowych (denominacji) - struktur organizacyjnych - Nowego Testam...


22 listopada 2018 (czwartek), 14:27:27

Chrześcijańskie zebrania w Heb10:24

Problem #1. Chrześcijańskie zebrania to nakaz czy wyraz? Najlepiej sprawdzić  Streszczenie problemu z cytatami Biblia TysiącleciaTroszczmy się o siebie wzajemnie, by się zachęcać do miłości i do ...


22 października 2018 (poniedziałek), 00:51:51

List do Efezjan jako odkrycie tajemnicy

Analizuję - bo na żółto zaznaczyłem na wydruku całej księgi, a teraz muszę to wypisać i przeanalizować.   Mowa apostoła Pawła do starszych w Efezie - fragmenty W tym fragmencie pojawiają się trzy...


21 maja 2018 (poniedziałek), 20:35:35

O tym jak działa Kościół

Dziś rano, ze świętymi braciszkami czytaliśmy List do Efezjan zastanawiając się jak działa Kościół Pana Jezusa, analizowaliśmy spore kawałki z 4 rozdziału skupiając się głównie na wersach od 11 do 16....


13 stycznia 2017 (piątek), 08:37:37

Zwiedzenie

Do mojego Fiki (zabawa w słowa) dopisać mogę e definicje: Zwodzenie to głoszenie w czyimś autorytecie prawd (właściwie nieprawd, czyli kłamstw), które nie są prawdami tego autorytetu. Może drugie po...


3 października 2016 (poniedziałek), 01:14:14

Przyjście Pana - jedno, dwa, a może wcale, a może więcej?

Notatki napisane na szybko jako odpowiedź Piotrowi PJO na Fejsie w nocy 2 października 2016. Po prostu wynotowałem te fragmenty, które mówią coś o przyjściu. Ani nie wszystkie, ani nie według kolejnoś...


6 czerwca 2016 (poniedziałek), 13:02:02

Jak bardzo jesteśmy pod wpływem….

Jak bardzo jesteśmy pod wpływem kościola?  Kościół przekonuje nas, że jest sfera sacum i profanum, że z Panem Bogiem to należy się kontaktować w kościele, że przed tabernaculum, że może w jakiś szc...


22 kwietnia 2016 (piątek), 08:22:22

Fajne o kościele

Karol z kościoła przysłał mi fajny tekst o kościele: Wyraźnie pamiętam tę chwilę, gdy stałem przed moim zgromadzeniem składając doroczne sprawozdanie z działań naszego kościoła na polu zakładania k...


10 kwietnia 2016 (niedziela), 10:02:02

Ja i kościół

Dziś dostałem (jako codzienna "lectura") fajny kawałek o Kościele. Wrzucam Wam go tu abyście uświadomili sobie jak daleko w rozumieniu tego pojęcia jesteśmy. Ten fragment to osobiste opowiadanie, świa...


26 kwietnia 2015 (niedziela), 11:13:13

3 katolickie bałwochwalstwa

Obcując z katolikami dochodzę do wniosku, że praktykują oni co najmniej 3 poważne bałwochwalstwa. Wyjaśnię - bałwochwalstwo to wstawienie czegokolwiek w miejsce Boga. Wyliczę te bałwochwalstwa prosto...


28 stycznia 2015 (środa), 09:01:01

Chrześcijańskie zebrania (2)

Nad tym wersetem z Hebrajczyków to pewnie jeszcze długo mi przyjdzie pracować, ale jeżeli pracuje się edytorem tekstu i css-ów to może wyjść takie coś. I okazujmy staranie jedni o drugich,        ...


27 maja 2014 (wtorek), 08:46:46

Chrześcijańskie zebrania

#1. Zastanawiam się po co chrześcijanie mają się zbierać, spotykać, organizować swoje spotkania, nabożeństwa czy zjazdy. Materiał wyjściowy to rozważań wersety w Liście do Hebrajczyków, rozdział 10, w...


31 maja 2013 (piątek), 14:04:04

O chrześcijaństwie i Kościele

Gdzieś przeczytałem zdanie, które brzmiało mniej więcej tak: Na początku, w Judei chrześcijaństwo było wspólnotą. Potem w Grecji zrobiono z chrześcijaństwa filozofię. W Rzymie chrześcijaństwo zmi...


5 maja 2012 (sobota), 07:43:43

tolerancja i miłość w kościele

Znalazłem taką oto ciekawą myśl Kościół jest nietolerancyjny w zasadach, ponieważ wierzy; lecz jest tolerancyjny w praktyce, ponieważ kocha. Wrogowie Kościoła są tolerancyjni w zasadach, po...


28 grudnia 2008 (niedziela), 22:22:22

Wojny, konflikty, napięcia, sprzeczności

Dziś na spacerze spróbowałem sobie wyliczyć znane mi konflikty i napięcia w otaczającym mnie świecie. Zestawienie może wydawać się dziwne, dla ludzi myślących nieco inaczej niż ja bardzo szalone ale s...


20 lipca 2007 (piątek), 07:38:38

Baczność, teren świata

Materiał do przemyślenia przyszedł pocztą, ale to chyba fragment książki Mariana Biernackiego: ----- Original Message ----- From: w....k.....@poczta.onet.pl To: k.....m...@wp.pl Sent: Saturd...


28 maja 2007 (poniedziałek), 21:51:51

Luter by się załamał

Wczoraj byłem na nabożeństwie luterańskim i to nie byle jakim, bo konfirmacyjnym, odprawianym w obecności proboszcza przez samego biskupa. W obrzędzie spowiedzi, oprócz bardzo ważnego "Przeto jako pow...


17 maja 2006 (środa), 12:34:34

Poza Kościołem nie ma zbawienia

Myśli nieuczesane po wysłuchaniu w radio (2PR) informacji o pewnej filozoficznej konferencji. #1. Stwierdzenie, że "poza Kościołem nie ma zbawienia" jest jak najbardziej prawdziwe jeżeli Kościół zd...


9 maja 2006 (wtorek), 22:44:44

List o ekumeniźmie

From: wojtek@pp.org.pl To: kp...@...pl Sent: 9 maja 2006 22:35 Subject: Re: ekumenizm > Cześć.... > > Twierdzisz, ze ekumenizm to dzieło szatana. > To dlaczego w J 17,6-26 Jezus modl...


16 kwietnia 2004 (piątek), 16:08:08

Po co? (rozważania nad celem życia)

#1 Werset inspirujący: I On ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami dla przysposobienia świętych do wykonywania posługi, celem budowan...


7 lutego 2004 (sobota), 13:36:36

Człowiek, Kościół, Bóg

1. Zawsze ważniejsza jest relacja człowieka z Bogiem niż z Kościołem. 2. Dlaczego? Bo to chodzący z Bogiem ludzie tworzą Kościół a nie Kościół sprawia, że przez przynależność do niego ludzie są wi...


Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.