Kategoria: lekcja


16 października 2021 (sobota), 20:36:36

Epistemologia a model informacyjny człowieka

Poprawiam, rozbudowuję. Do wykorzystania. ...


15 października 2021 (piątek), 17:14:14

Poznawanie i przetwarzanie informacji w człowieku

Na nowo wyciągnięte z FIKI obrazki antropologii i epistemologii...


21 września 2021 (wtorek), 17:35:35

Obrazki z dzisiejszej lekcji

Temat: duchowy, duszewny… i o co tu chodzi. Efekt - omówiliśmy wiele obrazków a tu je zbieram dla Irenki, Gabi, Joli i Tereni.    A tu jak jak Pan Bóg to stworzył: Różne istoty ziemskie stworzon...


18 września 2021 (sobota), 17:14:14

Po co nam Stary testament - te wszystkie fajne i mniej fajne opowieści?

  Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian naucza tak: (1) Nie chcę natomiast, bracia, abyście nie wiedzieli, że nasi ojcowie (mowa o jego Żydowskich przodkach) wszyscy byli pod obłokiem (j...


10 września 2021 (piątek), 20:42:42

Struktura Księgi Hioba (krótka)

Struktura księgi Hioba, poprawiona wg dokumentu Word z 3Q 2021. 1. Zawiązanie akcji – 1, 2 2 1.1. Narracja - o Hiobie 2 1.2. Rozmowa Boga z szatanem 2 1.3. Hiob traci bogactwa 2 1.4. Druga ro...


10 września 2021 (piątek), 20:42:42

Struktura Księgi Hioba (dłuższa wersja)

 Znowu zainteresował mnie temat i po prezentacji księgi na spotkaniu IPP-KTW opracowuję podział będący wyciągiem z propozycji redaktorów BT5. Osoby dramatu: Hiob Pan Bóg szatan żona Hioba Elif...


13 sierpnia 2021 (piątek), 13:48:48

Wersety z LIstu Tytusa 2:11-14 TPNT - analiza

Werset Tt 2:11-14 TPNT (11) Ukazała się bowiem wszystkim ludziom zbawienna łaska Boża, (12) Nauczająca nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości, i w obecnym wieku żyli roztro...


3 maja 2021 (poniedziałek), 18:42:42

Nieporozumienia wokoło popsutego słowa "kościół"

Z Fejsa 15 lipca 2021 Napisałem takie coś, co miało być krótką lekcją o kościele: Ciekawostka: czy wiesz, że w Biblii nigdy nie użyto takiego słowa jak "kościół"? Nie ma takiego słowa! Jest słowo...


31 marca 2021 (środa), 15:55:55

Niesprawiedliwą mamoną czyńcie sobie przyjaciół (List do JG)

No to piszę list:   Drogi J. Oj. Długi list, ale teraz mam w końcu chwilę czasu, nie chcę tematu olać więc biorę się i odpisuję. Zrobię studium i będę używał do tego tekstu z Tysiąclatki (choć pam...


23 stycznia 2021 (sobota), 23:08:08

Zwoływanie zgromadzeń

Przypominam zasadę, której uczyliśmy się dziś: Aby było odbyło się jakieś zgromadzenie potrzebne jest zwołanie. Zwołanie jest jak list, jak wiadomość, jak ogłoszenie, więc oprócz tego kto zwołuje (w ...


3 stycznia 2021 (niedziela), 20:20:20

Dwie drogi człowieka (składnica)

To jest składnica plików publicznych związanych z tym tematem. Notka jest osobno: Historia wersji grudzień 2019 - wydzielam z prezentacji Nadzieja 2.4 aby powstał materiał misyjny styczeń 2020 - ...


22 grudnia 2020 (wtorek), 16:24:24

Co będzie ze mną po śmierci? Nadzieja ucznia Jezusa.

