Kategoria: tomasz Żółtko


17 sierpnia 2007 (piątek), 17:41:41

Nowe wiersze Tomka Żółtko

I „Nie troszczcie się o nic…” … Ba…! Jak to zrobić? Czy Apostoł był aż takim tytanem czy może ja jestem zwykłym produkcyjnym błędem? „Nie troszczcie s...


1 sierpnia 2007 (środa), 09:38:38

Nowe wiersze Tomka Żółtko (kombi)

I Przyjdź Panie Jezu nasz – prosimy! Tyle że… nie spiesz się z tym nazbyt p r z e s a d n i e … Wiesz… akurat… dla przykładu… ja … chciałbym się f ...


4 kwietnia 2007 (środa), 23:03:03

Nowe wiersze Tomka Żółtko

Pod datą 23 stycznia w internecie napisano: I „Nie troszczcie się o nic…” … Ba…! Jak to zrobić? Czy Apostoł był aż takim tytanem czy może ja jestem zwykły...


30 marca 2007 (piątek), 13:18:18

O mundurowych

Znam kilku duchownych którzy a w y z n a n i o w o i   n i e s ł u ż b o w o … kochają Chrystusa… Piękni są ! Zazwyczaj ich szarża niewysoka… Tomasz Żółtko ...


27 marca 2007 (wtorek), 21:36:36

Nowe wiersze Tomka Żółtko

Pod datą 22 stycznia 2007 zapisano i przeemailowano: Tatusiu… Chcę się przytulić Tatusiu… Kocham Cię ! Jakże beznadziejnie wiele tracą ci co dla   s t a t u s u od ś...


14 lutego 2007 (środa), 10:24:24

Nowe wiersze Tomka Żółtko - 22 stycznia

Błogosławione zmiany W s z e l k i e ! Nawet te, co z rozumem niezbyt lub… w ogóle… Błogosławione zmiany Z a w s z e ! Choć bywa, że panika lub…tylko uwieranie… Szczę...


10 lutego 2007 (sobota), 14:22:22

Nowe wiersze Tomka Żółtko - 15 stycznia

I Uczyniłeś mnie szczęściarzem… Kobietę niezwykłą mam…kocham… jestem kochany - bez Niej… wiesz to najlepiej… zostałbym nikim – jakim byłem niegdyś… C...


8 lutego 2007 (czwartek), 18:14:14

Wiara, niewiara

Nowe wiersze Tomka Żółtko - pod datą 14 stycznia zapisano: Niewiara to też wiara …Wiara w Jego  n i e i s t n i e n i e I tylko proszę mnie nie rozśmieszać tzw. naukowym światop...


6 lutego 2007 (wtorek), 15:18:18

Boże - bądź miłościw mnie grzesznemu!

Nowe wiersze Tomka Żółtko - 14 stycznia I W jakiego Boga wierzę - jeśli wierzę – gdy na okoliczność stosowną pacierz zmawiam wyuczony …do Niego…?...w kosmos…?!!! A g...


4 lutego 2007 (niedziela), 15:13:13

Nowe wiersze Tomka Żółtko

I Sex to z a w s z e … przede wszystkim… - myślę… raczej jestem tego pewien – w s p ó l n a i n t y m n o ś ć a dopiero później świat orgazmów… technik… ...


4 lutego 2007 (niedziela), 15:11:11

Nowe wiersze Tomka - 12 stycznia

Bywa, że k o n f o r m i ś c i mienią się t r a d y c j o n a l i s t a m i … Byle nigdy nigdzie nikomu się nie narazić …t r a d y c y j n i e…   Tomasz Żółtk...


7 stycznia 2007 (niedziela), 23:11:11

od Tomka wiersz sylwestrowy

* * * I Niepewność relacji… uczuć… Ciągła zmienność sytuacji… wyzwań… Tylko elastyczni przetrwają ! P r z e t r w a j ą ???! Cóż to znaczy dzisiaj – p r z...


27 grudnia 2006 (środa), 17:57:57

Piękno

I znowu przyszedł wiersz Piękno… Tak przepięknie n i e d o o k r e ś l o n e Kocham – bo nie do sprzedaży detalicznej Dla sztuki żer… Ludzie mali naiwnie utrzymują że...


22 grudnia 2006 (piątek), 09:36:36

Kler i laikat

No to przyszedł kolejny... Kler i laikat… …sobory…synody …liturgie… szaty …ołtarze…pacierze …tradycje…struktury …prawa…sta...


18 grudnia 2006 (poniedziałek), 18:50:50

od Tomka wiersz przedświąteczny

Wiersz świerzy, jak dzisiejsza Gazeta Wyborcza * * * Tomasz Żółtko Gorliwiec… krzyżem leży ( szczególnie gdy patrzą ) zmawia i Radia słucha Masona tropi i generalnie… zionie ...


13 listopada 2006 (poniedziałek), 20:47:47

od Tomka wiersz kolejny listem przysłany

Może będzie z tego jakiś tomik? Może, ale póki co publikuje bo znowu coś przyszło. * * * Ponad wszystko pragnę Was z a i n s p i r o w a ć jakoś ( zainspirować – w żadnym razie nie...


7 listopada 2006 (wtorek), 00:11:11

wiersz o teoriach

Znowu list od Tomka: ----- Wiadomość oryginalna ----- Od: Cieszka i Tomek Żółtko Do: wojtek@pp.org.pl Wysłano: 3 listopada 2006 16:17 Temat: wiersz W związku z tym, że od niedawna – ...


26 października 2006 (czwartek), 18:51:51

wiersz

List przyszedł: ----- Wiadomość oryginalna ----- Od: Cieszka i Tomek Żółtko Do: Wojtek Wysłano: 25 października 2006 16:01 Temat: wiersz Popełniłem dzisiaj taki drobiazg... Pozdrawiam s...


16 grudnia 2005 (piątek), 00:41:41

Przeklinając zmawianie pacierzy

Przeklinając zmawianie pacierzy Tomasz Żółtko Gdańsk, listopad 1989 – grudzień 1991 Fragment książki „Trzy odsłony niewidzialnych obrazów” Wydanie papierowe: © ChSA - Chrześcijańskie Stowarzysze...


1 listopada 2004 (poniedziałek), 10:16:16

Do Karoliny list czwarty

Czy warto w życiu być szczerym Karolino? Czy warto być autentycznym? Obydwoje dobrze wiemy jak wielu znudzonych codziennością, beznadziejnie poszarzałych ludzi tylko czyha na chwilę czyjegoś nieopatrz...


18 kwietnia 2004 (niedziela), 16:21:21

Witamy Państwa w piekle

Witamy Państwa w piekle Witamy nad wyraz serdecznie! Jednak... cóż widzę... Państwo nieodpowiednio są odziani! No ale też skąd mogliście wiedzieć... w c z e ś n i e j... My tu nosimy się wytwor...


18 kwietnia 2004 (niedziela), 14:01:01

Trzy odsłony niewidzialnych obrazów

W wersji HTML jest tu: "Trzy odsłony niewidzialnych obrazów" poezja Tomka Żółtko Motto Zamiast autorskiego wstępu Odsłona piewsza: Przeklinając zmawianie pacierzy Odsłona dr...


6 grudnia 2003 (sobota), 14:31:31

Modlitwa o wspomnieniach z przyszłości

I A gdy ogarniesz mnie kiedyś i zbawisz bez końca Gdy zjednasz uczucia z czynieniem uwolnisz od stresu Wspomnę z uśmiechem marzenia młodzieńcze że chciałem niegdyś świecić jak słońce w szalonym...


Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.