Jesteś uczniem Pana Jezusa? Uważasz się za wierzącego? Czy wiesz Co będzie z Tobą po śmieci? Moim zdaniem biblijna odpowiedź na pytanie brzmi tak:  #1. Raczej umrzesz i potem wylądujesz na „Łonie Ab...


3 listopada 2020 (wtorek), 11:39:39

Światopogląd Ucznia - cykl wykładów w ramach S.D.P

Na prośbę Olka, dla S.D.P popełniłem cykl 4 wykładów będących streszczeniem moich zajęć z apologetyki, oraz poszerzonego "projektu prawda". Covid nie pomagał ale zrobione, nagrane, jest. Czy jestem z...


2 listopada 2020 (poniedziałek), 10:04:04

Robota Ducha Świętego

Na podstawie fragmentu ewangelii Jana można przeanalizować co Duch Święty robi w świecie, co w kościele, a co w niebie. J 16:7-15 TPNT  (J16:7) Lecz ja wam mówię prawdę: Pożyteczniej jest dla was,...


8 września 2020 (wtorek), 10:40:40

Sofizmaty, argumentacja - logika zwyciężania sporów

Takie coś znalazłem przed wyjazdem do Leszna Sofizmaty, argumentacja – logika zwyciężania sporów Źródło: https://reaperlair.wordpress.com/2013/06/23 Sofizmat – błąd w rozumowaniu (nie w faktach) ...


9 lipca 2020 (czwartek), 12:37:37

Ważne wersety z Listu do Rzymian

Ważne wersety z Listu do Rzymian opracowanie na spotkaniu KFC, 27 maja 2020 Ważne wersety z Listu do Rzymian (opracowanie na spotkaniu KFC, 27 maja 2020) Wstęp Rz 1:1: "Paweł, sługa Jezusa Chr...


8 lipca 2020 (środa), 15:06:06

List do Hebrajczyków studiowany z IPP-KTW, 2018 - ładne wersety.

W efekcie powstała między innymi ładna lista wersetów do zapamiętania:PDF do druku (3 strony) w załączniku. Materiał może być używany do przelecenia poprzez list do Hebrajczyków w godzinę. Ładne w...


27 maja 2020 (środa), 12:52:52

Słownik terminów przydatnych na Wystawie Biblii

Na szybko wrzucam wersję roboczą z przed dwóch lat. Dlaczego? Bo zaczynam pracować nad nową. Wersja z września 2020. Słownik przydatny na Wystawie Biblii Biblia, Pismo Święte - zbiór ksiąg, s...


28 kwietnia 2020 (wtorek), 14:03:03

Dobry tekst dla apologetów

No to małe ćwiczenie dla apologetów aby poszukali i opisali błąd w prezentowanym tu rozważaniu. Do drzwi puka Jezus, zza drzwi odpowiada Głos.Głos:- Kto tam?Jezus: - To ta, Jezus. Przyjmi mnie?Głos:...


19 grudnia 2019 (czwartek), 13:34:34

Dwie drogi człowieka

W objawieniu Biblii widać, że przed każdym człowiekiem stoją otworem dwie drogi, dwie możliwość wyboru. Każdy z nas może wybrać którą chce podążać a ponieważ w prezentowaniu objawienia w naszym kraju ...


27 listopada 2019 (środa), 13:16:16

Nauka Jezusa o pieniądzach a może o świecie (Łk 16:1-13 v2.1)

Dziś, rozważając w wannie ten kawałek Łukasza doszedłem do tego, że można go jeszcze szerzej zrozumieć niż rozumiałem to ostatnio (w notce: Nauka Jezusa o pieniądzach (Łk 16:1-13) z lipca tego roku). ...


9 lipca 2019 (wtorek), 13:00:00

Nauka Jezusa o pieniądzach (Łk 16:1-13)

Najpierw cytat z Ewangelii Łukasza, rodział 16 w przekładzie UBG: (1) Mówił też do swoich uczniów: Pewien bogaty człowiek miał szafarza, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego dobra. (2) Zawo...


30 czerwca 2019 (niedziela), 10:05:05

Co jest pożyteczne? (Dz 20:18nn)

Inspiracja pochodzi od PP, który rano, w SMS-ie napisał, że "znalazł fragment mówiący wprost o tym co jest pożyteczne". A fragment pochodzi z rozmowy apostoła Pawła ze starszyzny kościoła w Efezie. Pa...


26 czerwca 2019 (środa), 10:47:47

Bogacz i Łazarz, czytanie po raz kolejny

Najpierw do przeczytania Ewangelia Łukasza, rozdział 16, wersety od 19, przekład TPNP, w nawiasach warianty polskich tłumaczeń. A był pewien bogaty człowiek, który ubierał się w purpurę i w delikat...


18 czerwca 2019 (wtorek), 10:15:15

Nadzieja ucznia Jezusa (składnica do wykładu)

Uwagi: Ta notka jest składnicą materiałów. pliki są w katalogu _prezentacje/nadzieja-ucznia   Historia nie pamiętam, ale pewnie 2018 albo ….. tematy podobne, które od końca 2020 wydzielam ...


1 czerwca 2019 (sobota), 21:57:57

Świadectwa - studium w Dziejach Apostolskich

#1. Świadek Punkt wyjścia - polecenie Pana Jezusa O co tu chodzi? Aby uczniowie Pana Jezusa byli Jego świadkami. I Pan Jezus zapowiada, że będą! Dz 1:1-8 ubg (1) Pierwszą księgę napisałem, Teof...


1 czerwca 2019 (sobota), 21:57:57

Świadectwa apostoła Pawła

#1. Punkt wyjścia - polecenie Pana Jezusa   O co tu chodzi? Aby uczniowie Pana Jezusa byli Jego świadkami. Dz 1:1-8 ubg (1) Pierwszą księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus zaczął czyn...


17 maja 2019 (piątek), 16:41:41

Zabawa w słowa - blog, warszaty i składnica

W ramach PP '2000 Powstało wiele wersji, ale w dniu 6 sierpnia 2020, jako tekst, na szybko zapisaliśmy…. już wam przepisuje:)prawda - światopogląd Bogadobro - stan (rzeczy) zgodny z wolą Bogaświatop...


13 maja 2019 (poniedziałek), 12:06:06

Podróże św. Pawła - ładna mapa i inne mapy

Zachowuję sobie, bo co jakiś czas się przydaje. ...


8 września 2018 (sobota), 15:44:44

Wersety o ważności Pisma

Wersety do zapamiętania: Dz 17:11, Hbr 4:12, 2Tm 3:16-17, 1P 2:2-3, Kol 3:16, Rz 1:2 ToDo: chaos jest w tej notce! posprzątać! Te i podobne teksty ćwiczę z bliskimi mi znajomymi. Dz 17:11 tpn...


1 września 2018 (sobota), 06:19:19

Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne (2Tm3:16n)

Jak pamiętam: Całe Pismo natchnione jest przez Boga, pożyteczne do nauki, wykazywania błędu, do poprawy, wychowania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, przygotowany do wykonania wsz...


11 lipca 2018 (środa), 22:22:22

Czego Jezus nie zacytował z synagodze w Kafarnaum

Zainspirowany nauczaniem Fabiana samemu sprawdzam jak Jezus, nauczając w synagodze w Kafarnaum czytał fragment z księgi proroka Izajasza, który mu w zwoju, przełożeni synagogi na ten dzień do czytania...


11 sierpnia 2017 (piątek), 18:34:34

Życie i działalność św. Pawła wg Biblii Tysiąclecia

W papierowej Tysiąclatce, przed Listem do Rzymian, a nawet przed Wstępem do Listu do Rzymian (każda księga w BT ma swój wstęp napisany przez redakcję) jest taki ładny tekst o życiu i działalności św. ...


Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.